Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

Wanneer we onszelf christen noemen houdt dat in dat wij én Christus Jesus (Jeshua) moeten volgen maar ook dat wij de leerstof die Jezus predikte ook tot de onze maken en deze aan anderen leren kennen. In het vorige hoofdstuk “Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen” hebben wij gezien dat wij bij elkaar moeten […]

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Straatprediker en verkondiging Toen Jezus rond liep tussen de mensen was er geen probleem om naar hem te komen luisteren in de heuvels of op straat.  Als zij zijn verhalen hoorden over hem hoorden vertellen konden ze vernemen dat zij in hun leven keuzes moesten maken. Ook zijn apostelen verkondigden die zelfde boodschap dat om […]

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Verzoening en gemeenschap in en door Christus Een genade over de mensheid gekomen en een Koninkrijk In de reeks over “Atonement“ en “Fellowship“ werd er gesproken over de verzoening en de genade die over de wereldgemeenschap is gekomen. Eveneens werd er op gewezen dat het “Koninkrijk van God” niet alleen een toekomstige politieke entiteit is  […]

Atonement And Fellowship 8/8

The “Kingdom of God” is not only a future political entity to be established on earth; the term refers also to whatever God has Kingship over now. You can not have a Kingdom without having a king and his people. God’s people are His Kingdom, here and now.  It is by listening obediently to what […]

Atonement And Fellowship 7/8

Jesus prayed for those who will trust in him because of the words written down in the Holy Scriptures. Jesus prayed that they may all be one, just as the Father, is united with him and he with us. Together we should united with each other and united with Jesus and with Jehovah God. There […]

Atonement And Fellowship 6/8

There is great emphasis in Exodus 26 that the tabernacle was ” one” , joined together in such a way that taught the lesson of unity. The spiritual tabernacle, the believers, was ” pitched” by the Lord- translating a Greek word which suggests ‘crucifixion‘ (Hebrews 8:2). Through the cross, the one, united tabernacle was pitched. […]

Atonement And Fellowship 5/8

We do have the assurance that following and honouring Jesus shall have the Father honouring us.  We do want to listen to the Voice of God which did not come for Jesus’s sake but for ours. It is high time to come together and to meet in peace, loving each other as brothers and sisters. […]