Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

Het Oude en Nieuwe Blog

Zeer oude en nieuwere oude teksten van waarde en gericht op één mens

Nazarener Jood Jeshua

De Nazarener Jeshua, die beter gekend is als Jezus Christus, vertelde vele verhalen of gelijkenissen en bestede heel wat tijd om de oudere teksten, die door velen gekend waren, te verklaren. Vandaag kennen niet velen die oudere teksten, zij kennen zelfs vaak niet de Nieuwe testamentteksten. Sommigen zouden die oude verhalen van het Oude Testament enkel willen aanzien als slechts aardige verhalen. Velen vinden dat de Bijbelse verhalen moeten worden beschouwd als veelvuldig overgeleverde verhalen of als sprookjes of mythologische verhalen, maar niet als feiten voorstellende waarheidsgetrouwe verhalen.

Opvolging door discipelen

First page of the Gospel of Mark, by Sargis Pi...

Eerste bladzijde van het Evangelie volgens Markus, overgeschreven door Sargis Pitsak, een Middeleeuwse Armeense Schriftgeleerde en miniaturist (Foto credit: Wikipedia)

De discipelen van Jezus zagen duidelijk waarom het belangrijk was om van Oude Hebreeuwse Geschriften op de hoogte te zijn. Voor hen was het belangrijk dat de volgende generaties die Oude Teksten ook voldoende zouden kennen en het verband zouden gaan inzien met wat er in hun tijd was gebeurd. Zij haalden onophoudelijk, in hun geschriften, delen van de Hebreeuwse geschriften aan en pasten de incidenten van de Oude tijden van het Testament op het werk van Christus toe. Het is slechts redelijk om te verwachten dat het doel van de onomstreden Joodse Enige God in Christus in alle aspecten van het goddelijke programma – in de vormen van aard, in de geschiedenis van Israël als natie, en in de het levensverhalen van de karakters van de Geschriften moest verschijnen.

Voorspelde afkoop van mensen

Er kan zonder twijfel aangenomen worden dat bij dat alles het werk van Jezus, in één van zijn vele aspecten, allen door het Oude Testament – door directe profetie, door indirecte profetie met secundaire toepassingen aan hem kan worden verbonden, in morele principes van de wet, in symbolisme van het tabernakel en de tempel.

De gehele Bijbel richt zich op dat één glorieus idee: de afkoop van mensen door Christus, en de glorie van God in hem. Wij zouden moeten worden teleurgesteld als wij, in onze lezingen, vele zinspelingen aan dit idee niet kunnen vinden. De Bijbel bevat vele gedachtespinsels, die moeten individueel kunnen worden overwogen. Maar alle draden worden verweven en worden verbonden, en allen komen zij uiteindelijk tot Christus onze Redder terug.

Voor nieuwe generatie en niet Joden

In de Heilige Schrift kunnen wij vinden dat Jezus de Woorden van de God brengt aan de nieuwere generatie. De Tweede Adam (Christus Jezus) is nu diegene die uit dood genomen is om rechts van God te komen zitten, zodat hij de bemiddelaar tussen God en de mens kan zijn. Die Nazarener Jood, welke één offer voor zonden voor altijd had aan god heeft aangeboden, zal Gods vijanden tot een voetenbank maken voor de Allerhoogste. Wij mogen uitkijken naar die man die verhoogd is tot in de hemel om naast God plaats te nemen en voor ons voorspreker te zijn.

“‘de Heer zegt tot mijn heer: zetel aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden heb gelegd onder je voeten’?” (Mattheüs 22:44 NB)

“Maar hij staart, vol van heilige Geest, naar de hemel en ziet de glorie van God, en staande ter rechterhand van God Jezus.” (Handelingen 7:55 NB)

“maar deze offerde eenmaal voor zonden een offerdier, en is voor altijd ‘gezeten ter rechterhand van God’;” (Hebreeën 10:12 NB)

“en tot Jezus, middelaar van een nieuw verbond, en tot bloed ter besprenkeling dat sterker spreekt dan dat van Abel.” (Hebreeën 12:24 NB)

“bezonnen, eerbaar, arbeidzaam in huis, goedertieren, in staat zich te onderschikken aan de eigen mannen,- opdat het woord van God niet belasterd wordt.” (Titus 2:5 NB)

Vanuit de leegte een nieuw begin

Eens was de aarde onherbergzaam en verlaten. Een watervloed bedekte haar en er heerste diepe duisternis. De wind van God joeg over het water. (Genesis  1:2) Uit de leegte schiep God de mens en gaf hun vele mogelijkheden. Maar de mens verzette zich tegen God en moest daarvan de gevolgen dragen en tot verzoening offers branden. Nu met het zoenoffer van Christus mogen wij er op rekenen dat die Joodse man onze menselijke gebreken, onze tekortkomingen, wel niet zal goed praten maar als onze zwakheid kan inroepen ter verontschuldiging.

Jezus mocht de plannen van Juda en Jeruzalem doorkruisen terwijl het Joodse Volk ook zou worden overgeleverd worden aan achtervolgers, zoals ook de volgelingen van Jezus zullen moeten weten dat zij daar slachtoffer van zouden kunnen worden. Ook zal zouden er velen in handen van hun vijanden vallen en worden omgebracht en zal God hun lijken als aas aan de vogels en de wilde dieren geven (Jeremia 19:7), mogen wij in deze door God bezorgde Verlosser hoop koesteren.

Inzicht voor alle bereikbaar

Ook al heeft het volk van Israël het niet begrepen vinden we al het antwoord bij Mozes. Het kan gerust zijn dat het Joodse Volk jaloers zal zijn op een volk dat geen volk is, en dat zij zich zelfs daarom kwaad zullen maken op een volk dat geen inzicht heeft. (Romeinen 10:19) Maar onder diegenen die geen inzicht hebben kunnen wij in de Heilige Schrift voor antwoorden en wijsheid zoeken. Wij kunnen ook recht doen aan de genade van God door Christus Jezus zijn leerstelling op te volgen. Vervolgens kunnen wij er zorg voor dragen ons klaar te stomen om op de dag van Christus zuiver en onberispelijk te zijn. (Filippenzen 1:10)

„De Schrift is de koninklijke koets waarin Jezus rijdt, en het is met liefde voor de dochters van Jeruzalem bedekt. De Geschriften zijn de zwachtelende banden van het heilige kind Jezus; rol hen uit en u vindt uw Redder. De quintessentie van het woord van God is Christus ” (CHS).

+

Voorgaand: Schepper en Blogger God 10 Een Blog van een Boek 4 Luisteren naar Blogger

Vervolg: Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag

Engelse versie / English version: Creator and Blogger God 11 Old and New Blog 1 Targetting on one man

++

Aanvullende lectuur:

 1. Oud en Nieuw Testament Niet Dissonant
 2. Geloof in slechts één God
 3. God versus goden
 4. De Allerhoogste is het Opperwezen
 5. Rond God de Allerhoogste
 6. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 9. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 10. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 11. Zoek uw Toevlucht bij God
 12. God is mijn toevlucht, mijn fort en sterte, op Hem zal ik vertrouwen
 13. God te vertrouwen schuilplaats, veiligheid en geborgenheid
 14. God mijn schutting, mijn hoop voor de toekomst
 15. Christus winnen, Jehovah vertrouwen
 16. Het is niet proberen maar vertrouwen
 17. Laatste dagen omroepers
 18. Belangrijkheid van Gods Naam
 19. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 20. Jehovah Yahweh Gods Name – Jehovah Gods Naam
 21. Jehovah wiens naam heilig is
 22. Gebruik van Jehovahs naam
 23. Een Naam voor een God #6 Hoeveel Lettergrepen
 24. Eigenheden aan God toegeschreven
 25. Aleph als beginletter voor titels van God
 26. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 27. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 28. Christus Jezus: de zoon van God
 29. Jezus Christus is in het vlees gekomen
 30. Man uit Nazareth, Jezus de zoon van God
 31. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 32. Yahushua, Yehoshua, Yeshua, Jehoshua of Jeshua
 33. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 34. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 35. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 36. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 37. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 38. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 39. Het begin van Jezus #10 Een Heraut kondigt aan
 40. Menselijke natuur
 41. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 42. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 43. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 44. Dienaar van zijn Vader
 45. Slaaf voor mens en God
 46. Schijnbaar onmogelijke opdracht
 47. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #1 Bedekking Lijden
 48. Een Groots Geschenk om te herinneren
 49. De uitstraling van God en zijn pleitbezorger
 50. Gods Hoop en onze hoop
 51. Gods Redding
 52. De gevende en beschermende God
 53. Geschapen om te leven in relatie met God
 54. Het is niet proberen maar vertrouwen
 55. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 56. Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen
 57. Woord van God
 58. Gelukkig de man die zijn vreugde vindt in het Woord van God
 59. Geïnspireerd Woord
 60. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 61. Hermeneutiek om uit te dragen #1 Verslaggevers
 62. Reden voor het lezen van de Heilige Schrift
 63. Het belang van het lezen van de Schrift
 64. Nut van het lezen van de Bijbel
 65. Plan van God
 66. Plan van God en wereldvrede
 67. Volk Israël
 68. Het Tabernakel
 69. Het scheuren van het voorhangsel
 70. Leven in dankbaarheid opent glorie van God
 71. Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking
 72. Oplichten in de duisternis
 73. Een persoon wordt alleen beperkt door de gedachten die hij kiest
 74. Verwerf de gunst van Jahwe

+++

Related articles
 • Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing” (lytteltonnac.wordpress.com)
  God does not come to us in His wrath, but rather in His will to save. In order to attain eternal salvation, there are prerequisites, but also certain obstacles.
  +
  God nader ons nie met sy toorn nie, maar eerder met sy wil om te red. Ten einde ewige verlossing te verkry, is daar voorvereistes, maar ook sekere hindernisse.
 • The Friendship of Christ (regenerationandrepentance.wordpress.com)
  We wonder how many of His people are accustomed to think of Christ in this blessed relationship. If the answer be, “Few,” that is indeed pathetic and tragic! Christ is the best Friend that the Christian has, and it is both his unspeakable privilege and bounden duty—to regard Him as such and to treat Him accordingly.
 • The Incomparable Christ (hillsbiblechurch.org)
  There is none who can be compared with the Lord Jesus Christ. Why is He incomparable?
  +
  The term “Christ” is the Greek version (Christos) of the Hebrew word for Messiah. In the New Testament it is used of Jesus as both a title and a name. This word literally means, the “anointed one.” In the Old Testament, kings, priests and prophets (1 Kings 19:16; Psalm 105:15; Isaiah 61:1) were anointed. This anointing with oil symbolically represented the imparting of the Holy Spirit to the individual. The Lord Jesus is called “Christ” for He is the “Anointed One” from God. As the Messiah, He possesses the three-fold office: prophet, priest and king. As Prophet, He brings God’s truth to His people in a complete way that no other prophet could do.
 • The Way to Life (africanyoungpastors.wordpress.com)
  Consider the Bible as the Map for life. Its wisdom spans many centuries, yet millions today find its message as fresh and relevant as ever. They find that its principles work in daily life – in every stage of life. They discover purpose for living. That purpose gives them hope for now and for the future – even beyond this life. They believe in a home with God forever. In other words, they believe the Bible when it claims to speak for God.
 • For if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing (dallas7blog.wordpress.com)
  The law was used to “hem people in” while they were still under sin’s power until the seed of the promise, Abraham’s true seed would come, Jesus Christ.
  We are made right solely on what Jesus did at the cross, there is nothing more that needs to be done. Our right standing is based solely on Jesus sacrifice offered up to the Father, Is His sacrifice accepted by the Father God, if the scripture’s answer is yes, then your relationship is acceptable with the Father through His Son Jesus.
  +
  How many ancient copies from the New Testament still exist? In the original language alone, well over 4,000! The oldest of these dates back close to the time when the New Testament was first written. Among ancient writings, no other collection is so well supported by so much evidence.
  +
  The Bible’s complete truth and honesty make it quite different from other ancient histories. The Bible shows both the good and bad, even in Israel’s greatest leaders. Whether king or slave, rich or poor, man or woman, all were measured by the same ruler, “the law of the Lord.”
 • Confessing In Jesus (rjowles.wordpress.com)
  Jesus is not telling us to pass along manipulative photo updates on Facebook or even telling others that we are Christian or talking about Jesus. Jesus says that “everyone who confesses in Him.”
  +
  Jesus tells us in John that He does not speak His own words, but He only speaks the words He has heard from His Father. Jesus confesses in God before people, and God glorifies Jesus. When we confess in Jesus, we confess in the Father, and the glory of the Father comes to us throughJesus Christ.
 • For righteousness could be gained through the law,Christ died for nothing (janineingrace.com)
  if we can get access to being right in God’s eyes by our being right, prim, and proper by doing right actions, by obeying what the rules and regulations of the day tell us. Saying the right thing or not saying or doing the right thing has no bearing on our relationship with the Father, our relationship with the Father is not hindered by our actions, good or bad. If our relationship depends on our actions then how and why Jesus died is of no value to us, it comes to nothing as far as our relationship with God is concerned. Jesus died in vein if we think that we have to add actions to our becoming more right with the Father.
 • A Must Know Truth (christapoet.wordpress.com)
  Looking at the whole creation in its entirety, and orderliness of everything, everyone will certainly know that there must be a force holding everything in shape. According to scientists, the earth is declared to be suspended in the space, as well as other planets, without anything physical holding them up. They all on their own have been known to be revolving round the sun, which supplies the natural light energy to the planet earth, since a time no one can really tell.
 • Listen: Getting Even (blackchristiannews.com)
  Did you know that when you sin, God does not get mad at you? Yes, God hates sin, but He does not hate sinners. However, God does demand that justice for each and every sin be carried out. Justice is “the process or result of using laws to fairly judge and punish crimes and criminals.” In effect, it is simply “getting even.”
 • The True Meaning of Giving and Charity (ntexido12.wordpress.com)
  Shelem – The Christian Offering – An Offering of Thanksgiving Sacrifice for Alliance and for Friendship -An Offering of Peace Hebrew: שֶׁלֶם
  +
  My God is a God of mercy that loves us because he wishes to do so. He does not need our money to heal us or to bless us.
 • “Anointed” in the Old Testament Might Refer to King or Prophet – But in Jesus They Mean the Same Thing: The Holy Spirit (blogforthelordjesuschristianleaders.wordpress.com)
  When ancient Jews read of “the Anointed” in Psalm 2:2 they thought of their king.  This is because “The Anointed” was another name in their vocabulary for their “King” ever since the priest Samuel anointed Saul with oil to show he’d been chosen by God as Israel’s first king (1 Samuel 10:1).  Later, when Saul disobeyed the Lord, David was anointed to be king in his place (1 Samuel 16:13).  From then on, “the anointed” referred to “the king” in Israel.
 • There’s Nobody Like Jesus! (gdivellious.wordpress.com)
  On the Mount of Transfiguration, Moses, the law giver, and Elijah, who represents the prophets, stood side by side with Jesus. But Jesus outshone them all.
 • Jesus Ins’t Going to be Sneaky (chosenrebel.me)
  Galvanize your soul with this truth. Proclaim it to everyone you know.  Jesus is coming again. And His coming will be loud. It will not be a sneak attack. It will not be stealthy. It will not be obscure.It will be obvious, exciting, loud, triumphant, and victorious.
 • Encouragement from Genesis 19? Seriously? (explorethestory.wordpress.com)
  When you think of encouraging Bible stories and verses, I’ll bet nothing in Genesis 19 comes to mind.  You’ll never see a greeting card with Genesis 19:24 on it: Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven.
  +
  In the midst of the darkness, sin, and apparent hopelessness of Genesis chapter 19, when things seem about as bad as it can be, there is a brilliant beacon of hope piercing the blackness.  That beacon is found in three little words in one verse.
 • Anyone Who Goes Too Far and Does Not Abide in the Teaching of Christ, Does Not Have God (blogforthelordjesus.wordpress.com)
  There is no valid Christian teaching beyond Christ.  He is its beginning and end.  He is true Christianity’s elementary school, and He is its graduate school.The trinity concept goes beyond the teaching of Christ and is therefore not of God.  Do not follow strange teachings.  Follow Christ.
 • Day 9 (P.M.) – The Scriptures a Safeguard (part 2) (growyourfaithblog.wordpress.com)
  God has given us His word that we may become acquainted with its teachings and know for ourselves what He requires of us. When the lawyer came to Jesus with the inquiry, “What shall I do to inherit eternal life?” the Saviour referred him to the Scriptures, saying: “What is written in the law? how readest thou?” Ignorance will not excuse young or old, nor release them from the punishment due for the transgression of God’s law; because there is in their hands a faithful presentation of that law and of its principles and claims.
 • Day 16: Foundations (tryingtobeearnest.wordpress.com)
  At first it seems like a conundrum: these people prophesy, drive out demons, and perform miracles, all of which are acts only possible by the power of God.  How could they not be saved?  Well, where is the power in all of these things coming from?
  +
  Those who do not build their lives on the foundation of Christ, their lives will be destroyed and they will descend into death, into hell.  Those who do build their lives on the foundation of Christ, their lives will endure into eternity.  Though, if we want to put it in terms that are less grand and far-reaching, those who build their security on something other than Christ will not survive when hardship comes that counters that supposed security and will reduce it to rubble.  Our security is in Christ, the only Rock that will not be shaken.
 • Old and New… (ontheedgeagain.wordpress.com)
  One of the beautiful things about Jesus being the “fulfillment of the law” is that the Old Testament points directly to Him as the Messiah. It’s not like we threw out the Old Testament or rewrote it once Jesus hit the scene. The New Testament is added, but remember that both are testaments to the truth of who God is.

24 thoughts on “Schepper en Blogger God 11 Het Oude en Nieuwe Blog 1 Gericht op één mens

 1. Pingback: Schepper en Blogger God 12 Het Oude en Nieuwe Blog 2 Blog voor elke dag | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Blog van God opgetekend in een Boek | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden | Stepping Toes

 4. Pingback: Uitdagende vordering 4 Goddelijk geïnspireerd 3 Zelf-consistente Woord van God | Broeders in Christus

 5. Pingback: Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #1Bestseller aller tijden | From guestwriters

 7. Pingback: Zomertijd ideaal op met Bijbellezing aan te vangen #2 Blijvende waardevolle schat | From guestwriters

 8. Pingback: Een goddelijk Plan #1 | Broeders in Christus

 9. Pingback: Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 11. Pingback: Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 12. Pingback: Verlossing #2 De Bijbelse oplossing | Broeders in Christus

 13. Pingback: Verlossing #3 Het onvolmaakte dieroffer | Broeders in Christus

 14. Pingback: Doopsel en bloedvergieten ter vergeving | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 15. Pingback: Na 2020 jaar – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 16. Pingback: Eerste stappen die leidden naar een loskoopoffer 1 Mens geplaatst in wereld van groen en andere levende wezens | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: Trinitarische zendelingen die Joden tot Christus willen brengen | From guestwriters

 19. Pingback: Waar de waarheid te leren | Broeders in Christus

 20. Pingback: Geloven in God | Broeders in Christus

 21. Pingback: Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof | Stepping Toes

 22. Pingback: Onthullende boeken – Some View on the World

 23. Pingback: Een woonplaats voor God – Belgische Broeders In Christus

 24. Pingback: Voor hen die Hemelvaart vieren – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.