Graven in woorden, theorieën en artefacten

De Bijbelvorser of Bijbelresearcher

Een “Bijbelvorser” is een persoon die aan  “Vorsen” doet of onderzoek doet in de studie van de Bijbel, deze verkent of ‘duikt’ in de Bijbel.

File:Family-bible.jpg

Een familiebijbel van 1859

Een “Bijbelvorser”, “Bijbelstudent“, “Bijbelonderzoeker” of Bibleresearcher ook gekend onder “Biblestudent” is een persoon die probeert om ijverig en systematisch navraag of onderzoek te doen naar het onderwerp van Bijbelse zaken, om feiten, theorieën, toepassingen, enz. te ontdekken of te herzien. Het is een persoon die de wil heeft om alles, wat er voor zijn ogen komt, zorgvuldig te onderzoeken. Het is een persoon die er van geniet om te studeren, vragen te stellen, te onderzoeken,  en kwesties onder ogen te nemen met betrekking tot de Schriften, het Boek der Boeken, beter bekend als de Bijbel. Hij wil zich een duidelijk beeld vormen van het bijbels gebeuren en de bedenkingen van zich zelf en anderen onderzoeken.

Om voldoening te vinden in zijn onderzoek wil hij een systematisch onderzoek doen naar feiten of beginselen, deze  vaststellen of om informatie verzamelen over de verschillende onderwerpen rond personen, plaatsen en verhalen uit die boeken. Hij wil onderzoek uitvoeren naar de verschillende gedachten over die woorden, die kunnen worden gevonden in de Heilige Schrift, maar ook in de woorden geschreven door allerlei mensen over die boeken.

Open geest

Om tot goed onderzoek te komen heeft de onderzoeker een zeer open geest nodig en moet hij zich bewust zijn over de verschillende mogelijkheden en dat het niet altijd zwart-wit is, maar dat er sprake is van een veel grijstinten. Als onderzoeker moet de persoon openstaan ​​voor zoveel mogelijk gegevens en zich bereid voelen om in verschillende richtingen te gaan neuzen. In het onderzoek moeten we niet bang zijn voor verschillende interpretaties en moeten wij  altijd respect tonen voor hen die anders denken.

Nederlands: Marmeren Romeinse sarcofaag. APM 1...

Een groot probleem met  Bijbelonderzoek is dat er een grote abstracte element is, namelijk het bestaan ​​van het Opperwezen, de Schepper van alle dingen, dat wetenschappelijk niet bewezen kan worden. Voor dat moeten we ons hart, ogen en hersenen laten spreken. We komen heel wat kwalitatieve aspecten tegen die abstract zijn. Ze hebben geen meetbaarheid of nodig of kunnen eenvoudigweg niet worden gemeten, omdat de werkelijkheid die ze vertegenwoordigen alleen kunnen worden benaderd. Maar kennis van deze aspecten wordt verkregen door middel van observatie in combinatie met het interpretatieve begrip van de onderliggende dingen of verschijnselen. Om te begrijpen wat er gebeurde, waarom mensen zich op een bepaalde wijze gedragen en welke gevolgen hun gedragingen hebben of hadden, proberen we een diepgaand inzicht in het menselijk gedrag en de redenen dat een dergelijk gedrag bepalen te verzamelen. Om een goed idee te vormen proberen we de historische lijnen te volgen zoals ze worden gepresenteerd door vele elementen, geschriften, tekeningen, artefacten, enz. . Wij vinden het zeer belangrijk om gegevens te verzamelen van zowel inductief en deductief denken, dit altijd te controleren en na te gaan wat er op dat moment op die plaats, maar ook in andere plaatsen gebeurde. Verder hebben vinden we het belangrijk om de verhaallijn te nemen en te vergelijken met andere bronnen, narratologie, verhalen, klassieke etnografie of schaduweffecten.

Gebruik van zintuigen

Het is niet altijd eenvoudig om de Bijbel te onderzoeken en niet altijd mogelijk om alleen het enige bewijs dat waarneembaar is door de zintuigen te gebruiken, en de tijd die overschouwd moet worden is veel te groot om er zelf genoeg over te weten, dus moet er vertrouwen worden gegeven aan andere onderzoekers en moet er geaccepteerd worden  dat ze zullen hun werk in hun vakgebied naar behoren doen, zodat we kunnen vertrouwen op hun resultaten. Het is onmogelijk om elke bevinding van iemand anders opnieuw volledig te gaan onderzoeken en te verifiëren. In onze bevindingen hebben we altijd rekening te  houden met de achtergrond van de onderzoekers, de cultuur, of denominatie die een persoon heeft, en welk gezichtspunt hij of zij had  toen deze op zijn materiaal gekeken heeft en wat hij of zij wilde bewijzen of om dit te ontrafelen. Interessant op dat niveau is dat we  genoeg materiaal vinden van mensen die, eerst atheïst waren die wilden bewijzen dat God niet bestond en dat de verhalen van de bijbel slechts fantasieën waren. Maar hun intensief onderzoek bracht naar voren dat ze zich zwaar vergist hadden en dat die verhalen echt gebeurd zijn. Die werken zijn een prachtige exploratie en een openbaring, want het experiment om het tegenovergestelde van het bestaan ​​te bewijzen bracht naar voren dat het de werkelijkheid was. Dus we vinden het niet erg onderzoek waar ze proberen om anderen te overtuigen dat er iets niet als zodanig is te gebruiken, omdat het materiaal genoeg bewijs kan geven dat het echt zo is als het was geschreven in de oude tijden. En dat is vaak wat wij toch ook graag zullen willen zien dat wij een bevestiging kunnen krijgenvan wat er is geschreven of van wat sommigen denken.

Reden tot onderzoek

File:Standard Works Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.jpg

De standaardwerken van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, opende het Boek van Jesaja in het Oude Testament.
De Standard Works bevat de Bijbel (NBG), het Boek van Mormon, de Leer en Verbonden en de Parel van grote waarde, waarbij verwijzingen en andere studie hulp worden gegeven.

Ons doel van het onderzoek van het gebeuren rond de Bijbel en religieuze beoefening is om God beter te leren kennen en om te weten hoe de wereld zich ontwikkeld heeft en waarom bepaalde dingen gebeurden en nog steeds gebeuren. We denken ook dat de kennis van het verleden meer inzicht kan geven in het waarom en hoe dingen gebeurd zijn. De discipline van het leren over de materiële overblijfselen van het verleden van de mens is een van de zeer belangrijke heipaal in ons werk. Naast het archeologische onderzoek moeten wij ook kijken naar de wetenschappelijke onderzoeksmethoden in de geschiedenis en filologie en afhankelijk zijn van het onderzoek van de historici. Maar een zeer belangrijke steunpilaar  wordt gemaakt door de taalkundigen die ons inzicht moeten geven in de talen die in alle geschriften voorkomen die van belang zijn voor ons onderzoek. We kunnen niet alleen worden beperkt tot monotheïstische geschriften, maar moeten ook kijken naar polytheïstische geschriften en heilige boeken van het Oosten en het Verre Westen. Een andere heipaal voor de Bijbel onderzoeker is die van de antropoloog. We mogen niet over het hoofd zien dat de heilige geschriften zeer verschillende rollen in verschillende religieuze culturen spelen, maar dat ze ook de gezaghebbende sleutel tot het geloof, gewoonten en instellingen van de religie in kwestie vertonen.

Afstandname en concentratie

In het onderzoek is het belangrijk dat we ons proberen te concentreren op de betekenis van die historische geschriften en om afstand te nemen van de poëtische verbeelding van de vroege en latere kerk. We moeten afstand nemen van dogmatische leerstellingen en de bewijzen zeven welke archeologen, historici, antropologen, etnologen en andere onderzoekers kunnen vinden. Bij het ontbreken van de first-hand experience, de uit de eerste hand ervaring, moeten geleerden meldingen van miraculeuze gebeurtenissen met de nodige scepsis  behandelen, omdat men dergelijke gebeurtenissen in niet de eigen ervaringen tegenkomt.

We kunnen afvragen of er een correlatie bestaat tussen alle gebeurtenissen in de geschiedenis. De wereld heeft zich ontwikkeld en veel veranderingen hebben zich voorgedaan in de natuur, de mensheid, die we kunnen vergelijken met wat er geschreven is over het plan van God en over Zijn Hand of Werking in al die gebeurtenissen. Hoe Hij werkt in de geschiedenis en hoe immanent Hij is in alles.

Veel denominaties houden niet van onderzoekers van de bijbel en kijken argwanend op Bijbelvorsers of Bijbelstudenten neer. Dit omdat deze zich niet willen inlaten met doctrinaire leerstelling welke door die denominaties als te aanvaarden vaste waarden moeten aangenomen worden. Of ze vinden het niet leuk dat de onderzoekers van gedachten wisselen met mensen uit andere denominaties en proberen om onafhankelijk onderzoeker te doen, niet het gevoel hebbend om te worden gekoppeld aan enige vorm van religieus onderwijs dan ook. Een Bijbel onderzoeker moet alle punten van gedachten in overweging nemen, dus het maakt niet uit of ze afkomstig zijn van een protestantse, katholieke of andere bijbelse criticus.

Bijbels Museum

Bijbels Museum (Photo credit: n8 – museumnacht amsterdam)

Studieonderzoek van belang

Vanaf de tijd van de oude Grieken tot op heden is de studie van religie is een zaak van wetenschappelijk belang, waarbij theologische, historische, filosofische, literaire, antropologische, sociologische, psychologische en fenomenologische benaderingen van het onderwerp betrokken zijn. De classificatie van religies, de pogingen om ze te systematiseren en orde te scheppen in een breed scala van kennis over religieuze menselijke overtuigingen, praktijken en instellingen, is het doel van vele studenten van de religie al voor vele eeuwen, maar vooral zo met de toegenomen kennis van de wereld religies en de komst van moderne methoden van wetenschappelijk onderzoek in de laatste twee eeuwen.

Als “Bijbelvorser” of Bijbel-onderzoeker wil ik van de zoektocht genieten en meer kennis vergaren over de menselijke religieuze ervaring. Iedereen die kan helpen om informatie te verzamelen en om de betekenis van het verzameld materiaal verder te interpreteren, is welkom.
Deze website schrijver zal ook proberen te komen tot een begrip van de structuur van bepaalde religieuze overtuigingen, de aard en de dynamiek van de religieuze ervaring, en zal deze brengen in het licht van het Woord van God, de joodse Thora en de christelijke Bijbel.
+

Engelse vertaling / English translation: Digging in words, theories and artefacts

Lees ook:

 1. Over de schrijver van de site Bijbelvorser – Bibleresearcher
 2. Wie of wat Bijbelvorser
 3. De Intenties van de Bijbelvorser
 4. Mijn exegese en hermeneutiek

Van belang:

Waarom geschiedenis studeren? of > Why study history? waarbij de schrijfster vindt dat je niets zou kunnen leren van de geschiedenis en de vraag stelt wat het praktische gebruik is van de studie.

Vergelijk dat met de gedachten van andere geschiedkundigen en lees ook verder:

 1. Historiography and historical methodology van Edmund B. Fryde
 2. Philosophy of History van Patrick Lancaster Gardiner
 3. Study of religion van Ninian Smart
 4. Classicication of religions van Charles Joseph Adams
 5. Woorden in de bijbel vinden en begrijpen
 6. Kennis en wijsheid door een Oud Boek
 7. Archaeology and the Bible researcher 1/4
 8. Archaeology and the Bible researcher 2/4
 9. Archaeology and the Bible researcher 3/4
 10. Archaeology and the Bible researcher 4/4

16 thoughts on “Graven in woorden, theorieën en artefacten

 1. Pingback: Digging in words, theories and artefacts « Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers | Broeders in Christus

 3. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #2 Ontvangstkanaal | Broeders in Christus

 4. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #3 Wetenschap | Broeders in Christus

 5. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal | Broeders in Christus

 6. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #5 Beeldvorming | Broeders in Christus

 7. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus | Broeders in Christus

 8. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie | Broeders in Christus

 9. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak | Broeders in Christus

 10. Pingback: Hermeneutiek om uit te dragen #9 Fundamentalisme | Broeders in Christus

 11. Pingback: Op zoek naar spiritualiteit 8 Eigen spiritualiteit | Stepping Toes

 12. Pingback: Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften | Stepping Toes

 13. Pingback: Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: Bijbelvorser or Biblescholar 2012-2014 in review | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Die Kerk (2): Die eienskappe van die kerk – prof. WJ Snyman | From guestwriters

 16. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.