Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

De Multiply Bijbelvorsers site verdween al een hele tijd geleden, maar nu wij ook tegen het verdwijnen van  Bijbelvorsers Webs, de website van de Vereniging voor Bijbelstudie tegen aankijken, wensen wij toch nog enkel daar verschenen artikelen hier te herplaatsen.

Wij schreven in Januari 2011, 21, om 8:49 am:

Bijbelvorsers

Member
Posts: 16

Indien de Jehovah Getuigen de voorkeur van God zouden genieten en de enige organisatie zou zijn die Gods zegen geniet en als enige aanspraak kan maken op een door God volledig erkend en geleid orgaan “de Beleidvolle slaaf” is het vreemd dat dit middel van God om met de mensheid te communiceren zo veel mis- of versprekingen of vergissingen zou maken, alsook zo veel wijzigingen moet aanbrengen. Waarom zou God niet dadelijk het juiste ‘licht’ brengen?
De JG zouden graag hebben dat de mensen al die talrijke fouten van de Watchtower Society in hun volledig bestaan naar loutere menselijke onvolkomenheid zouden toeschrijven. In wezen is dat juist. De vele niet uitgekomen voorspellingen en de vele zaken die ze eerst als waarheid claimden en daarna vervingen door een andere waarheid waren bedenkingen van mensen. Maar aan de ander kant beweren zij het spreekorgaan van God te hebben. En worden mensen die het niet volledig eens zijn met de beweringen van het overkoepelend orgaan uitgesloten. Zij proberen dan dikwijls zulke Uitkijktoren mislukkingen naar de fouten van Bijbelse figuren zoals Koning David te vergelijken en de apostels van de eerste eeuw. Wat JGn verzuimen te herkennen is dat mensen, als individuen, altijd al persoonlijke fouten gemaakt hebben en dit altijd zullen doen doordat zij hier op aarde in het huidige stelsel leven als onvolmaakte mensen. David, Mozes, Petrus, Paulus en vele anderen maakten fouten zoals elk van ons ook nog fouten maakt. Alle Christenen doen dat vandaag ook. Zelfs het Regerende Lichaam van de Getuigen van Jehovah maken fouten als onvolmaakte mannen. Niemand van gewone stervelingen kan daar aan ontsnappen.Noch in de Katholieke Kerk waar men spreekt van de onfeilbaarheid van de Paus, noch bij de Getuigen van Jehovah waar men eigenlijk spreekt van een evenzeer onfeilbaar heersende groep; “de beleidvolle slaaf“.Charles Russell gaf zijn lezers de waarschuwing om op de hoede te zijn voor enige vorm van organisatie. Voor hem was het trouwens iets volledig onnodig. (“hoed U voor organisatie. Het is volkomen onnodig. De Bijbelse regels zijn de enige regels die U nodig heeft. Tracht niet het geweten van anderen te binden, en sta anderen niet toe het uwe te binden. Geloof en gehoorzaam in zo verre als U Gods woord kunt begrijpen” – Zion’s Watch Tower, 15 September 1895, blz 216, uitgegeven door Charles T. Russel)

Frederick Franz at Watch Tower Society headqua...

Frederick Franz in het hoofdkwartier van de Watch Tower Society te Brooklyn. (Foto credit: Wikipedia)

Dat niemand de Bijbel zou kunnen begrijpen, tenzij hij luistert naar wat het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen in Brooklyn aan uitleg geeft,  haalt geheel Gods macht naar beneden. Het zou namelijk een ontkenning zijn van de mogelijkheid voor de Kracht van God, de Heilige Geest, rechtstreeks in te werken op naarstige zoekers. Nochtans wordt er in Gods Woord duidelijk gemaakt dat iedereen die zoekt ook werkelijk zal vinden.

Indien het die  “getrouwe en beleidvolle slaaf” is die zou aangesteld zijn om “geestelijk voedsel te verstrekken” en “geestelijke leiding” te geven (WT15/10/95) dan kan men de vraag stellen waarom deze ‘beleidvolle slaaf dan toch nog zo vele dingen eerst zus zei en daarna zo zei. Met hun bewering is de basis gelegd voor het gezag van een heersende klasse. In de gedachtegang wordt deze klasse vervolgens gelijkgesteld met “de organisatie”, waarnaar wordt opgezien voor leiding. Jehovah’s Getuigen komen aan de deur, zoals zij zeggen, om mensen “de Bijbel uit te leggen” Dit “uitleggen” opent de weg naar het gezag van de bron van deze hulp en uitleg, het Wachttoren Genootschap.

Als wij echter goed lezen in het Nieuwe Testament vinden wij dat Jezus de weg en de waarheid is. (Johannes 14:6). Diegenen die bereid zijn om tot hem te komen zullen ook dichter bij God kunnen komen. En Jezus heeft ons ook geleerd te bidden tot zijn Vader, ons duidelijk makend dat wij rechtstreeks tot God konden praten en ook van Hem duidelijk antwoorden zouden kunnen krijgen. Nergens blijkt dat men over moet gaan tot collectiviteit. Alsook wordt er nergens gewag van gemaakt dat men zou moeten gaan afhangen van een heersende groep of een gemeenschap van alles bepalenden. Wel wordt er aangeraden één van geest in Christus te zijn. Maar dat hoeft niet persé in te houden dat men al zijn eigenheden opzij moet zetten en niet meer zelf zou kunnen mogen denken. Het één zijn in Christus kan de wijze van Christus navolgen inhouden.

Als the Watchtower’s Governing Body volgens de JG “anointed and directed by God Himself”, gezalfd en geleid door God wordt kan men toch vragen stellen waarom zij zo vele versprekingen of missingen hebben begaan in het verleden.

Als wij ontdekken dat die beslissingen soms geheel omgekeerd moesten worden, veranderd, of dat de leden ze gewoon moesten laten vallen, of dat de organisatie zich er voor moest verontschuldigen, dan kan men toch vragen stellen bij de hand achter die organisatie. Zou men dan niet eerder kunnen zeggen dat wij duidelijk kunnen zien dat om te beginnen God nooit achter hen was.  Zou God achter zulk een regelmatig vergissende gemeenschap staan of was Hij duidelijk nooit achter deze vele verkeerde Uitkijktoren beleidenden ondanks de vele tegengestelde beweringen?

Interessant om te lezen is:

 

Waarop de Bijbelstudenten antwoordden:

Charles Taze Russell was nooit geassocieerd met de organisatie van de Getuigen van Jehovah. Russell geloofde niet in zulk een organisatie. Het negatief denken lag hem ook niet aan het hart en hij zou dus niet achter zulk een doemdenken van de JG staan. Hij geloofde niet in het “Goede Nieuws” welk zulke slechte tijdingen van geweldige smart voor het merendeel van de mensen zou omvatten, dat wil zeggen dat zij die niet tot een welbepaalde organisatie zouden behoren dat zij eeuwig in Armageddon vernietigd zouden worden. Russell onderrichtte nooit zulke dingen en zulks “Goed Nieuws” vertegenwoordigt bijna het tegendeel van de blije tijdingen van geweldige vreugde voor alle mensen dat Russell preekte.

Lezers moeten er zich bewust van zijn dat reeds vanaf het begin er ‘strubbelingen’ waren in die zogenaamde organisatie. Binnen enkele maanden nadat Russell stierf trokken al enkele Bijbel Studenten hun steun weg van de “nieuwe organisatie” van Rutherford. Voor de overigen valt het opdat het merendeel van de Bijbel Studenten niet beseften wat Rutherford tot de jaren 1920 deed. Zodra Zions Wachttoren onder de controle van Rutherford kwam, deden er zich scheuringen voort, zelfs toen de organisatie zich later als Getuigen van Jehovah profileerde, vielen er mensen uit de gratie of gingen weg van de organisatie, om zelf verder het Woord van God te verspreiden. Aldus gaat de bewering niet op dat de JG de enige groepering in de Christenheid zou zijn waar geen scheuringen of andere groepen uit zouden zijn ontstaan.

Tegen 1930 had de meerderheid van de vroegere Bijbel-Studentenbeweging de nieuwe organisatie van Rutherford en zijn nieuwe gospel afgekeurd. Het was dat wat veroorzaakte dat Russell zijn nieuwe organisatie “de Getuigen” van Jehovah in de jaren 1931 benoemde, om zijn nieuwe organisatie van de oude Bijbel Studentbeweging te onderscheiden.

+

Vindt aanvullend:

 1. Zoeken naar waarheid, studiemateriaal, Jehovah Getuigen, ex-Jehovah Getuigen en anderen
 2. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah
 3. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 4. Kleine kudde getrouwe beheerder (Br) + Kleine kudde getrouwe beheerder (BS)
 5. Kleine kudde en beleidvolle slaaf
 6. De Waardigen
 7. Andere Schapen
 8. Christen zijn is de leider Jezus volgen
 9. Gehoorzaamheid beter dan offers
 10. Gedisciplineerd de Bijbel lezen
 11. Kleurblindheid en verkeerscode
 12. Fragiliteit en actie #12 Beperking
 13. Godsgebeuren en Kerk in Europa
 14. Johannes 1:18 wat zegt de Bijbel
 15. Keuzes
 16. “Follow the Leader” is alles loslaten
 17. Bijbelonderzoekers en Russelism

+++

 • The Unfailing Watch (Spurgeon’s Faith’s Checkbook) (mydelightandmycounsellors.wordpress.com) Originally posted on forhisgloryandpraise:
  Jehovah is “the Keeper of Israel.” No form of unconsciousness ever steals over Him, neither the deeper slumber nor the slighter sleep. He never fails to watch the house and the heart of His people. This is a sufficient reason for our resting in perfect peace. Alexander said that he slept because his friend Parmenio watched; much more may we sleep because our God is our guard.
 • Bloodless Hospital For Jehovah Witnesses (heartsurgeryinfo.com)
  The minimally invasive and bloodless heart surgery is performed through a small incision on the side, and Dr. Ciuffo use of a combination of blood saving techniques eliminates the need for transfusions, totally in line with Jehovah Witness beliefs. Many of Dr. Ciuffo’s patients are Jehovah Witnesses, read all the testimonials on his patient stories now.
 • Inspiration. You Are a Mighty Person (vjministries.wordpress.com)
  God is with you. Almighty God’s presence makes you a mighty person. The bible tells that “The one who is in you is bigger than the one who is outside you” Your Jehovah God is much bigger than, all the  universe combined as He is the creator of it all.
 • He Provides (cjemktd.wordpress.com)
  Jehovah Jireh, my God, my provider, my best time keeper will always show up right on time. I declare that there is a shift and in this promotion season, my God that resurrects is leaning in my direction. My God is providing deliverance, restoration and He is making it anew.
 • God Lifts Us Up (pureglory.net)
  When words of flesh put you down, the Words of Jehovah Lifts you Up! (Psalms 110:1,2) What people meant for your evil, Jehovah Sabaoth is making for your good! (Genesis 50:20) Jehovah is causing You to Rise Today…Selah
 • Andy Stanley: Even if you don’t believe that Jesus is the Son of God, you will have a better life by following his teachings (standupforthetruth.com)
  “Who doesn’t want their life to be better?” That’s a question Pastor Andy Stanley asked recently.  And his answers are very telling. When we compare some of Andy Stanley’s teachings lately to Scripture, we’re seeing some many discrepancies. We encourage you to do the comparative work for yourself (as the Bereans did), listening carefully to what all teachers teach.
 • A “supernatural” experience — supernatural or No ? (todayistblogger.wordpress.com)
  I do not believe in ghosts, heck, I don’t even believe in God or religion; don’t worry I’m not a professional atheist, who preaches the way Jehova’s witnesses preach. I know, they’re annoying. But, forget them. I have been through some super-natural experiences that I cannot explain; Maybe, you can.
 • ‘Don’t Shoot the Messenger’ – Tsunami and Earthquake to Hit the US (veteranstoday.com)
  Christian minister spreads the message of an impending tsunami and earthquake in the US which will cause 35 to 40 million deaths. Other witnesses confirm tsunami and earthquake. No date is known but government positions missiles on Puerto Rico to destroy asteroid. Asteroid will hit off of Mona Island (near Puerto Rico) at 0200 with a force that will stop the earth from spinning. The date of impact is unknown. Minister said this is not an end of the world event.

11 thoughts on “Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

 1. Pingback: Eenheid van spreken onder de loep genomen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Terugblik op vroeger geplaatste artikelen op de Bijbelvorsers Vereniging Webs website | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 3. Pingback: Stichter van een beweging | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Wapens van onze oorlogsvoering | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

 6. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

 8. Pingback: Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975 – Belgische Broeders In Christus

 9. Pingback: Wat wij te horen krijgen van Jehovah’s Getuigen – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: Verklaringen van het Wachttorengenootschap – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: Een grote dekkende lading voor kleine geloofsgemeenschap – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.