Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

Luisteren naar de Blogger

Het verschil tussen het denken van de mens en de wegen van God is enorm. De mens kan veel zeggen en vandaag vinden we veel blogs op het internet waar er veel gezegd wordt en waar ook kansen genoeg zijn om over allerlei dingen te praten. Toen er nog niet een dergelijk technologische hulpmiddelen waren om heen en weer te communiceren moesten mensen hun gedachten op heel andere wijze doorgeven. Ook voor dat men dingen op schrift kon vast zetten werden er andere manieren gevonden om berichten en gedachten door te geven. God deed ook niet anders en heeft meerdere manieren gebruikt om Zijn gedachten weer te geven en er voor te zorgen dat ook meerdere mensen Zijn woorden konden horen. Gods wegen om Zijn wensen en gedachten door te geven waren niet minder efficiënt als de huidige middelen.

Hij voorzag de langst bestaande teksten die nog bruikbaar zijn voor vandaag en nog steeds ‘ actueel’ zijn. Zijn woorden zijn niet alleen Wijze Woorden, ze zijn ook woorden die anderen wijs maken.

1407 Belgian-Latin Bible

Belgische Latijnse Bijbel uit 1407, één van de vele uitgaven die ter beschikking staan van al diegenen die kennis willen opdoen.

Door het lezen van de Bijbel, zullen we een begrip verkrijgen dat veel groter is dan de wijsheid van de mens zijn denken, omdat we wanneer we de Bijbel lezen weten dat wij Gods Woord lezen en door Gods woord te lezen wij ook niet enkel meer over Hem en Zijn Daden te weten zullen komen maar ook Hem beter zullen leren kennen en inzicht zullen krijgen in het wezen van deze aarde en zijn bewoners.

In 2 Timotheüs hoofdstuk 3 vers 15 vertelt de apostel Paulus aan Timotheüs dat de Schrift krachtig is en zelfs de macht van enig denkend mens overstijgt. Hij meldt ook dat de Heilige Schrift ons “wijs tot zaligheid” kan maken. Met andere woorden, kan de Schrift ons het begrip van Gods plan en doel duidelijk maken en legt het ons de betekenis van Gods genade uit. De Schrift, het opgetekend Woord van God laat ons zien dat God ons zal toestaan, individuen zoals jij en ik, om deel van Zijn plan uit te maken.

“15 en omdat je van kindsbeen af weet hebt van heilige geschriften die de kracht in zich hebben om jou wijsheid te schenken tot redding door het geloof in Christus Jezus. 16 Alle schriftwoord is van God doorademt en nuttig tot onderrichting, tot weerlegging, tot verbetering, tot de opvoeding in gerechtigheid, 17 opdat de mens van God volkomen zal zijn, voor alle goed werk volledig toegerust.” (2 Timotheüs 3:15-17 NB)

Wij moeten , bij wijze van spreken ‘de Heilige Schrift tot ons  nemen als ware het met onze moedermelk’! Er gaat niets boven het geschreven Woord van God dat ons de weg tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus kan brengen. We moeten tot de Bijbel komen met nederigheid en eerbied, met liefde, met een kinderlijke bereidheid om te leren. We moeten nooit gaan denken dat we alles weten wat we moeten weten, of alles wat er te weten is kennen, of er trots op zijn dat we zo maar feiten kunnen herinneren of reciteren. Zulke dingen als deze betekenen niets, tenzij we ze gebruiken om onszelf te verbeteren, en om anderen te helpen.

God heeft ons dit God geïnspireerd en nuttig Boek der boeken niet alleen gegeven om informatie voor ons leven te leveren, maar om ons te kneden en te vormen, tot eer van Zijn naam.
De beloningen van de Bijbel lezen en deze te bestuderen komen niet in vijf minuten, of in vijf dagen. Ook zal het niet van zelf gaan en zullen wij niet over één nacht ijs gaan. Zelfs in vijf jaar kan het zijn dat de gevolgen er van nauwelijks begonnen zijn of zichtbaar zullen zijn, dit doordat de natuur van de mens zo sterk en tegelijkertijd zo bestand is tegen de Geest van de waarheid. Koppigheid is de grootste weerstand voor een vlugge ontwikkeling. Openheid van de menselijke geest zal de goddelijke geest het makkelijkst laten penetreren in ons mens zijn. Maar als er een gebrek aan ernstige en langdurige toepassing op dit boek is, dan is de verwachting van ware kennis en de eventuele blijvende winst ijdel.

Profile shown on Thefacebook in 2005

Profile shown on Thefacebook in 2005 (Photo credit: Wikipedia)

We moeten hard werken en grondig te werk gaan in de wijze hoe we onze Bijbel lezen. De houding hoe wij tegenover de Bijbel staan zal mee bepalen hoe deze ons zal richten. Het mag niet worden zoals wij vandaag veeljongeren zien springen van het ene korte bericht op Facebook tot het volgende. God Zijn blog verdient iets beters dan enkele gemoedelijke vluchtige seconden of een haastige minuut. Ja, het kan wel 15 of 20 minuten vragen om het te lezen, niet zo maar één dag in vele maar van dag tot dag.

Illustration of Facebook mobile interface

Illustration of Facebook mobile interface (Photo credit: Wikipedia)

We moeten de tijd durven nemen om de woorden tot ons te laten komen in ons hoofd en zinvol te laten zijn. Door ons bereidt te tonen de Woorden van God tot ons te laten komen zullen wij door het lezen van de Heilige Schrift gevoed worden en verder geïnspireerd worden. Op een of andere manier zal het ons ook de waarheid tonen, maar ons ook blootstellen aan onze rebellie, onze fouten corrigeren, ons trainen om volgens Gods wijze te leven. Door het Woord zullen wij ook aan elkaar geregen worden en gevormd worden voor de taken die God voor ons heeft weggelegd.

+

Voorgaand hoofdstuk: Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie

Vervolg: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

Engelse versie / English version: Creator and Blogger God 10 A Blog of a Book 4 Listening to the Blogger

++

Vindt ook om te lezen:

 1. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 2. Zuivere woorden vol Adem van de Allerhoogste
 3. Boek der boeken de Bijbel
 4. Bijbel op de eerste plaats #1/3
 5. Bijbel op de eerste plaats #3/3
 6. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 7. Wereld waarheen? #3 De Wortelscheut van David
 8. Hermeneutiek om uit te dragen #7 In Harmonie
 9. Hermeneutiek om uit te dragen #8 Tegenspraak
 10. Belangrijkheid van Gods Naam
 11. Wees stil en luister
 12. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 13. Waarom?
 14. Twee soorten mensen
 15. Fragiliteit en actie #5 Oproep
 16. Een uiteenvallende Bijbel teken voor iemand die dat niet doet
 17. Wijsheid ligt diep
 18. Woorden moeten worden afgewogen, niet meegerekend
 19. Een norm waaraan de verstandigen en eerlijken zich kunnen herstellen optrekken
 20. Het volk van God dankt zijn bestaan aan de genade en goedheid van God
 21. Plan van Genade
 22. Sta op in de ochtend en bidt voor de zegen van de Heer
 23. Hij zal geen goede dingen weerhouden
 24. Wees overtuigd dat wij geliefd zijn
 25. God wil u gunst betonen
 26. Nauwelijks
 27. Genade volgens Bonhoëffer
 28. Geef uw zorgen aan God
 29. Rond genade
 30. Genade niet goedkoop
 31. God breng mij in staat van genade
 32. Ons vernieuwen en behoeden voor schadelijke invloeden
 33. Weet door proberen
 34. Weten waar naartoe te gaan
 35. De uiteindelijke vorming van iemands karakter ligt in eigen handen

++

For English speaking readers: additional reading:

 1. Believing in God the rewarder
 2. A Living Faith #2 State of your faith
 3. God himself must do the renewing
 4. Experiencing God
 5. Wisdom lies deep
 6. A Bible Falling Apart Belongs to Someone who isn’t
 7. Words must be weighed, not counted
 8. Raise a standard to which the wise and honest can repair
 9. Get up in the morning and pray for the Lord’s blessings
 10. No good thing will he withhold
 11. Grace is Gods acting love
 12. Be convinced that we are loved
 13. God wants to be gracious to you
 14. Give your worries to God
 15. End of the Bottom Line
 16. Let us be in a state of grace
 17. Know by trying
 18. Knowing where to go to
 19. Final forming of a person’s character lies in his own hands

+++

 • Oh, The Smell of Old Books! (likefloraposte.wordpress.com)
  Old books are at the top of my list, the older the better. And I like the idea of former owners handling them, reading and studying the illustrations or (bonus!) making little notes.
  +
  Oude boeken staan hoog op mijn lijst, hoe ouder hoe beter. En ik vind t dan zo leuk om aan hun vorige eigenaren te denken, al bladerend en lezend en de illustraties bestuderend en misschien (bonus!) hier en daar een aantekening achterlaten.
 • 13th SEPTEMBER, BIBLE READING (1 TIMOTHY 1:1-2, 12-14) (prayers4reparation.wordpress.com)
  Mercy, however, was shown me, because until I became a believer I had been acting in ignorance; and the grace of our Lord Jesus filled me with faith and with the love that is in Christ Jesus.
 • GUEST BLOGGER: Flowers of Evil: How I Left Radicalism, Embraced Love, and Found Jesus – Part II (identityrenewed.com)
  He said it was wrong to be quiet, withdrawn, melancholy. Community was about being with each other all the time, about investing every waking moment with Jesus’ followers. Community was about being loud, charismatic, engaging, and extroverted.
 • Wrongly Handling the Word of Truth (freddieflugelsblog.wordpress.com)
  I have seen people, even those who claim to be Christians, use the Bible as kind of a lucky charm. They think that if they carry a small Bible, or a pocket New Testament, on their persons that they will somehow be protected from danger or from evil. Hollywood helps promote this image in movies where the hero is protected from being shot to death because a Bible being carried in a coat pocket magically stops a Colt 45 slug from going through his heart, etc. I also remember a new Christian that wanted a pocket New Testament to carry in his back pocket to protect himself from injury in his occupation.
  +
  handle the Bible properly, and don’t turn it, or its words, into something that they were never intended to say or mean.
 • The Habit of Daily Bible Reading (andreasnest.com)
  it’s not the best idea to binge-read the Bible and then go for a month without reading any of it. Daily Bible reading should become a habit in order to maintain the health and well-being of our spiritual life.
 • Expectation (lifaministry.wordpress.com)
  If only we can appreciate the role which expectations play in creating the enabling atmosphere for miracles and breakthroughs to happen, then we would understand the potent force of faith when unleashed by fervent expectation.
 • The B-i-b-l-e (kdmanestreet.wordpress.com)
  Through sixty-six separate books, 1,189 chapters, the Bible is divinely orchestrated and inspired by God—a claim the Bible makes for itself (2 Timothy 3:16; 2 Peter 1:2).
  +
 • The Old Testament is 99% accurate when compared to the Dead Sea Scrolls dating from 200 B.C.
 • The New Testament is 99% accurate when compared to more than 5,600 partial and complete NT manuscripts dating from the first three centuries A.D.
 • Bible Reading Day 255 (cccdailybiblereading.wordpress.com)
  the more we look into God’s light, the more we reflect His likeness. How has the Holy Spirit changed you since you came to faith? Why not thank Him for His work and invite Him to continue it?

17 thoughts on “Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

 1. Pingback: Creator and Blogger God 10 A Blog of a Book 4 Listening to the Blogger | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 5. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 6. Pingback: Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 7. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 8. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 9. Pingback: Een goddelijk Plan #1 | Broeders in Christus

 10. Pingback: Gods vergeten Woord 21 #4 Heraut in plaats van revolutionair | Broeders in Christus

 11. Pingback: Taal van de Bijbel onder ogen zien | Broeders in Christus

 12. Pingback: Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 14. Pingback: Maar de wijsheid waar moet je haar zoeken? #2 Wat is wijsheid? | Broeders in Christus

 15. Pingback: Wil je geacht worden dicht bij God te zijn? – Questiontime – Vragenuurtje

 16. Pingback: De Bijbel als instructieboek #1 Lezen van de Bijbel – Some View on the World

 17. Pingback: Gedachte voor vandaag 24 maart: Dwazen in de wereld die wijsheid en onderricht verachten | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.