Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

De rechtvaardige stem

De Juiste Stem Gehoorzamen

Veel mensen willen “de populaire weg volgen”. Doorheen de geschiedenis van het werelds tijdgebeuren hebben we veel mensen kunnen zien die de voorkeur gaven hun eigen gedachten en eigen koppige wil te volgen.

File:Book of Jeremiah Chapter 36-4 (Bible Illustrations by Sweet Media).jpg

Verandering – Boek Jeremia hoofdstuk 36

Jeremia presenteerde een contrast tussen degenen die “de Stem van Jehovah niet gehoorzaamd hadden”, en degenen die Gods Stem wilden gehoorzamen. (Jeremia 3:25; 7:28; 26: 13; 38: 20; 43: 4, 7) Individueel moeten we analyseren waar we in dit opzicht staan. Wat is de keuze die wij willen maken? Willen wij al die verschillende, dikwijls elkaar tegen sprekende stemmen van de wereld volgen? Of willen wij de coherente doortastende Stem van God volgen welke steeds duidelijk hetzelfde heeft gezegd door de eeuwen heen.

Onze vastberadenheid om te gehoorzamen aan de Stem van Jehovah helpt ons om te bewegen weg van de giftanden van het kwaad en verleiding. Maar wij kunnen onze vastberadenheid te gehoorzamen Gods stem versterken. Veel mannen van God of profeten hebben de weg gewezen bij het opschrijven van de woorden van God, alsook gaven zij weer welk een invloed dat Woord van God had op mensen en op de gebeurtenissen in de tijd.

Jeremia laat zien dat we Jehovah, door Zijn Macht, als de Maker van de aarde moeten erkennen. De enige Hooggeplaatste Elohim is de universele Heerser, de Onderhouder van leven — ons leven en de Enige Heilige die stevig het productieve land vaststelt door zijn Wijsheid.

1 Hoort het woord, dat יהוה {Jehovah} tot u spreekt, o huis van Israël. 2 Zo zegt יהוה {Jehovah}, “Leer niet de weg van de heidenen {ongelovigen, niet Joden}, {1} en laat je niet onder de indruk van de tekenen van de hemel, voor de heidenen zijn onder de indruk van hen {2} {Voetnoten:. 1 Levieten 18:03, Deuteronomium 12:30 & 18:09, Ezechiël 11:12 & 20:32, Efeziërs 4:17, 1 Petrus 4:03. 2 Deuteronomium 04:19 & 17:03.} (Jeremia 10:1-2 De Geschriften 1998 +)

6 Er is niemand zoals u, O יהוה {Jehovah}. U bent geweldig en groot is Uw naam in Machtigheid. 7 Wie zou er niet bang voor U zijn, O soeverein van de Naties? Want dit is wat U toekomt, want onder alle de wijze mannen van de Naties, en in al hun rijken, is er niemand zoals U. (Jeremia 10:6-7 de Geschriften 1998 +)

Net als in de oude tijden als individuele Joden Jehovah’s gunst en bescherming waren te ontvangen, moesten zij zich bekeren en beginnen Hem te gehoorzamen. Ook vandaag hebben we de juiste keuze te maken en voor Jehovah God te gaan. Het zijn wij zelf die onze eigen opinie moeten vormen en over al de dingen ernstig moeten nadenken. Wij moeten alles wikken en wegen en daaruit besluiten nemen. Wij zelf zijn verantwoordelijk voor het nemen van onze eigen besluiten. Zoals in de vroegere tijden de mensen ook moest kiezen voor hun valse goden of voor de ene en enige Ware God, Jehovah, zullen wij onze keuze moeten maken of wij al dan niet in die Ene Ware God willen geloven, of meerdere goden willen aanbidden of helemaal niet in enige goden geloven.

Doorheen de natuur kunnen wij tekenen van de Maker zien. Wij kunnen ze negeren of in de mooiheid van de Schepping de maker zien. Jehovah is de Heerser van het universum. Wij moeten Hem voor al andere heersers vrezen. Hij heeft het volste recht om op ons beroep te doen. Hij mag ons oproepen om te voldoen aan Zijn wijze geboden en verstandige opdrachten, die echt in ons permanente belang zijn.

Gods beschermende verzorging van zijn volk moet niet worden aanzien als beperkt tot het verleden. Zelfs nu, beschermt Jehovah hen, die Hem gehoorzamen, van spiritueel gevaar. Zoals een hoge muur vroeger oude steden beschermde tegen aanvallen, beschermt Gods wet degenen die Zijn Woord studeren en dat voortdurend toe te passen.

“Maar dit woord gebood Ik hen, zeggende: ‘Luister naar Mijn stem, en Ik zal {1} uw Elohim zijn, en u zal mijn volk zijn. En wandel steeds op de wijze die Ik u heb geboden, zodat {opdat} het goed met je gaat. ” {Voetnoot: 1Abraham deed zo (Genesis 26:5), en יהוה legde opnieuw deze voorwaarde aan Yisra ‘ ĕl voor om Zijn volk te zijn (Exodus 19:5), en hetzelfde geldt voor ons (Johannes 3:36, Romeinen 6:16, Hebreeën 4:11, Hebreeën 5:9, Openbaring 22:14).} (Jeremia 7:23 de Geschriften 1998 +)

Wijsheid aanspreken

Wijsheid aanspreken (Photo credit: Soul Gymnastics)

Om Gods wil te doen, baden Jezus zijn discipelen ook tot Jehovah, zoals hun leraar hen had getoond hoe dat te doen: “verleen uw slaven de mogelijkheid om uw woord met alle vrijmoedigheid te spreken.” Wat was Jehova’s onmiddellijke reactie? “De plaats waarin zij werden verzameld werd doorgeschud; En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en konden daarna het woord van God spreken met vrijmoedigheid.”

29 “En nu, יהוה {Jehovah}, kijk naar hun bedreigingen, en geef uw dienaren alle vrijmoedigheid Uw woord te spreken, 30 door Uw hand uit te strekken voor genezing, en tekenen, en wonderen, om plaats te nemen door de naam van uw apart geplaatste {Heilige} bediende יהושע {Jeshua}.” 31 En toen zij hadden gebeden, werd de plaats waar zij samen kwamen geschud. En zij werden allen (, zonder uitzondering,) vervuld met de geest van de apart geplaatste {Heilige} Geest, en ze spraken het Woord van Elohim met vrijmoedigheid. (Handelingen van de apostelen 4: 29-31 de Geschriften 1998 +)

Niets kan Gods Wil stoppen om vervuld te geraken. (Jesaja 11:55) Het maakt niet uit hoe groot de kansen, geen kwestie hoe krachtig de tegenstander, als wij onze stem tot God in het gebed verheffen, kunnen we er zeker van zijn dat Hij ons de kracht zal geven Zijn woord met vrijmoedigheid te verkondigen. Alleen moeten we luisteren naar die Stem uit de hemel en doen wat die Stem van ons vraagt.

+

Voorgaand artikel: Schepper en Blogger God 3 Les en oplossing

Vervolg: Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken

Engelse versie: Creator and Blogger God 4 Expounding voice

++

Vindt ook:

 1. Geloof in slechts één God
 2. De gevende en beschermende God
 3. Schepping geschenk van God
 4. Wat is Gods doel met de aarde?
 5. Wat betreft Waarom geloven in God?
 6. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 7. Weten waar naartoe te gaan
 8. Fragiliteit en actie #6 Juistheid van handelen
 9. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #8 Omgang met Leerstellingen
 10. Wij zijn zelf verantwoordelijk
 11. Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen
 12. Tijden van verandering prachtige kansen voor Kerk
 13. Nederig opstellen
 14. Gehoorzaamheid beter dan offers
 15. Gehoorzaamheid is de vrucht van geloof
 16. Gouden regel om geestelijke dingen te begrijpen is gehoorzaamheid
 17. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 21. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 22. Hermeneutiek om uit te dragen #4 Uitzendkanaal
 23. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen

+++

Wat is Gods doel met de aarde?

 • Good News from God! Who Is God? (peaceandbeauty.wordpress.com) stelt een brochure voor met de voorstelling van de Ware God en gaat in hoe wij dichter bij Hem kunnen komen.The true God is the Creator of all things. He had no beginning and will never have an end. (Psalm 90:2) He is the Source of the good news found in the Bible. (1 Timothy 1:11) Since God gave us life, we should worship only him.—Read Revelation 4:11.
  +
  What opportunity does God’s patience provide?
  God’s patience allows all of us opportunity to show whether we favor rule by God or rule by man. We indicate our choice by the way we live.
 • Jehovah Jirah (asatisfiedspirit.com)
  Of all God’s names and characteristics Jehovah Jirah speaks most loudly to me.  There are actually several interlacing characteristics to this Hebrew term.
  +
  Personally His
  Either I believe and reap the blessings of personal belief or I deny and am condemned.
  +
    David knew he wasn’t the only one but many more individual believers would see that God insures our safety personally.
  +Holy vs. Common
  Have you ever noticed that sometimes God puts valuable information in sometimes obscure parts of the Bible?  That nuggets of wisdom are sometimes hiding in the shadows of other information?  We’ll be lighting the shadows in today’s post and looking at Leviticus 10:8-11.
  +
  What is the focus of your/my worship?  Are we bringing so much of the ordinary and common into the Temple that we no longer worship the One and Only?  Have we made the environment of worship so sterile that there is nothing of God in His Temple?  Does God even know the place is set aside for Him?
  +Ninevah Or Bust
  Where or what is your Ninevah?  Where or to what has God called you?  Are you deliberately saying no to God?  Is your allegiance or agenda focused on something or someone else? 
 • What Does Jehovah Ask of Me? (thevoiceofmary.wordpress.com)
  Does he demand perfection, thus making it impossible for us imperfect humans to please him? Or does he expect what is in our reach?
 • Unleash His Blessings Today! (thechristiangazette.wordpress.com)
  Truly God follows us with encouragements: let him not lose his blessing upon us!
 • The rock (carvedinhispalms.wordpress.com)
  For who is God save the LORD? or who is a rock save our God If you wear glasses you will find out that having dirty glasses does not help you to see that clearly!
  +
  There is only one God and it is our Lord Jehovah and there is none other besides Him. There is no other god that is like Him because all other gods have been made by man to fulfil a need or a desire. Man likes to call all sorts of things god because he then has control on what those gods can do. All the idols of gold, silver, wood and stone are all created by man and not by God Himself. Because they are all created it is not proper to lift them up as gods because they are created like everything else. And the best part of this is that He is our God, our Rock our Hope and our Salvation!
  +He is in control
  when our prayers reach up to God He starts to react to our prayers; but because God is not limited by time, those answers may come before we know it or we may have to wait some time. What is not in question here is the power of God.
  +He feeds on our praise !!!
  God seeks true worshippers. In fact, He is waiting for worshippers!
  +
  God is a collector of worship, tears and prayers. He places them on the shelves of heaven.
 • The Refiner (thevoiceofmary.wordpress.com)
  Jehovah is our Father, creator and definer. He uses the highest qualities as a superior refiner.
  +
  Our Inner Voice
  Is our conscience worthy of trust? / If it is trained by God, it will be just. / Our perceptive powers trained through use, are a must. / When selfish desires from our heart erupt, / Our conscience, they can disrupt, / Harmful temptations and bad associations, our conscience can corrupt .
 • Strengthened and walking in the name of the Lord (dailymedit.wordpress.com)
  Do you sense any area of weakness within yourself, some sense of incompleteness, something missing? You think you have missed some opportunities and are ruing your missed chances? Maybe you think you have suffered what you think may be an irredeemable loss.
  +
  The apostles thought that they were strong, each of them saying that they would not leave Jesus no matter what, but eventually they were scattered from him (Mark 14:26-50). It was only after they were strengthened by the Holy Spirit that they received strength. Then they did not back down in the face of any opposition for the sake of Christ as witnessed in the book of Acts.From the writing of Paul, we learn that God wants us to be strengthened with might, by his Spirit in our inner man (Ephesians 3:14-16). Inner strength is the testimony of all whom walk with God. With amazing inner strength, Paul was recognised as having turned the whole world upside down (Acts 17:6).
 • Jehovah-Jireh: The Lord Provides, if we give Him the chance (apluseducationalsolutions.wordpress.com)
  God provides all of the time. Sometimes we try to provide for ourselves. I think that when we do that, we miss out on God’s blessings. We work so hard in our own strength to do something that God would happily do for us. How silly is that? Why would we insist on doing work that has already been done, or that we know someone else is planning to do for us?
  +
  Trusting God to provide is always our best course of action too. God is the same today as He was in Moses’s day. No matter how bleak our circumstances look, God is Jehovah-Jireh, the God who provides.

22 thoughts on “Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

 1. Pingback: Creator and Blogger God 4 Expounding voice | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Schepper en Blogger God 5 Te Vertellen zaken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Schepper en Blogger God 6 Voor Zijn volk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude | Christadelphians : Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 5. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #1 | Broeders in Christus

 6. Pingback: Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7 | Broeders in Christus

 7. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 9. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 10. Pingback: Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Want het is geen leeg woord | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 12. Pingback: Jehovah God Maker van het universum gediend door een getraind leger | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 13. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 14. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 15. Pingback: Kijken naar verleden, heden oftoekomst | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2 | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Gedachte voor 2 januari 2018 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 19. Pingback: Aanroepen van Gods Naam | Broeders in Christus

 20. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 21. Pingback: Erkenning van Jehovah’s soevereiniteit | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: Onvolmaakte mensen die kunnen leren van Degene die onze Vader wil zijn | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.