Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

Geschiedenis van de ontwikkeling

Een oplossing voor de toekomst

“Adam en Eva” door Lucas Cranach de Oudere

Zodra de eerste man en vrouw (mannin) zich tegen het onderwijs en instructies (wetten) van God de Schepper hadden verzet en zich bezondigt hadden aan ongehoorzaamheid had God geen andere keuze dan Zijn vooropgestelde verordening uit te voeren. Maar Hij had ook medelijden met hen en stelde meteen een oplossing beschikbaar. De aangekondigde straf konden ze niet meer ontlopen. Dood zou van dan af over hen komen, door dat zij niet geluisterd hadden naar hun Maker.

Het was als God de oorlog verklaarde tussen het denken en de mens, tussen de nakomelingen van de man en vrouw. Vanaf dat moment zou de vrouw pijn krijgen bij het zich vermenigvuldigen. Niet alleen het kraambed zou haar pijn bezorgen ook haar ander werk zou haar niet altijd makkelijk vallen. Hoewel ze ook graag haar geliefde man zou willen plezieren zou deze toch ook meester over haar blijven. De man zou omdat hij naar zijn vrouw luisterde en at van de boom die God gebood om er niet van te eten, zou voor zijn voedsel hard moeten werken. De bewerking van het land zou zo pijnlijk zijn als het zou zijn voor zijn vrouw met het krijgen baby’s. Beiden zouden nu voor hun onderhoud hun hele leven lang moeten werken. Vanaf die eerst misstap of zonde zou de mens in zijn zweet moeten werken om in zijn levensonderhoud te voorzien totdat het leven op deze aarde tot haar einde komt en die mens gewoon terug vervalt tot stof. Elke mens keert terug naar die grond, waaruit de eerste mens is geschapen.

De Man ((Hebreeuws: ish)), bekend als Adam noemde zijn vrouw Eva (Havah = Leven; ishshah = genomen uit de man =>vrouw), omdat ze mannin (afkomstig van de man) en de moeder van alle levenden was.

“15 en vijandschap zal ik zetten tussen jou en de vrouw, tussen jouw zaad en haar nazaat; hij zal jou voor het hoofd stoten, jíj zult hem bijten in de hiel. 16 Tot de vrouw heeft hij gezegd: in veelvoud vermeerder ik je pijniging en je zwangerschap, met pijn zul je zonen baren; op je man richt zich je hartstocht en hij zal je overheersen! 17 Tot roodbloedige Adam heeft hij gezegd: omdat je gehoor hebt gegeven aan de stem van je vrouw en at van de boom, waarover ik je had geboden en gezegd: ‘eet van hem níet!’ is nu de bloedrode grond om jouwentwil vervloekt; in pijn zul je van haar eten al de dagen van je leven; 18 doornen en distels zal ze voor je laten ontspruiten,- en eten zul je het gewas van het veld!- 19 met het zweet in je neusgaten zul je je brood eten, totdat je terugkeert tot de bloedrode grond, want uit haar ben je genomen, ja, stof ben jij en tot stof keer je terug! 20  De bloedrode mens roept als naam voor zijn vrouw uit ‘Eva’, –  levensbron, -want zij is de moeder geworden van al wie leeft.” (Genesis 3:15-20 NB)

Lessen voor latere generaties

Adam en Eva worden uit het paradijs verdreven

Adam en Eva, die als goddelijk waren, met een aard vergelijkbaar met God, werden uit de tuin van Eden geworpen en moesten onder meer barre tijden een familie beginnen, dan in de tijd die ze vrij in het paradijs hadden. Wat er ook gebeurde bleef God hen begeleiden en vond belangrijk dat toekomstige generaties zouden weten wat er gebeurd was. Dus vroeg hij nakomelingen van Adam en Eva om de geschiedenis van de stamboom van de mensheid op te schrijven. De woorden die God gaf aan zijn schepsels waren belangrijk voor hen om zo er bewust van te worden wie de Schepper is en wat Deze allemaal voor de mensheid gedaan heeft.

Door Gods Woord moeten al de mensen bekwaam zijn om te zien hoe God Zijn Volk begeleid heeft en wonderen heeft verricht. Zij moeten inzien dat Hij alleen diegene is die zulk danige wonderen kan verrichten welke niemand anders, op de ganse aarde, kan doen in elke natie.

“Dan zegt de ENE tot Mozes: schrijf voor jezelf deze woorden op; want op last van déze woorden heb ik met jou een verbond gesmeed, en met Israël!” (Exodus 34:27 NB)

“Dan schrijft Mozes ze op, alle woorden van de ENE; in de ochtend recht hij zijn schouders en bouwt een altaar onderaan de berg, en twaalf keer een standsteen voor de twaalf stammen van Israël.” (Exodus 24:4 NB)

“Zij zien Israëls God; onder zijn voeten: iets gemaakt als plaveisel van saffier, als het gebeente van de hemel zo helder.” (Exodus 24:10 NB)

“1 Dit is de boekrol van de geboorten uit Adam,- de roodbloedige mens; ten dage dat God roodbloedige Adam schiep heeft hij hem naar het beeld van God gemaakt. 2 Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen; hij zegent hen en roept als hun naam uit: Adam!, – roodbloedige mens!, op de dag van hun schepping. 3 Adam leeft dertig en honderd jaar; dan wordt er een geboren naar zijn beeld en als zijn gelijkenis, en roept als naam voor hem uit: Set.” (Genesis 5:1-3 NB)

+

Vervolg van: Schepper en Blogger God 2 Beeld en gelijkenis

Vervolg: Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

Engelse versie / English version: Creator and Blogger God 3 Lesson and solution

++

Lees ook:
 1. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #1 Schepper en Zijn profeten
 2. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 3. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 4. God meester van goed en kwaad
 5. Eva’s zeven dochters
 6. Wat betreft Waarom geloven in God?
 7. Zondigen omdat men zondaar is
 8. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon

 

30 thoughts on “Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

 1. Pingback: Creator and Blogger God 3 Lesson and solution | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2 | Broeders in Christus

 4. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 6. Pingback: Vaderschap ingesteld verbondschap door de Schepper | Stepping Toes

 7. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 8. Pingback: Vader tegenhanger van de moeder | Stepping Toes

 9. Pingback: Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper | Broeders in Christus

 10. Pingback: Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 11. Pingback: Want het is geen leeg woord | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 12. Pingback: Een goddelijk Plan #4 Beloften | Broeders in Christus

 13. Pingback: Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping | Broeders in Christus

 14. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 15. Pingback: Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing | Broeders in Christus

 16. Pingback: Lam van God #1 Sprekers voor God – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 17. Pingback: Leven gedefinieerd door de dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: 3e vraag: Bestaat er een Goddelijke Schepper – Questiontime – Vragenuurtje

 19. Pingback: Is daar een veroorzaker van alles | From guestwriters

 20. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: Bereshith 2:15-25 v 18-25 Een Hulp voor de man of een Vrouw in het vizier – Jeshua-ists

 24. Pingback: Gedachte voor 3 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 25. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 26. Pingback: Bereshith 3:14-19 De Vervloeking – In het zweet des aanschijns – Jeshua-ists

 27. Pingback: Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven – Jeshua-ists

 28. Pingback: De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven | Broeders in Christus

 29. Pingback: De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel – Some View on the World

 30. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.