Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie

Blog over Profetie

Profetie is een belangrijk onderdeel van de Bijbel. God gebruikt het om toekomstige gebeurtenissen, die Zijn doel zullen bewerkstelligen, vooruit te tonen. Bijvoorbeeld, voorspelde Hij aan Adam en Eva dat de zonde uiteindelijk zou overwonnen worden. Eveneens, gaf hij profetie aan Abraham om aan te tonen dat er één zou komen te zijn (de heer Jezus Christus) die zegen aan de mensen van Abraham zou geven. God voorspelde dat Abraham zijn nakomelingen deel zouden gaan uit maken van een groot geslacht dat als Gods Volk ook de zegeningen van God zou mogen dragen. God voorspelde of profeteerde ook aan David om aan te tonen dat er een groter koning voor Israël zou komen en dat de God zijn Vader zou zijn. Er zijn profetieën in de Bijbel die nog niet zijn vervuld, maar God geeft een verslag van dergelijke gebeurtenissen zodat wij er zeker van kunnen zijn dat, wanneer wij de voorspelde tekens zien, wij er bewust van mogen zijn dat die voorspelde Eindtijd zal komen. In al die door God gemaakte voorspellingen mogen wij vertrouwen stellen. In de vroeger gemaakte voorspellingen die opgetekend zijn in de Heilige Schrift, het Oude en het Nieuwe Testament, kunnen wij zien hoe God telkens Zijn Woord hield en de berichte voorspellingen steeds zijn uitgekomen.

English: Abraham, Sarah and Hagar Русский: Авр...

Abraham, Sarah en Hagar (Foto credit: Wikipedia)

Ook nu zullen wij er nog op aan kunnen dat God Zijn Woord heeft gegeven om stand te houden en Zijn belofte zal nakomen. De in zeer vervlogen tijden gemaakte beloften heeft God nog niet vergeten. Hij wil namelijk dat Zijn voornemens vervuld zullen worden Zijn vooropgestelde doel bewerkstelligd zal worden.

De profetieën tonen aan dat God Zijn woord houdt – en dit is een voorbeeld van Zijn gezag, en waarom wij in Hem zouden moeten vertrouwen.

Er hebben doorheen de jaren steeds mensen zich uitgegeven als profeten. Om te weten of zij werkelijk profetieën konden verkondigen, kan men best na gaan of hun voorspellingen ook werkelijk zijn uitgekomen. Meerderen hebben geprobeerd de toekomst te voorspellen maar zijn er niet in geslaagd. Anderen probeerden in vage termen de toekomst te voorspellen of weer te geven wat zij dachten dat er zou gaan gebeuren. Maar ook zij faalden om juiste voorspellingen te brengen.

Als wij echter in de Heilige Schrift de voorspellingen bekijken zijn deze altijd mooi uitgekomen. Opvallend daarbij is dat er regelmatig zelfs namen in de voorspellingen voor kwamen die in de tijd van de profetie helemaal niet gebruikelijk waren maar toen de voorspelde tijd daar kwam deze toch zo voor kwamen. Voor de Bijbel om de toekomst in dergelijk detail te voorspellen, en deze op een nauwkeurige manier te laten vervullen, toont aan dat slechts God dergelijke dingen kan doen en de reden voor dit is dat Hij controle van wereldgebeurtenissen heeft.

+

Voorgaand: Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften

Vervolg: Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

Engelstalige versie / English version: Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy

++

Vindt ook om te lezen:

 1. Bijbel op de eerste plaats #2/3
 2. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 3. Hermeneutiek om uit te dragen #6 Geen Excuus
 4. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 5. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 6. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 7. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 8. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 9. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 10. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 11. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 12. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 13. In Talen sprekend
 14. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 15. We kunnen Gods doel niet zien
 16. Zijn de joden Gods uitverkoren volk
 17. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 18. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 19. De Dag is nabij #5 Terugkijken naar verleden
 20. De Dag is nabij #8 Overzicht
 21. Eindtijd
 22. Laatste dagen omroepers
 23. De Meest gehate familie in America – inleiding tot vervolg
 24. Harold Camping komt met nieuwe dag op de proppen zonder verontschuldiging

+

Additional reading in English:

 1. Gaza in Bible Prophecy
 2. The days are coming
 3. We cannot, see Gods purpose
 4. What Jesus Did – Misleading around the Messiah and the final assessment
 5. Last days and destruction of the flesh
 6. Antichrist and The Most Hated Family in America in crisis
 7. Claiming to be the successor to St Peter

+++

Interesting articles to read from other sources:

 1. Failed Predictions of Christ’s Return
  What do Harold Camping, Hal Lindsay, John Wesley, Martin Luther, John Calvin, and Saint Augustine  have in common?  They all made failed predictions regarding the nature and timing of Christ’s return.
  As a child of the seventies, I remember hearing speculation that Christ would return by the eighties.   I read “The Late Great Planet Earth” by Hal Lindsay.  That book gave me nightmares – I took his predictions as literal truth.  But most of his speculations have now been proven wrong.
 2. Fulfilled Prophecy – Proof of Bible’s Divine Inspiration?
  Christians claim that the Bible has hundreds of fulfilled prophecies, and is proof of its divine inspiration. In actuality, these so called fulfilled prophecies failed, were false or weren’t prophecies at all. Many of these prophecies are so vague, they can be attributed to different events. It’s also a fact that the Bible was written 100’s, even 1000’s of years after these presumed prophecies and their “fulfillment” took place. It’s also fair to mention that nowhere in the Bible will you find countries such as the United States, Russia, China, Korea, Great Britain prophesied. Oh Christians will tell you that they are, if you know how to interpret the Bible.
  +
  Throughout the New Testament, the end of the world is prophesied as being very near, at hand, to be witnessed by those living at the time. Paul often told the people he preached to that they would be witnesses to Jesus’ second coming. They are all long gone.
 3. Prophecy Fail
  Probably the most common argument I hear for the divine nature of the bible is that it makes prophecies that have later come true.
  When prompted for an example, 99 times out of 100, they’ll cite the fact that Isreal is now a state (Ezekiel 34:13). And they actually say it seriously, as if that prophecy isn’t completely self-fulfilling.
 • Desire gifts of the Spirit, especially prophecy (newjerusalemcoming.wordpress.com)
  Follow the way of love and eagerly desire gifts of the Spirit, especially prophecy.
 • The Prophetic Imperative for the Conception, Birth and Life of Israel. (lannononsamuel.wordpress.com)
  It is necessary to perceive the importance of prophecy in the life of the nation of Israel. Israel was conceived through the prophetic words spoken to Abraham. God Himself spoke to Abraham. The Source of all prophecy spoke directly to Abram when he was still in Mesopotamia. The text informs us also that, “The Word of the Lord came to Abram”. In normal parlance that would simply suggest that a thought from heaven had dropped into Abram’s mind.
 • A Collection of Failed and Discrepant Bible Prophecy (bittersweetend.wordpress.com)
  I am not an expert in Bible prophecy nor I am studied in this topic.  So what I decided to do was put together a collection of failed biblical prophecy and general articles on failed biblical prophecy.  Just a quick note for the reader; this is dealing specifically with predictions and prophecies made in the bible.  Not general end-time prophecies made by churches or weird christians.
 • Prophecy today (trutherator.wordpress.com)
  The Didache may or may not pre-date anything, but it does not trump anything in the Bible. Note that this includes any writing by the earliest Christian leaders.
 • Tuesday Teaching ~ Messianic Prophecy (holyjustlove.wordpress.com)
  Messianic prophecy is the collection of over 100 predictions (a conservative estimate) in the Old Testament about the future Messiah of the Jewish people. These predictions were written by multiple authors, in numerous books, over approximately 1,000 years. Messianic Prophecy is so dramatic today, because with the discovery of the Dead Sea Scrolls and the reliability of the Septuagint version of the Old Testament (both of which have been proven to exist prior to the time Jesus walked on the earth) you can be assured that these prophecies were not “conspired” after-the-fact.
  +
  The Old Testament verses are the prophecy; the New Testament verses proclaim the fulfillment. Check them all out for yourself!

14 thoughts on “Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie

 1. Pingback: Schepper en Blogger God 8 Een Blog van een Boek 2 Heilig Maker van de Geschriften | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Creator and Blogger God 9 A Blog of a Book 3 Blog about Prophecy | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Wonder van openbaring | Broeders in Christus

 5. Pingback: Wonder van voorzienigheid | Broeders in Christus

 6. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 8. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 9. Pingback: Kijken naar verleden, heden oftoekomst | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden | From guestwriters

 12. Pingback: Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 5: Het bewijs van Gods bestaan (5) De toets | Stepping Toes

 13. Pingback: Verklaringen van het Wachttorengenootschap – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Heeft er een Idoliseren van Israël plaats – Jeshuaisten / Jeshuaists

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.