Misvattingen over C.T.Russell

Origineel werden dit artikel “Misvattingen over C.T.Russell ” en de Engelse versie “Misunderstandings concerning C.T. Russell” op bijbelvorsers Webs geplaatst. Mits die website in de nabije toekomst kan (zal) verdwijnen wensen wij hij toch voor alle zekerheid de tekst te herplaatsen zodat deze niet veloren zal gaan.

Op 4 maart 2011 schreven wij om 1:40 pm:

Bible Students Founder C.T. Russell Shaking HandsDat er op het internet en in de geloofswereld heel wat misvattingen zijn over de positie van Charles Taze Russell bevestigen meerdere reacties van mensen en organisaties.

In Stichters van de Getuigen van Jehovah kan u zo onder meer zien dat de verkeerde opvatting dat Russell de stichter van de Getuigen van Jehovah zou zijn gevoed wordt door bepaalde groeperingen die al of niet bewust verkeerde informatie de lucht in sturen.

In dat artikel wordt ook de openheid van Russell tegenover andere gelovigen aangehaald. Doordat hij met meerdere ernstige Bijbelonderzoekers contact had en met verscheidene ook studies hield werd er een beeld gecreëerd alsof hij ook met die of een andere organisatie zou verbonden zijn. Zo kwam hij wel eens samen met mensen van de “Second Adventists” welke geen leider hadden. Maar hieruit namen sommigen aan dat hij contacten onderhield met een heel andere beweging, namelijk met de Zevende Dag Adventisten of “Seventh-Day Adventists” of Zevende dags adventisten.

Charles Taze Russell heeft nooit enige sektarische of autoritaire organisatie zoals de Getuigen van Jehovah gesticht of een aangehangen zoals de Mormonen. Hij was een niet-sektarisch persoon die zelfs predikte tegen elke vorm van dweepzucht of fanatisme. Het enggeestige beviel hem niet, alsook was hij tegen elke vorm van opgelegdheid of streng gezag.

Russell geloofde in de leerstelling van Jezus Christus maar niet in bijgevoegde of door mensen opgelegde extra regels. Hij predikte ook tegen het aangevoerde “Goede Nieuws” dat de Wachttorenorganisatie verkondigt. Die Getuigen van Jehovah waren in het leven geroepen door Joseph Rutherford na dat Russell al gestorven was en zou een organisatie worden waarin Russell wegens zijn overtuigde geloofspunten zelfs geen lid van zou mogen worden. Zijn opvattingen zijn te verschillend en onverzoenbaar met deze van de Getuigen van Jehovah.

+

Vindt ook om te lezen:

  1. Getuigen van Jehovah, Data en Waarheid
  2. Bijbelonderzoekers en Russsellism
  3. Bijbelonderzoekers niet steeds Getuigen van Jehovah

+++

4 thoughts on “Misvattingen over C.T.Russell

  1. Pingback: Misunderstandings concerning C.T. Russell | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Opkomend voor Christus #4 Wereldwijde prediking | Broeders in Christus

  3. Pingback: Angst van reguliere kerken #1 Aanvoerders van nieuw gezond zaad – Belgische Broeders In Christus

  4. Pingback: Angst van reguliere kerken #2 Naar de slag na 1975 – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.