Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

Schepper en Blogger God

Geschiedenis van de ontwikkeling

Gecreëerd vanuit de leegte, de zwartheid en het licht

File:00Galaxy NGC1300.jpg

Donkerte en leegte in het heelal. – Galaxy NGC1300 – S. Ivanov

Wanneer wij een vaste of draagbare computer willen kopen, moet eerst al het materiaal om deze te maken worden gezocht, dan samengebracht worden om vervolgens geformatteerd te worden en te worden geprogrammeerd, of anders zouden wij enkel met lege dozen zitten die niets konden doen.

Van het zwarte gat, de leegte of de duisternis moest de Schepper van het heelal ook het ruwe/basismateriaal creëren. Nadat Hij de goederen verstrekte kon Hij de ingrediënten bijeenbrengen, lapte hen samen op, formatteerde hen maar moest Hij hen ook programmeren. Zonder de machine te programmeren, zou het veel niet doen en kon niet veel doen. Er moest ook een Bron van informatie zijn voor alle programma’s om deze behoorlijk te laten werken en een Datumdrager om al informatie te ondersteunen om de werkbronnen te verstrekken. Zo moest de Sublieme Meester Vormer die de tittel God ontving eerst Hemel en Aarde maken – alles dat u kunt zien en alles dat u niet kan zien. Het was later dat Hij liet weten dat de aarde een soep van niets was, een, bodemloze leegte, een inkt zwartheid. Gods Geest broedde als een vogel boven de waterige kloof. Jehovah, zoals Zijn Naam is van deze Schepper, sprak. Toen Zijn Stem over de leegte klonk weerkaatste. Ze en maakte de zaken tot dingen die werden. Hij schiep het zijn. De namen van de dingen die Hij uitriep kwamen in bestaan. Omdat uit het onbekende vacuüm, de kosmische ruimte, de leemte, leegte donker was, verzocht de Schepper eerst licht. En het licht verscheen. De God zag dat het licht goed was en licht van donkerte scheidde. God noemde die helderheid van het licht Dag, en noemde het donkere Nacht. Zo kon het van toen af ochtend en avond worden en ontstond zo de eerste dag en de Schepper bleef van dag tot dag creëren wat wij nu het heelal roepen.

Toen God de hemel en de aarde begon te creëren – de aarde ongevormd, woest en ledig zijnde, met duisternis over het oppervlak van het diepe en een wind van God vegend over het water – …. (Thora)

1 In het begin schiep God eerst de hemel en aarde {land}. 2 En de aarde was woest en leeg, en duisternis lag op het gezicht van de diepte {over de afgrond}: de Geest van God zweefde over het water. 3 En: God zei: ‘Laat er licht zijn en er was licht’ 4 en: God zag het licht dat goed was – en God maakte een scheiding tussen het licht en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht En daar was avond en het was morgen geweest – een dag. (Genesis 1:1-5 HebrV)

“1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 En de aarde was woeste ruimte {braakliggende ruimte} en leeg {een lege ruimte of een lege leemte}, en duisternis was op het gezicht van de diepte: en de Geest van God {1} zweefde over de wateren. {bewoog zich over het gezicht van de wateren} {1) Of [broedde op]} 3 En God zei: ‘Laat er licht zijn’ en er was licht. 4 En God zag het licht, en dat goed het was: en God scheidde het licht en de duisternis. 5 En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. En er was avond en het was morgen, een dag. “(Genesis 1:1-5 ASVV)

Van stilte tot het bewegen van dingen

File:51 Pegasi b v1.jpg

God sprak en er was. Hij schiep hemellichamen en licht. – Pegasi – Foto: Debivort

God creëerde de aarde beslissend over zijn grootte en kwam met de blauwdrukken en de afmetingen op de proppen. Hij besloot hoe Zijn stichting werd gegoten, en Wie de sluitsteen plaatste, en Wie de leiding nam van de oceaan toen het vooruit gutste. Hij was De Éne Die het in zachte wolken verpakte, en het veilig bij nacht onderstopte, Hij bevestigde grenzen door grenzen te maken, het voorziend van barelen, een bout en de deuren voor haar, sterk zodat het niet los kon komen wegens zijn vaste grenzen, en schiep de zon om alles in het licht of klaarheid te brengen om alle kleuren en vormen ter doen uitkomen. In Zijn verordende plaats bleef de Schepper aan Zijn verwezenlijking werken en bracht het leven, bewegende wezens daarin, enkel door Zijn Geest (Zijn Kracht) over dat alles te laten komen.

Aldus ontstond vanuit het niets, doordat er in de leegte de Schepper was die Zijn stem gebruikte om alles te maken.

“1 Sinds het begin is God schepper, – van de hemelen en de aarde. 2 De aarde is woestheid en warboel geweest, met duisternis op het aanschijn van de oervloed,- maar adem van God reeds wervelend over het aanschijn van het water. 3 Dan zegt God: kome er licht!- en er kómt licht. 4 God ziet het licht aan: ja, het is goed! Zo brengt God scheiding aan tussen het licht en de duisternis. 5 God roept tot het licht ‘dag’ en tot het duister heeft hij geroepen ‘nacht’; er komt een avond en er komt een ochtend: één dag.” (Genesis 1:1-5 NB)

“Ik zag het land aan, en zie, het was woestheid en warboel; naar de hemelen: weg was hun licht!” (Jeremia 4:23 NB)

“4 Waar was jij toen ik de aarde fundeerde?- meld het, als je weet hebt van begrip! 5 Wie heeft haar afmetingen bepaald, want dat wéét je toch?- of wie heeft over haar een meetsnoer uitgespannen? 6 Waarop zijn haar sokkels afgezonken,- of wie was de steller van haar hoeksteen, 7 bij het eenparig gejuich van de morgensterren,- en het geschal van alle zonen van God? 8 Wie sloot de zee op tussen deuren,- toen hij uitbrak, uit de baarmoeder uittoog? 9 Toen ik het wolkendek maakte tot zijn kleed, een regensluier tot zijn windeldoek, 10 over hem mijn wet stelde,- en aanbracht sluitbalk en deuren, 11 en zei: tot hiertoe kom je en niet verder,- hier wordt paal en perk gesteld aan de hoogmoed van je golven! 12 Heb jij ooit van jouw dagen de ochtend ontboden,- het morgenrood zijn plaats laten weten?, 13 dat het de vleugels van de aarde moest aangrijpen,- en de boosdoeners van haar zouden worden afgeschud, 14 en zij verandert zoals leem onder een zegel,- veelkleurig wordt zoals een kleed:” (Job 38:4-14 NB)

“4 Waar was jij toen ik de aarde fundeerde?- meld het, als je weet hebt van begrip! 5 Wie heeft haar afmetingen bepaald, want dat wéét je toch?- of wie heeft over haar een meetsnoer uitgespannen? 6 Waarop zijn haar sokkels afgezonken,- of wie was de steller van haar hoeksteen, 7 bij het eenparig gejuich van de morgensterren,- en het geschal van alle zonen van God? 8 Wie sloot de zee op tussen deuren,- toen hij uitbrak, uit de baarmoeder uittoog? 9 Toen ik het wolkendek maakte tot zijn kleed, een regensluier tot zijn windeldoek, 10 over hem mijn wet stelde,- en aanbracht sluitbalk en deuren, 11 en zei: tot hiertoe kom je en niet verder,- hier wordt paal en perk gesteld aan de hoogmoed van je golven! 12 Heb jij ooit van jouw dagen de ochtend ontboden,- het morgenrood zijn plaats laten weten?, 13 dat het de vleugels van de aarde moest aangrijpen,- en de boosdoeners van haar zouden worden afgeschud, 14 en zij verandert zoals leem onder een zegel,- veelkleurig wordt zoals een kleed:” (Job 38:4-14 NB)

“maar zendt gij uw ádem, zij worden herschápen, –nieuw maakt gij het áanschijn van de blóedrode grónd!” (Psalmen 104:30 NB)

“20 Dan zegt God: laten de wateren wemelen van het gewriemel van bezield leven,- en laat er gevogelte vliegen over de aarde, over het aanschijn van het gewelf, de hemel! 21 En God schept de grote gedrochten,- en alle levende ziel die rondkruipt, waarvan de wateren zijn gaan wemelen, in hun soorten, en elke gevleugelde vogel in zijn soorten; God ziet het aan: ja, het is goed! 22 Dan zegent God hen, en zegt: draagt vrucht, weest overvloedig, vult het water in de zeeën, en ook het gevogelte zij overvloedig op aarde!” (Genesis 1:20-22 NB)

“24 Dan zegt God: brenge de aarde naar buiten: bezield leven in z’n soorten, vee, kruipend gedierte en wat in het wild leeft op aarde in z’n soorten; en zo komt het tot stand. 25 God maakt wat in het wild leeft op aarde in z’n soorten, het vee in z’n soorten en al wat over de bloedrode grond kruipt in z’n soorten; God ziet het aan: ja, het is goed!” (Genesis 1:24-25 NB)

+

Volgende: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

Engelse versie / English version: Creator and Blogger God 1 Emptiness and mouvement

++

Over de Stem van God:

 1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #4 Stem in het Schrift
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie

Lees ook:

 1. יהוה Schepper van hemel en aarde en alles er op en eraan
 2. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 3. Jehovah wiens Naam Heilig is
 4. Naam van God
 5. Wat betreft Waarom geloven in God?
 6. De Wereld tot stand gekomen door het Woord van God
 7. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 8. Fragiliteit en actie #1 Ongehoorzaamheid van Geschapene
 9. Fragiliteit en actie #2 Onderwerpen en werken
 10. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 11. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 12. Begin van leven op aard: schepping of evolutie
 13. Schepping geschenk van God
 14. EO-directie: ‘Wij geloven in God als Schepper’
 15. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 16. Schoonheid van de natuur
 17. Wat is Gods doel met de aarde
 18. Bestemming van de aarde
 19. Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme
 20. De mens als God
 21. Nemen van Risico door de maatschappij

+++

 

 • Genesis 1 (twincessmamma.wordpress.com)

  “In die begin het God die hemel en die aarde geskape. en die aarde was WOES EN LEEG, en duisternis was op die wereldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.”

  “WOES EN LEEG”. Those are two words which actually don’t fit together. When we use the term “woes” we usually use it in the context of meaning chaos/untidy. “LEEG” on the other hand means empty.
  +
  the term “woestyn” popped into my head. A “woestyn” is a desert… a wilderness…. it contains the root word “woes”.
  +
  understanding of the passage:

  The earth was not yet cultivated or inhabited, there was disorder. Then God came and created order. He separated the light from the darkness, the waters above from the waters below, the sea from the land and so on and so forth. It is not that the bible is saying the earth was empty and untidy/chaotic. In verse 28 God created man to “bewoon en bewerk”, meaning to inhabit and cultivate.

   

40 thoughts on “Schepper en Blogger God 1 Leegte en Beweging

 1. Pingback: Creator and Blogger God 1 Emptiness and mouvement | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Juncker waarschuwt voor nieuwe oorlog in Europa | Marcus' s Space

 3. Pingback: Eeuwigblijvend Woord dat alles vertelt | Broeders in Christus

 4. Pingback: Ewige woord dat alles vertel | Broeders in Christus

 5. Pingback: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 7. Pingback: Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 10. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 11. Pingback: Het universum makende Woord van God | Broeders in Christus

 12. Pingback: Gods vergeten Woord 11 Schepping 3 Andere ontstaansverhalen | Broeders in Christus

 13. Pingback: Een goddelijk Plan #2 Onvolmaakte Schepping | Broeders in Christus

 14. Pingback: Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping | Broeders in Christus

 15. Pingback: 2de vraag: Wat of waar is het begin – Questiontime – Vragenuurtje

 16. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 17. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 18. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden – Questiontime – Vragenuurtje

 19. Pingback: Van chaos naar ordelijkheid – Jeshua-ists

 20. Pingback: Voorziening van leven – Jeshua-ists

 21. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: Bron(nen) van kwaad – Jeshua-ists

 24. Pingback: Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens – Jeshua-ists

 25. Pingback: Scheppers ster verbinding tussen hemel en aarde – Jeshua-ists

 26. Pingback: De eerste levende wezens en de mens in het Scheppingsverhaal – Jeshua-ists

 27. Pingback: De Schepper achter eerste levende wezens – Jeshua-ists

 28. Pingback: Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God – Jeshua-ists

 29. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 30. Pingback: Wat is het geslacht van God – Questiontime – Vragenuurtje

 31. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 32. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 33. Pingback: Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen – Jeshuaist

 34. Pingback: Dagelijkse Gedachte voor de Bijbellezing van de dag: Een waardig gebruik voor Gods Schepping (januari 02) | Broeders in Christus

 35. Pingback: De gedachte van vandaag: “Geen stilte zodat iedereen zal weten dat er slechts één Allerhoogste Heerser is over de hele aarde” (17 februari) | Broeders in Christus

 36. Pingback: Kijk naar 1 Nissan, 5781 of zondag 14 maart 2021 – Jeshuaisten / Jeshuaists

 37. Pingback: 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 38. Pingback: In wat voor soort schepping en Schepper willen mensen geloven – Questiontime – Vragenuurtje

 39. Pingback: Schepping van God – Questiontime – Vragenuurtje

 40. Pingback: De Adem Die Zich kenbaar maakte – Jeshuaist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.