Geloven of niet geloven

Fijn dat u deze webstek gevonden hebt.

Of u gelovig of niet gelovig bent, maakt geen verschil uit. Bent u atheïst, dan gelooft u waarschijnlijk dat er geen god bestaat maar gelooft u in andere dingen, zoals bijvoorbeeld ‘het zwarte gat’ of  de ‘big bang’. In wezen gelooft dus eigenlijk iedereen. Geloof hoeft namelijk niet het geloof in het goddelijke in te houden. Er zijn meer mensen die geloven dat er geen God bestaat of dat er meerdere goden bestaan dan zij die zich willen houden aan het geloof in slechts één God, die de God der goden mag zijn.

Maar dat laat niet uit dat u toch nog met vele vragen kan zitten. Heel veel mensen geloven vast in hun eigen ik, maar hebben daarnaast toch  nog veel vragen over het hoe en het waarom van hun eigen leven. wie zou er niet graag de antwoorden weten over het hoe en waarom, en over de toekomst?

Misschien bent u Katholiek of Protestant en vraagt u zoals zo velen waarom er zo veel verschillende kerken zijn, of wenst u graag toch wat meer te weten komen over wat er reilt en zeilt in het Christendom. Misschien wenst u helemaal niets te weten over kerk en gebod, maar vraagt u zich toch af hoe de wereld is ontstaan en waartoe het alles toe dient.

Misschien oppert u dat het Geloof veel leed heeft bezorgd in de wereld, maar vergeet u dat het altijd mensen waren die de godsdienst misbruikten om hun macht te laten zegevieren, of vraagt u zich wel eens af waarom er zo veel verschillen in het Christelijk geloof zijn.

Of u nu rooms Katholiek, Charismatisch Katholiek, Gereformeerd, Doopsgezind of Hervormd bent, hier mag je gerust uw gedachten tegen over de mijne leggen en kan u zaken naar voor brengen war het misschien boeiend kan zijn om even bij stil te staan.

Samen nadenken over geloof kan elkaar helpen om meer te weten te komen over de verschillende geloven en om zo meer inzicht te krijgen in het denken van anderen, het wel en wee van deze wereld, en de mogelijke toekomstgedachten en verwachtingen.

Wees daarom welkom om met mij deze ontdekkingstocht omtrent het Geloof aan te gaan.

De teksten op deze website zullen geschreven zijn vanuit mijn christelijke visie, in het geloof dat Jezus de beloofde Verlosser of Messias is, maar dat wij enkel zijn Vader horen te eren als de Enige Ware God. Ik geloof in de Bijbelse Waarheid dat Jezus voor onze zonden gestorven is en de Weg bereidt heeft om het ons mogelijk te maken om in het Koninkrijk van God binnen te gaan.

7 thoughts on “Geloven of niet geloven

  1. Pingback: Jongmense wil nie meer sit en luister nie | Stepping Toes

  2. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

  3. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten – Questiontime – Vragenuurtje

  4. Pingback: Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman | From guestwriters

  5. Pingback: Secularisatie en opdrachten voor alle mensen – Jeshuaisten / Jeshuaists

  6. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

  7. Pingback: Wat zegt de Bijbel over andere “goden” als er maar Eén ware God de Vader is? – Questiontime – Vragenuurtje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.