Samen delen van informatie en gedachten

Een belangrijk onderdeel van elkaar spiritueel te voeden is het openstaan naar elkaar om te luisteren naar elkaar en om elkaar informatie te geven en teksten met elkaar te willen delen.

Om tot een goed Bijbelonderzoek te komen is het nuttig om de voelhorens op te steken, meerdere Bijbels ter hand te nemen en na te gaan wat anderen van de vertalingen denken, hoofdstukken interpreteren en verzen vergelijken. Het open staan voor het bediscussiëren van verzen is belangrijk om zo na te gaan waar men naar toe moet gaan of welke denkpiste al of niet moet gevolgd worden.

Het elkaar kenbaar maken van teksten kan er toe bijdragen dat men andere denkpisten leert kennen en andere mogelijkheden van interpretatie leert kennen. Het kenbaar maken van andere teksten zal anderen ook de mogelijkheid geven om verder te gaan zoeken en andere denkwijzen te leren kennen of om bevestiging te krijgen van de eigen gedachte, die men gereflecteerd kan zien in het denken van anderen.

Zo kan het gelijkvormigheid van denken geruststelling geven en door het vertrouwen in het gelezene zal men ook verder in vertrouwen op zoek gaan naar verdere inzichten.

Ook al eindigt Multiply haar diensten voor Bloggers zijn er toch meerdere bloggers die een overstap naar een andere dienstverlener hebben gemaakt en ook hun teksten hebben kunnen overplaatsen. Graag laten wij u weten dat ondermeer Marcus Ampe zo het Journaal van de Bijbelonderzoekers en van de Christadelphians heeft gebundeld in Christadelphian World.

In de toekomst zal u dan ook in de hier geplaatste artikelen linken kunnen vinden naar meerdere van de daar herplaatste artikelen.

Naast Christadelphian World kan u verder nog inspirerende teksten vinden op de Broeders in Christus; de ecclesia van de Christadelphians; de Bijbelstudenten en op de hoofdwebsite van de Belgische Christadelphians.

 

3 thoughts on “Samen delen van informatie en gedachten

  1. Pingback: Tenentrappers « Stepping Toes

  2. Pingback: Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit | Stepping Toes

  3. Pingback: Vlaamse Broeders Googlesite opgepoetst – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.