Stichter van een beweging

Uit ons Multiply archief: Oct 12, ’10

In het vorige artikel “Eenheid van spreken onder de loep genomen” haalden wij reeds aan dat als men Getuigen van Jehovah aan de deur krijgt zij er prat op gaan uit een organisatie te komen waarin geen scheuringen voorkomen. Als zij hun organisatie voorstellen halen zij steevast Russell als de stichter van hun beweging aan. Hierbij kan men zich afvragen in welke mate men zich kan beroepen deze of gene als stichter van een beweging te hebben.

Indien men de leerstellingen van die stichter totaal verwerpt en men de leden afraad om zijn geschriften te lezen, kan men de vraag stellen of hierbij dan wel die persoon als stichter van een beweging genomen kan worden waarvan hij indien hij zijn ideeën uitte vandaag dan als ketter zou worden verstoten uit die vereniging.

Charles Taze Russell

Charles Taze Russell

Want uiteindelijk zou C.T. Russell vandaag niet meer welkom zijn bij de Getuigen van Jehovah, tenzij hij zich volledig zou onderwerpen aan leerstellingen waar hij vroeger niet mee akkoord ging.

Ook kan men vragen stellen als dan de “moeder” vereniging de beweringen van de vader verwerpt of zij dan nog getrouw kan zijn aan de stichting van een beweging en er zich kan op beroepen de enige ware voortzetting van die beweging te zijn.
De Getuigen van Jehovah beweren namelijk dat zij de enige ware “Ernstige Bijbelonderzoekers” zijn in de wereld. De Watchtower Bible & Tract Society beweert nu zelfs dat zij het enige orgaan zijn dat het ware licht kan doen schijnen op de Bijbel. Op latere leeftijd kwam Russell zelf reeds in de gevaren zone zich te benoemen als de enige spreekbuis van God in deze huidige tijd te zijn. Het is een zelfgeproclameerde hoge of belangrijke rol in Gods Werk of zichzelf uitroepen tot profeet van God. In dat geval zouden ook al zijn en hun beweringen, voor het Genootschap van de Wachttoren, steeds moeten uitkomen, want God zou vast en zeker zijn eigen spreekbuizen geen verkeerde dingen laten verkondigen, indien zij werkelijk in naam van God spreken. Er is een duidelijk verschil voor diegenen die wel werkinstrument voor God zijn, zoals predikers dat zijn. Deze verkondigers van het Woord van God zijn niet onfeilbaar en spreken uit eigen naam ten voordele van God. Het is hun keuze om voor God te werken en op te treden voor Hem, maar zij zijn het zelf die hun gedachten uit het Woord van God trachten te halen, te filteren en met hun bedenkingen naar voor trachten te komen. Zij kunnen dan blij zijn het werkinstrument van God te mogen zijn, waarbij zij mogen hopen het Woord van God zo goed mogelijk uit te leggen.

C.T. Russell bracht op latere leeftijd naar voor dat mensen werkelijk enkel door zijn geschriften het ware licht konden vinden. Spijtig genoeg vergat hij dat het God is die het licht in de harten van de mensen laat schijnen. God is het die roept.

Vandaag is er dan het Wachttoren Genootschap dat zich heeft uitgeroepen het enige Licht van God te mogen ontvangen en de enige mogelijkheid om mede hun door God geïnspireerde publicaties de mensen te benaderen om hen tot de enige ware groep van God in deze wereld op te nemen. Ook zouden zij de enige echte Ernstige Bijbelonderzoekers zijn.

Gelukkig kunnen wij vaststellen dat over de gehele wereld verscheidene groepen van mensen werkelijk ernstig de Bijbel onderzoeken. Deze mensen die op zoek gaan naar het ware geloof en de toedracht van de aan te nemen houding van een Christen of volgeling van Jezus zoeken, houden er aan om het Woord van God, de Bijbel, als voornaamste bron van wijsheid aan te nemen.

Old Watch Tower and Charles Taze Russell - Oude wachttoren met Charles Taze Russell

Old Watch Tower and Charles Taze Russell – Oude wachttoren met Charles Taze Russell

In de Lage Landen kan men Bijbelstudenten, Studenten van de Bijbel, Bijbelvorsers en Bijbelonderzoekers vinden van verscheidene richtingen, naast andere denominaties die niet dadelijk een naar Bijbelstudie verwijzende naam hebben, zoals de Christadelphians of Broeders in Christus, de Niet Trinitarische Kerk van God, alsook de Nazarener Vrienden van wie de stichter Mark Heber Miller de achterkleinzoon is van William Miller en zelf vele jaren een gezalfde was van het Genootschap in Brooklyn. Uit brieven die hij heeft van William Miller tot zijn groot tante Cassie Miller blijkt dat dezen Russell en Rutherford arrogant en verwaand vonden en ook beiden data voor 1975 naar voor schoven. (Dit laatste is ook terug te vinden in brieven aan Franz). Mark Heber Miller stelt zich ook vragen bij het presidentschap van Rutherford als men bekijkt wanneer hij gedoopt werd.

De Belgische Bijbelstudenten (Belgian Biblestudents) trachten met “Charles Taze Russell, een bal die veel aan het rollen bracht” en met “Bijbelstudenten verdeeldheid in de twintigste eeuw” een beeld te schetsen van het verloop van C.R. Russell zijn opzet en hoe zijn nakomelingen met zijn werk omgingen. Ook al is het voorlopig nog een beperkt beeld daar het de scheuring weergeeft na de overname door Rutherford in de Verenigde Staten van Amerika, plus de reacties van J.C. Sunderlin, J. J. Bender en de  afscheuringen schetst in England met o.a. J. Hemery, R. Joly en P.S. L. Johnson.

+

Voorgaand:

Eenheid van spreken onder de loep genomen

Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

++

Lees ook:

 1. Missionaire hermeneutiek 1/5
 2. Geloof voor God aanvaardbaar
 3. Ademen om les te geven
 4. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
 5. Is de Beleidvolle Slaaf van de JG Gods enige instrument (Bijbelstudenten artikel)
 6. Fred en Kate Gholson over hun uitstap van de JG Organisatie
 7. Is er een komende Eindtijd

++

+++

11 thoughts on “Stichter van een beweging

 1. Pingback: Goed Nieuws brengen met en door voorbeeld | From guestwriters

 2. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #6 Valse leraren en geestelijke hoererij | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 3. Pingback: Jeshuaisten dragers van de naam van Christus – Jeshuaist

 4. Pingback: Hoogdag voor vele protestanten | From guestwriters

 5. Pingback: Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975 – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Verklaringen van het Wachttorengenootschap – Belgische Broeders In Christus

 8. Pingback: Zichtbare druppel Bloed aan de deurlijst – Jeshuaist

 9. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #22 Chiliasme of Millennialisme – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: Verwijzend naar het licht – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: Op uitkijk staand op de wachttoren | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.