Missionaire hermeneutiek 4/5

De Boodschap herkennen

Voor ons, die de Bijbel te bestuderen als gelovigen, is het ook belangrijk dat we de boodschap erkennen die Jezus overbracht van God aan zijn verwanten, de Joden. Maar Jezus kwam niet alleen voor hen. Hij kwam om het Woord van God te verkondigen voor de hele wereld. Hij bracht een oproep tot bekering van alle kwaad, de bewering van zijn goddelijk zoonschap en de Joodse koningschap, en de verkondiging van de blijde boodschap dat God hun koninkrijk zou herstellen door hem, en al hetgeen geschreven is in de profeten tot volbrenging zal brengen.

Zijn discipelen, die Jezus had uitgezonden om verlossing te verkondigen door hem, als de enige Naam onder de hemel gegeven, waardoor de mens gered kan worden, schreven Jezus zijn woorden op en vertelden de wereld over zijn daden. Ze hebben ook  de geschiedenis genoteerd van de eerste volgelingenvan Christus. Voor de volgende generaties  moest dit een les van gedrag zijn en moest dit hun ogen openen voor de belangrijkste dingen in het leven.

Español: Paso de Nuestro Padre Jesús despojado...

Jezus Christus ontdaan van Zijn Klederen; paso van de Hermandad “Jesús Despojado” (Photo credit: Wikipedia)

Kennismakend met de Heilige Schrift zal men deze beter gaan begrijpen door er meermaals in te lezen. Door het lezen en bestuderen van de Heilige Schrift zou het volk zich er meer bewust van worden dat de weg naar verlossing te verkrijgen is door het evangelie dat de apostelen predikten te geloven, en om de naam en dienst van Christus aan te nemen, door zich daarop te laten onderdompelen in water (doopsel). Ook zal men tot het besef komen dat als men verder geduldig in de nakoming van alle dingen die hij heeft geboden vooruitgaat, niemand zal worden erkend als zijn vrienden, behalve degenen die doen wat hij geboden heeft.

Geloven dat het Evangelie bestaat uit “De dingen aangaande het Koninkrijk van God en de Naam van Jezus Christus.” En dat die “dingen van het Koninkrijk van God” de feiten zijn die getuigen over het Koninkrijk van God in de geschriften van de profeten en apostelen, moeten we deze kennis niet alleen houden voor ons zelf, maar  moeten we deze delen met anderen in de wereld.

De missie van het Koninkrijk zal zijn om alle vijanden , en ten slotte de dood zelf te onderwerpen. Door de openstelling van de manier van leven van de naties, zullen zij die het Woord van God tot zich willen laten komen, binnengaan door het geloof, in de duizend jaar, en (in werkelijkheid) op hun einde. (1 Korinthiërs 15:24-28; Openbaring 21:4; 20:12-15; Jesaja 25:6-8) We kunnen niet egoïstisch zijn en moeten ons best doen om aan zo veel mogelijk mensen te laten weten dat ze een betere wereld kunnen vinden in het geval zij bereid zijn zich te wenden tot God.

Jezus zijn voetsporen volgen

We moeten in de voetsporen gaan van Jezus en onze bevindingen gebruiken die we verkrijgen van onze exegese en hermeneutiek, om het werk van Jezus en zijn apostelen voort te zetten. Door anderen te vertellen over wat we geleerd hebben uit de Heilige Schrift, geen mensen maar God gehoorzamend, en daarom moeten wij duidelijk het verschil zien tussen de Goddelijke leringen en leerstellingen en dogma’s in de wereld gebracht door mannen.

Als we tot geloof zijn gekomen door de studie van de Bijbel moeten we trouw blijft in de leer van de afgezanten, in gemeenschap, in het breken van brood en in de gebeden (Handelingen van de apostelen 2:42). Jehovah God heeft met het huis van Israël een verbond gemaakt en beloofde dat Hij als de Adonai, Allerhoogste Zijn Thora zal plaatsen in de hoofden en op hun harten van diegenen die bereid zijn om Hem te accepteren en te gehoorzamen als hun God.

De apostelen ontvingen de Ruach HaKodesh (de Heilige Geest) en konden getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria, inderdaad tot aan de uiteinden van de aarde! (Handelingen 1:8) In hun traditie moeten we gaan en blijven het Goede Nieuws verkondigen, getuigen aan zo veel mogelijk mensen als we kunnen.

+

Voorgaand: Missionaire hermeneutiek 3/5

Vervolg: Missionaire hermeneutiek 5/5

Engelse versie / English version: Missional hermeneutics 4/5

++

Lees ook:

 1. Mijn exegese en hermeneutiek
 2. God meester van goed en kwaad
 3. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #7 Adverteren
 4. Gehoorzamen aan God

32 thoughts on “Missionaire hermeneutiek 4/5

 1. Pingback: Missional hermeneutics 4/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Missionaire hermeneutiek 5/5 « Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap | Broeders in Christus

 4. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal | Broeders in Christus

 5. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming | Broeders in Christus

 6. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus | Broeders in Christus

 7. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie « Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 8. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie | Broeders in Christus

 9. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak | Broeders in Christus

 10. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

 11. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen | Broeders in Christus

 12. Pingback: Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import | Marcus' s Space

 13. Pingback: Geïnspireerd Woord | Broeders in Christus

 14. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 15. Pingback: In Talen sprekend | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 16. Pingback: Ongelezen bestseller | Broeders in Christus

 17. Pingback: Op zoek naar spiritualiteit 7 Prediking van het goede nieuws | Stepping Toes

 18. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 19. Pingback: Vindt meerdere teksten van ons ook op andere websites | Broeders in Christus

 20. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Doop en Geloof | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 22. Pingback: De Falende mens #1 Voor en na zondvloed | Broeders in Christus

 23. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 24. Pingback: De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen | From guestwriters

 25. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 26. Pingback: Het juiste perron vinden – Jeshuaist

 27. Pingback: Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 28. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #12 Evangelie bestaand uit Dingen betreffende het Koninkrijk van God – Belgische Broeders In Christus

 29. Pingback: Verspreiders van het woord – Belgische Broeders In Christus

 30. Pingback: Prediken tot een ongelovige wereld – Belgische Broeders In Christus

 31. Pingback: Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel – Some View on the World

 32. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.