De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

Nadat wij gekeken hebben naar het Boek der boeken dat we volgen, waarbij wij u lieten weten dat wij het als het onfeilbare Woord van God aan nemen, zijn we gekomen tot het punt waar we een beetje meer van onszelf kunnen tonen.

The word of God on different means presented to man throughout the ages - Het Woord van God doorgegeven op verschillende wijzes vermenigvuldigt door de eeuwen heen

The word of God on different means presented to man throughout the ages – Het Woord van God doorgegeven op verschillende wijzes vermenigvuldigt door de eeuwen heen

Uit de vorige geschriften kon u zien dat we liefhebbers van Christus Jezus zijn. Wij waarderen ten zeerste wat hij werkelijk gedaan heeft, maar daarvoor maken wij hem nog niet tot onze god, omdat we slechts Ene Ware God hebben. We gebruiken ook de naam van die God. Vaak beschouwen mensen Zijn titels ook als namen, maar zoals elke andere persoon heeft Deze Heilige slechts één Hoogheilige Naam die moet worden verheerlijkt. Veel mensen zijn bang om die naam te gebruiken, maar ons is de opdracht gegeven om die naam te heiligen, zoals wij ons ook uitspreken in het hooggebed dat Jezus ons gegeven heeft, het Onze Vader. Zoals andere Bijbel Studenten zijn wij niet bang zijn om dat te doen en verzoeken wij ook anderen deze Naam van God voor Hem te gebruiken.

Bij het volgen van de taak die Jezus aan zijn volgelingen had gegeven, worden we vaak geconfronteerd met mensen die denken dat we Getuigen van Jehovah zijn, maar dat zijn we niet. Het is niet omdat we gebruik maken van de naam van God en getuigenis afleggen dat we moeten of zouden gelijkgesteld kunnen worden met die andere internationale Bijbelonderzoekers of Bijbel Studenten. In de komende berichtgevingen willen wij u graag verder kennis laten maken met onze organisatie. Graag zouden wij u laten inzien hoe we deel uitmaken van een andere Bijbel Studenten Groep, waar we het wel mee eens zijn dat zij ook haar wortels heeft bij de zelfde personen en organisaties als de andere organisaties van Bijbelonderzoekers of Bijbelstudenten

Het Boek der boeken ons overtuigend dat God onze mentor en begeleider is - The Book of book by its sacred Words convincing us that God is our mentor and companion

Het Boek der boeken ons overtuigend dat God onze mentor en begeleider is – The Book of book by its sacred Words convincing us that God is our mentor and companion

Zoals Bijbelvorsers, Bijbelgeleerden en Bijbel onderzoekers het betaamt gaat onze interesse uit naar de achterliggende elementen, de archeologische en historische achtergrond van het christelijk geloof. Onze interesse gaat ook naar de manier waarop mensen kijken naar de verschillende heilige boeken die de wereld heeft en kijken wij naar de wijze hoe de mensen daarmee omgaan. Opvallend is hierbij dat wij wel verscheidene geloofsgroepen vinden die beweren bepaalde leermeesters en boeken te volgen, maar dat zij niet bepaald dieper willen ingaan op die leerstellingen. Het is naar die leerstellingen en waarden dat wij op zoek willen gaan en deze hier voorleggen. Ook christenen ontsnappen niet aan dat euvel. ook in het Christendom vinden wij veel mensen die eerder menselijke leerstellingen of dogma’s navolgen die eigenlijk niet in hun heilige geschriften worden voorgelegd, noch door hun zogenaamde leermeester, Jezus Christus worden voorgesteld. Wij geloven daarom dat het belangrijk dat wij die valse leerstellingen bloot te leggen en de mensen doen inzien dat het beter is om terug te grijpen naar het essentiële basisboek de Bijbel om de geloofswaarden op te voeren.

Op dit platform willen wij de verschillende manieren van denken en hoe mensen kijken naar hun geloof en religie bloot leggen. Maar wij willen ook alternatieven voorleggen en de Waarheid van de Heilige Schrift, de Bijbel laten zien.

Wij gebruiken de naam van de Allerhoogste God der goden en wij getuigen in zijn naam, maar wij zijn geen Getuigen van Jehovah. Dat onze leerstellingen erg dicht aanleunen bij die van de Getuigen is nogal wiedes, daar wij zoals hen ernstige Bijbelonderzoekers zijn, die erop staan om regelmatig en zorgvuldig de Heilige schrift te onderzoeken. Dezelfde basisboeken gebruikend om ons geloof op te bouwen kan het niet anders zijn dat wij gelijkaardige, om niet te zeggen, dezelfde lering hebben. Laat dit u echter niet afschrikken en durf datgene wat wij hier verkondigen ernstig te onderzoeken met uw meest geliefde Bijbelvertaling in uw hand.

+

Engelse versie / English version: Using the name Jehovah but not a witness of that name

++

Vindt ook om te lezen:

 1. Aleph als beginletter voor titels van God
 2. God over zijn Naam יהוה
 3. Een Naam voor een God #1 Belangrijkheid Persoon
 4. Een Naam voor een God #2 Optekening en Kenbaarmaking
 5. Een Naam voor een God #3 Mijnheer de Heer
 6. Een Naam voor een God #4 Naam voor altijd
 7. Een Naam voor een God #5 Zaaien van verwarring
 8. Een Naam voor een God #6 Hoeveel Lettergrepen
 9. Een Naam voor een God #7 Jahwe(h) niet Hebreeuws
 10. Een Naam voor een God #8 Vergeten of weigeren
 11. Een Naam voor een God #9 Vals geloof gevoed door vrees
 12. Een Naam voor een God #10 God en goddelijkheid
 13. Een Naam voor een God #11 Y of J Kiezen
 14. Omgaan met zorgen in ons leven
 15. Onze Vader (video)
 16. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 17. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van de Naam van God
 18. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 19. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #6 Woorden tot voedsel en communicatie
 20. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 21. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 22. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 23. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 24. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #11 Gebed #9 Heiliging van Dé Naam
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 27. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 28. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 29. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten
 30. Ongelezen bestseller
 31. De Bijbel als Gids
 32. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 33. Verkondigen van Evangelie opgetekend in de Bijbel
 34. Wetenschap en religie zijn met elkaar te rijmen
 35. Bedenkingen: Gods eigen Volk
 36. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #3 De Weg
 37. Vele kerken
 38. Kleine huiskring ook mogelijke ecclesia
 39. Uitdagende vordering
 40. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 41. Volharding en Bijbelstudenten
 42. Een terugblik op Christadelphianisme en de Broeders in Christus in België
 43. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah
 44. Bijbelonderzoekers, Bijbelstudents, Jehovah Getuigen, Russell en denominaties
 45. Getuigen van Jehovah
 46. Jehovah Getuigen ijveren voor erkenning als kerk
 47. Bijbelonderzoekers en Russelism
 48. Biblestudents & T.C.Russell
 49. Wie kan zich beroepen op C.T. Russell
 50. Fred en Kate Gholson over hun uitstap van de JG Organisatie
 51. Sekten in context van secularisatie
 52. Russische Hooggerechtshof oordeelt tegen Jehovah’s Getuigen en religieuze vrijheid
 53. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 1
 54. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 2
 55. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 56. Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers
 57. Blijf waakzaam nu einde nabij komt

+++

 • List of Religious Texts of the World (nesaranetwork.com)
  Religious texts, also known as scripture, scriptures, holy writ, or holy books, are the texts which various religious traditions consider to be sacred, or central to their religious tradition. Many religions and spiritual movements believe that their sacred texts are divinely or supernaturally revealed or inspired.
  History of religious texts
 • Banning of Native American books, Mexican American Studies, goes to federal court (bsnorrell.blogspot.nl)
  The banning of Chicano and Native American authors, and the Mexican American Studies program, in Tucson Public Schools, proceeds before the Ninth Circuit Court of Appeals on Monday.The lawsuit is sure to attract more attention since the defendant, former Superintendent John Huppenthal, has recently claimed that a song by Rage Against the Machine is an instrument to overthrow the government.

11 thoughts on “De naam van Jehovah gebruikend maar geen getuigen met die naam

 1. Pingback: Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

 3. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: Hoe leest u?: “Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam JHWH ben Ik hun niet bekend geweest.” | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 6. Pingback: In Naam van God – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: God heeft nooit Zijn Naam veranderd en zal deze ook niet veranderen – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 9. Pingback: Een grote dekkende lading voor kleine geloofsgemeenschap – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: “Enige Kijk op de wereld” om kerk te doen groeien door getuigenis – Some View on the World

 11. Pingback: Een gebed tot Onze Vader volgens Jezus | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.