Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen

English: Icon of Jesus Christ

Icoon van Jesus Christus, Jezus de Verlosser (Foto credit: Wikipedia)

We hebben wel de zekerheid dat het volgen en eren van Jezus er voor zal zorgen dat de Vader ons zal eren. We willen naar de stem van God luisteren, die niet kwam ter wille van Jezus, maar voor ons. Het is hoog tijd om samen te komen en te voldoen aan de oproep van Jezus om in vrede  als elkaar liefhebbende broeders en zusters te vergaderen. Nu is het tijd voor deze wereld om geoordeeld te worden, nu zal de heerser van deze wereld worden uitgezet. Zoals voor Christus Jezus, toen hij werd opgetild van de aarde, trok hij iedereen tot zichzelf. Het is niet tot een menselijke organisatie of Katholieke Kerk dat we hoeven te worden getrokken. Uit de Thora hebben we geleerd dat de Messias voor eeuwig blijft en dat hij het ​​fundament van de kerk is. Hij is de hoeksteen van onze vergadering, de ecclesia. Het is door hem en door zijn Vader, dat we moeten worden ‘opgetild’, ‘het licht‘ zien en de weg uit het donker vinden. En op weg naar het licht moeten we anderen helpen om ook het licht te zien. Indien nodig kunnen we ook hun hand te nemen, omdat zij die wandelen in het donker niet weten waar ze naartoe gaan. Hoewel wij het licht hebben, moeten we ons vertrouwen in het licht te zetten, zodat we mensen van het licht kunnen worden.

“24 maar het is vast en zeker, zeg ik u: als de graankorrel niet valt in de aarde en sterft dan blijft hij alléén; maar als hij sterft draagt hij overvloedig vrucht; 25 wie zijn lijf-en-ziel te zeer liefheeft zal ze verliezen, en wie in deze wereld zijn lijf-en-ziel ‘haat’ zal ze bewaren voor het eeuwige leven; 26 als iemand mij dienstbaar wil zijn moet hij mij volgen, en waar ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn; als iemand mij dient zal de Vader hem eer bewijzen; 27  nu het zover is ‘is mijn ziel verbijsterd’; {#Ps 6:3} wat moet ik zeggen?- ‘Vader, red mij uit dit uur’?- {#Ps 6:4 7:1} maar daarom ben ik juist gekomen: voor dit uur!… 28 ‘Vader, verheerlijk uw Naam!’. {#Ps 8:1-9} Dan komt er een stem uit de hemel: ‘ik heb hem verheerlijkt en zal hem wéér verheerlijken!’ {#Ps 7:5 8:5 en #1Sa 2:30} 29 Toen heeft de schare die daar stond en het hoorde gezegd dat er een donderslag was geschied; maar anderen hebben gezegd: een engel heeft tot hem gesproken! 30 Het antwoord van Jezus is dat hij zegt: niet om mij is deze stem geschied, maar om u!(-) 31 nú is het er: het oordeel over deze wereld; nú zal de overste van deze wereld naar buiten worden uitgeworpen!(-) 32 en als ik van de aarde zal worden omhooggeheven zal ik allen tot mij trekken! 33 Door dit te zeggen heeft hij in tekentaal aangeduid wat voor dood hij zou gaan sterven. 34 Dan antwoordt de schare hem: wij horen uit de Wet dat de Christus ‘zal blijven tot in eeuwigheid’; {#Ps 89:36} hoe kunt ú dan zeggen dat de mensenzoon moet worden ‘omhooggeheven’: wie is die mensenzoon? 35 Dan zegt Jezus tot hen: nog een kleine tijdsspanne is het licht bij u; loopt zolang ge het licht hebt, opdat duisternis u niet overvalle; wie wandelt in het duister weet niet waar hij heengaat; 36 komt tot geloof in het licht zolang ge het licht hebt, om zonen-en-dochters van het licht te worden! Als Jezus dat heeft uitgesproken gaat hij weg en verbergt hij zich voor hen.” (Johannes 12:24-36 NB)

File:Sunset 2007-1.jpg

Ook al zou de zon ondergaan blijft in het hart van de gelovige het licht schijnen

Het zijn degenen die echt niet geloven in alles over Christus die moeilijkheden maken in de ontmoeting met anderen en in het volgen van de leer van deze Heer. Het zijn degenen, die de lijnen van het onderwijs van Christus niet zien, die graag verdeling zien tussen de vele groepen en een splitsing brengen in de gelederen van de christenen.

“Er ontstaat dan een scheuring in de schare, vanwege hem;” (Johannes 7:43 NB)

“Toen moesten enkelen uit de farizeeërs wel zeggen: deze mens is niet van bij God, omdat hij de sabbat niet houdt! Maar anderen hebben gezegd: hoe kan het dan, dat een zondig mens zulke tekenen doet? Zo was er scheuring onder hen.” (Johannes 9:16 NB)

“19  Weer geschiedt het: scheuring onder de Judeeërs, vanwege deze woorden. 20 Velen van hen zijn gaan zeggen: hij heeft een demon, hij is krankzinnig,- wat hóór je in hem? 21 Anderen zeiden: dat zijn geen uitspraken van iemand die door een demon is bezeten,- een demon kan toch niet blinden de ogen openen? 22  Wanneer dit geschiedt, is het juist Vernieuwingsfeest; het is winter.” (Johannes 10:19-22 NB)

Zij die Christus willen volgen moeten er toe bijdragen dat in hun eigen gemeenschap geen wig wordt getrokken door anderen. Samen moeten zij sterk in de Heer staan en door hun liefde voor elkaar een ijzeren gordijn optrekken dat sterker is dan het wereldse geweld, haat en nijd.

+

Voorgaande artikelen:

Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding

Verzoening en Broederschap 2 Uit de eigen cocon stappen

Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen

Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus

Vervolg: Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel

English version: Atonement And Fellowship 5/8

++

Aanvullende lectuur:

 1. Jehovah is goed naar hen die op Hem wachten
 2. God’s Licht
 3. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 4. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 7. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 8. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 9. Aanbid enkel de Schepper van alles
 10. De Bijbel en Bidden
 11. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 12. Zo maar gerechtvaardigd?
 13. Een Messias om te Sterven
 14. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 15. Toegang met Christus
 16. Laat ons samen komen
 17. Een samenkomst of meeting
 18. Vergadering – Meeting
 19. Verzamelen, bijeenkomen, samenkomen, vergaderen
 20. Verzoening en Broederschap 3 Verenigen onder de Hoeksteen
 21. De ecclesia als lichaam van Christus
 22. Laat ons samen komen
 23. De voordelen van een kleine gemeenschap of een huiskerk
 24. Laten wij verder gaan
 25. Schoonheid van heiligheid
 26. Oplichten in de duisternis
 27. Innerlijk licht
 28. De schakelaar moet aangeshakeld staan
 29. Mens en leed
 30. Boek voor wereld van sjalom ipv hamas
 31. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot

+++

 • Opening Ourselves to the Cost of the Kingdom. A Homily for Matthew 21:33-43 (markpowellwired.blogspot.com)
  in a highly provocative and symbolic act, Jesus cleanses the Temple. That is, he shuts down the work occurring there to show the purpose for which the temple existed had been usurped by the leaders and the people into something else, and to show that the purpose of Temple itself was being moved to the person of Messiah. (Mt.21:12-17)
 • “The Power of Christ’s Resurrection” – George Whitefield (restart.typepad.com)
  It had pleased the Father (for ever adored be his infinite love and free grace) to wound his only Son for our transgressions, and to arrest and confine him in the prison of the grave, as our surety for the guilt we had contracted by setting at nought his commandments. Now had Christ continued always in the grave, we could have had no more assurance that our sins were satisfied for, than any common debtor can have of his creditor’s being satisfied, whilst his surety is kept confined. But he being released from the power of death, we are thereby assured, that with his sacrifice God was well pleased, that our atonement was finished on the cross, and that he hath made a full, perfect, and sufficient sacrifice, oblation, and satisfaction for the sins of the world.
 • Luke 12:50-53;14:26, Mark 3:33-35 – Division or Peace? (charlietaylorministries.com)
  Jesus was responding to a message that His mother and brothers were outside and wanted Him to come out and go home with them. A very important previous passage explains why they were there. In Mark 3:21, we learn that His family had come to take custody of Him because they thought He had lost His mind. Mary knew that Jesus’ birth was miraculous, and the angel had explained to her that Jesus was the promised Messiah.
  +
  Jesus takes that opportunity to teach His disciples that His spiritual family that hears the Word of God, believes it, and responds to it,  has a priority over His earthly family. The family unit in first century Israel was even more close and important than ours is now.
  +
  Jesus knew His disciples were going to be greatly pressured by their families, their bosses, and the demands of pursuing all the things of this world. He was warning them (and us) to be prepared to fully commit, and make Him your highest priority. When you consider the magnitude of this all-important decision, don’t forget His commitment to us. Don’t forget that He gave up a perfect glorious existence in Heaven where He was being worshipped as God in order to enter this cess pool of a world where He was rejected, abused, humiliated, falsely accused, beaten, spit on, and died the worst kind of death … all because He loved us and was fully committed to us.
 • Are We There Yet? (Part 1) (elisabethklein.hubpages.com)
  In Romans 11 we are told that until time of the “fullness of the Gentiles” comes in the rapture will not happen. God knows how many believers there will be in His Church. When the last one is saved out of the Gentile population, the rapture will happen. No one knows precisely when that day will be. But we can certainly see the prophetic signs pointing to its coming.
  +
  We must continue to reach out to those few remaining people who will populate The Church at large. Because once the “fullness of the Gentiles” is reached—that is, the number of those who will be believers—the rapture will happen.
 • No separation of religion and society (worldmag.com)
  Ouweneel reminds us that even when we’re in a mess electorally, “the Kingdom of God is clearly visible. You can perceive it everywhere where you find people who have submitted their lives to the dominion of the Lord Jesus Christ, not only their individual lives but also their marriages, their families, their churches, their schools, their companies, their societies. …”+
  Ouweneel favors the separation of church and state but not the separation of religion and society. He points out that “there are no neutral families, no neutral schools, no neutral companies, and certainly no neutral states.” All of life is religious in one way or another, and Christ has supremacy over all. That’s why politics, while far from ultimate, is also far from trivial. Whichever leaders win next month will disappoint their followers. But disappointment is superior to disaster. —Marvin Olasky
 • Shouting from the Rooftops! by Robin Todd (adonimessiah.blogspot.com)
  the children of God, have lived in constant fear of rejection by our Father, afraid that we don’t have what it takes to please Him. And from that fearful posture we have become jealous, envious, covetous, greedy, hateful, and spiteful competing siblings, growing up to be fathers and mothers who pass this fear along to our children. Each one of us lacks the confidence and faith in our Creator’s heart and His assessment of us — a Father who from the beginning has stood ready to convey nothing but grace and patience, if we would only believe Him and His final revelation in His Son Jesus.Our original misperception about our Father and our relationship to Him, cleverly engineered by satanic deception, has subsequently led to dysfunctional relationships between fathers and their children down through human history. Coupled with modern science and technology, the human family is headed for extinction. But there is a way out, even now, if we will begin to take seriously the issue of believing the Truth, i.e. what is true, and give up on the lies we may have been taught (2 Thess. 2:10 says it all!).
  +
  I urge the religions of this world, Hinduism, Buddhism, Taoism, Jainism, Theosophy, orthodox Christianity, and any other mystery-based systems of belief, to come back to the faith of the fathers, prophets, Jesus, his apostles, and subsequent disciples. Physical human beings made of the dust of the ground are in themselves inherently valuable and lovable in the eyes of God. It is only through the resurrection and subsequent glorification of our physical bodies that we shall receive immortality.
  Reject the immortal soul doctrine immediately and fully embrace your humanity, as Jesus himself did. Believe in the good news of the coming Kingdom of God prepared for you from the foundation of the world, as Jesus himself did and about which he specifically preached.
 • Oprah Ain’t Bringing You Chicken Soup (tamedcynic.org)
  Preaching is the announcement of the unconditional promise that nothing, nothing can separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord.
 • Ch3 confirmation (slideshare.net)
  When you think about Jesus – what is the first thing that comes to mind?  If you could add two commandments to the existing ten, what would they be? What is the kindest thing that someone has ever done for you?  Weirdest thing you have ever eaten?  What do you think delights God above everything else?  Besides murder and violence – what do you think the worst kind of sin is?  What are the best parts about being a part of St. Joseph’s Cathedral?  What is your favorite bumper sticker?  When you were small – which superhero did you like?  If you could change the world what would you do?
  +
  The Church fulfills the promise made after the Fall of Adam and Eve  The Church fulfills the covenants with Noah, Abraham, Moses, David The Church Fulfills the Covenants and Promises Old Testament New Testament Adam – Disobedience New Adam- Christ – Obedience/death on a cross Noah – Flood waters Christ – waters of the Sacrament of Baptism Abraham – blessing Christ – extends God’s blessing – world Moses – Qahal – Assembly Christ – Church – Assembly Twelve Tribes of Israel Twelve Apostles
 • The Promise of God for The Latter Days by William Penn of Pennsylvania (captainjamesdavis.net)
  Friends, it is the desire of my soul, that you may all be Christians indeed, Israelites indeed, (like Nathaniel) in whom there is no guile: That in all your gatherings you may be gathered, not to man, not to shadows, ceremonies and observations, and perishing things, but gathered to that which is the substance of all; I would not have you gathered to a notion of my experience, or others’ experiences; but I would draw your minds from all visible things, that you may be gathered to the Lord, and his appearance in you; and then you shall have bread in your own houses, and water in your own cisterns, according to that ancient prophecy which is fulfilled in these latter days, that you may have something to rely upon, the all-sufficiency of God, who hath promised to satisfy the hungry and satiate the thirsty soul; ‘Blessed are they which hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled:’ It is the full soul that loathes the honeycomb. Those that are over-charged with the world, and the things of the world, they are of an ill constitution; they are so filled with the world, that they cannot hunger and thirst after righteousness. The Lord fills the hungry with good things, but they that are rich and full, and think they want nothing, he sends empty away.

8 thoughts on “Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen

 1. Pingback: Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God | Free Christadelphians: Belgian Ecclesia Brussel - Leuven

 2. Pingback: Een huis bouwen voor God – Jeshuaist

 3. Pingback: Bij de opening van het seizoen 2018-2019 – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 4. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #3 Ontoegankelijke gebedshuizen – Jeshuaist

 5. Pingback: Ontnomen van een gebedshuis #4 Waardige dienst – Jeshuaist

 6. Pingback: Opgaan naar Jeruzalem 1. Inleiding: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning #3 De komst van de Messias en het hemelse Jeruzalem | Broeders in Christus

 7. Pingback: Verwijzend naar het licht – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Laat je niet misleiden in deze feestperiode | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.