Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia

Van Word Press ontving ik het bericht

Gelukkige verjaardag met WordPress.com!

U schreef zich in op WordPress.com 3 jaar geleden!

Bedankt voor het meevliegen met ons. Blijf het goed bloggen onderhouden!

144 postings werden er tot nu toe geplaatst (deze van Multiply overgebracht incluis). Dat is niet veel en er was niet zo’n regelmaat, maar op andere plaatsen konden mensen genoeg Christadelphian materiaal vinden om over na te denken.

Na de opheffing van de Bijbelvorsers Vereniging en haar Bijbelvorsers Webs Forums werd er besloten deze nog open te houden tot de teksten van de respectievelijke schrijvers en groeperingen op hun eigen sites overgeplaatst zouden zijn.
De door mij daarop geplaatste teksten zullen vervolgens hier ook een plaatsje krijgen. Ik beloof dat ik er meer werk van zal maken om over te gaan met die herpublicatie en met het toevoegen van opmerkingen en nieuwe artikelen.

Dit ziet eruit als een ‘Nieuwjaarsbrief’ zoals wij die jaren terug voorlazen voor onze ouders, grootouders, peters en meters. In al die jaren is er heel wat veranderd en zijn de mensen ver weg van religieuze riten gegaan en afgeweken van het godvruchtig geloof.

Duitse militairen bij brandend huis (3199096404)

Duitse militairen bij brandend huis (3199096404) (Photo credit: Wikipedia)

Onze wereld na de gruwelijke wereldoorlogen lijkt wonderbaarlijk vooruitgang gemaakt te hebben. Zij is ongelofelijk ontwikkeld. Veel meer mensen hebben nu meer mogelijkheden dan de gewone bevolking voor die oorlogsjaren had. Zij hebben nu veel meer comfort en leven nu al zeer geruime tijd in vrede, voor meerdere decennia. De politieke vrede bracht echter geen economische vrede voor iedereen, noch vrede voor de geest.
De mensen mogen er materieel goed op vooruit gegaan zijn, betreft het geestelijke kan men dat niet bepaald zeggen. Het materialisme heeft hun verder van de werkelijk levensnoodzakelijke elementen en waarden gebracht.

De verhoogde toename aan materialistisch denken bracht met zich mee dat menselijke waarden wel eens opzij gezet werden. En met de financiële onafhankelijkheid vonden mensen het niet meer zo erg om zich van anderen te ontbinden. Heel wat huwelijken werden zo de laatste jaren ontbonden. Verschillende mensen zagen ook dis-ruptuur van een andere soort in hun familie. In België waren de meerderheid van de families van oorsprong katholiek, maar het socialisme en het atheïsme wonnen terrein en vandaag zijn er niet echt veel gelovigen in God meer in onze regio. Een paar jaar geleden was het zelfs zo erg dat de Romaans Katholieke Kerk besloot om missionarissen uit Afrika naar België te brengen, terwijl België in de vorige eeuwen voorzag in de missie zendingen voor de Belgische kolonies in Afrika.

Vanaf 1960 ging de rooms-katholieke kerk in de verdediging tegen evangelische Christenen en deed zij er alles aan om mensen uit de buurt te houden van mensen die de Naam van God predikten. Het werd zelfs zo erg dat ze begonnen de Naam Jehovah weg te nemen uit hun eigen literatuur.

Mormoonse Kerk of Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Leiden)

De Amerikanen hadden veel gedaan om ons te bevrijden van nazi-Duitsland, maar na de bevrijding zagen zij België ook als een economisch interessante plek waar goedkope werkkrachten in hun fabrieken goed werk konden leveren.Ook probeerden zij om wat meer Amerikaanse levensstijl in de Belgische huishoudens te krijgen. Het kleine scherm was een grote hulp om daar in te slagen. De Amerikaanse cultuur beïnvloede de Europese cultuur en een aantal Amerikaanse bonden probeerden om ook een sterkere greep in Europa te krijgen. De kerk kon hier ook niet aan ontsnappen en voor de niet-trinitarische Baptisten werd het steeds moeilijker om zich te houden van hun unitaire gedachte. Ook de televisie beelden van trinitarische Amerikaane baptisten gaf een verkeerd beeld van de geloofsgedachte van de niet-trinitarische Doopsgezinden hier op het vaste land van Europa. De weerstand van de rooms-katholieken met de charismatische katholieke kerk tegen de twee grootste groepen die zich actief met prediking bezig hielden, de Jehovah Getuigen en de Mormoonse kerk, maakte dat mensen angst werd ingepompt voor zulke predikers en dat vele anderen niet meer durven te gaan verkondigen, met uitzicht op sterke debatten met toeschouwers. Na enkele jaren waren het hoofdzakelijk maar de Jehovah Getuigen die van deur tot deur gingen tot ook voor hen er een vermindering optrad toen de 21e eeuw haar intrek nam.

Net voor het begin van de 21e eeuw lijkt het dat twee Unitarische kerkbewegingen, de Vrije Christenen en de Kerk van God, wat meer mensen konden krijgen. De laatste groep vooral door haar presentaties voor televisie. Maar met de Kerk van God was zo angstvallig voor vermenging dat door over-bescherming het zichzelf uit de markt werkte. Het lijkt dat zij nu uit de running is voor het Belgische publiek terwijl zij in Nederland misschien noch wat aandacht kunnen krijgen.

For sure the last few years we saw the Muslimculture and faith rising up like weed. Many different Islamic groups started garage mosques and those connected with the Muslim Council had enough money provided by the government to have their paid imam and official mosques. In Holland even Catholic churches were turned over into mosques.

BADR-moskee in Hasselt

BADR-moskee in Hasselt

Zeker de laatste jaren zagen we de Moslimcultuur en hun geloof als onkruid overal de kop opsteken. Veel verschillende islamitische groeperingen begonnen garage moskeeën en die verband houden met de Moslim Raad of Moslim executieve (Belgische Moslim Assemblee of Het Executief van de Moslims van België of Executieve van de Moslims van België) genoeg geld van de overheid om hun betaalde imam en de officiële moskeeën hebben gehad. In Nederland werden zelfs katholieke kerken omgedraaid in moskeeën.

Het christelijk geloof kwam in een desolate woestijn terecht waar men voor mijlen en mijlen ver geen zeer gemotiveerde christen kan vinden. Misschien is deze site te lang in het peuterstadium gebleven en moet deze na drie jaar uit dat stadion van de kleine nipper gehaald worden an uitgroeien tot kleuter. Binnenkort zal deze kleuter stappen moeten vinden om in het niet-geïnteresseerde land van België toch mensen te kunnen aanspreken en hopelijk zal ik dan ook in staat zijn om wat meer mensen wereldwijd te bereiken op het internet met de belangrijke geloofsgedachte.

In de drie jaar van zijn bestaan op WordPress zou dit blog al of slechts 7002 keer bekeken zijn, waarvan 1 450 bezoekers vanuit België, 1 948 uit Nederland, 191 uit het Verenigd Koninkrijk en 2 116 uit de Verenigde Staten van Amerika. Schuld natuurlijk zou kunnen zijn dat er niet genoeg postings op staan, omdat ik meer tijd door heb gebracht in het beantwoorden van artikelen op andere sites. Daarom zal ik in de toekomst hierin verandering moeten brengen en zal mijn best doen om wat meer artikelen hier te publiceren en verder nog artikelen te plaatsen bij de twee lifestyle magazines Stepping Toes en From Guestwriters waar ik ook al eerder een aantal artikelen heb geplaatst.

In this time of ungodliness and coming closer to the end-times the task Jesus has given his followers has to be followed up more closely and those who call themselves Christian should do more what their master asked from them, going out to preach the Gospel of the Good News. This I mainly did practicably outdoors, but perhaps such outdoor preaching does not have such response as on the internet, because people do not want to be seen talking with some Christian or have no time to go deeper in the matter. at home before their computer screen they can take whatever time they want and are not noticed by others what they are looking at.
In deze tijd van goddeloosheid en dichter bij de eindtijd komend is de taak die Jezus zijn volgelingen heeft  gegeven van groot belang en moet deze nauwer worden opgevolgd. Degenen die zichzelf christen noemen moeten meer doen wat hun meester vroeg en uit gaan om het Evangelie van het Goede Nieuws te prediken. Dit heb ik tot nu toe vooral praktisch buiten gedaan, maar misschien zoals outdoor prediking van de Getuigen niet zo’n respons krijgt, zal het misschien beter verlopen via het internet, omdat mensen niet willen worden gezien in gesprek met enkele christelijke verkondigers, of omdat zij geen tijd hebben om dieper in te gaan op de kwestie. Thuis voor hun computerscherm kunnen ze meer tijd nemen en kunnen zij zien naar wat ze willen zonder door anderen te worden opgemerkt.

Hopelijk zal ik meer mensen kunnen bereiken.

Dank u voor uw bezoek op deze site mee en voor het lezen van deze schrijfsels. Ik nodig u uit om terug te komen en ook om naar andere vermelde websites te kijken.

Veel geluk en God zegene u.

+

English version: Three years ago and look back at several decennials ago

++

Vindt aanvullend:

 1. Christadelphian ecclesia zegt: Hallo Wereld!
 2. Einde van achtjarige Multiply relatie
 3. Bijbelvorsers uitkijkend om meerdere lezers te bereiken
 4. Vernieuwde Christadelphian Wereld
 5. Bij de opheffing van de Vereniging voor Bijbelstudie
 6. Uit de oude doos: Belgische Bijbelstudenten op het Wereldwijde Net
 7. Gevaar voor censuur op het internet
 8. Positie van de Bijbel onderzoeker
 9. Denken aan het ontbinden van de Vereniging voor Bijbelstudie: Bijbelvorsers
 10. Graven in woorden, theorieën en artefacten
 11. Andere aanpak in de organisatie van de diensten # 3
 12. Jehovah steile rots en vesting, bron van inzicht
 13. Volharding en Bijbelstudenten
 14. Kijkend naar het Oosten en het Westen voor Waarheid
 15. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #2
 16. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4

  +++

  Vindt verder ook

  +++

7 thoughts on “Drie jaren en terugkijkend op meerdere decennia

 1. Pingback: Three years ago and look back at several decennials ago | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Bisschoppensynode omtrent het gezin | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #4 Ambitieuze mannen, verdraaide woorden en akkoorden met wereldleiders | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: Valse profeten en leraren als roofzuchtige wolven in schaapskleren #5 Valse leraren en afvalligen | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: Op de vlucht geslagenen weer terug brengen – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: 100 berichten en vijf jaar op WordPress – Jeshuaist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.