Bisschoppensynode omtrent minderjarigen

Als men spreekt over een gezin denkt men aan ouders en kinderen.
Aan die kinderen werd er ook in het Vaticaan gedacht en werd er door de Pauselijke Commissie voor de bescherming van minderjarigen in de Plenaire Vergadering, 09-11 oktober 2015 voor de tweede keer bijeen met de volledige Commissie in Rome bijeengekomen.
Synodevaders: ‘werkdocument te negatief’

De voltallige vergadering begon met een mis met de Heilige Vader, Paus Franciscus, in Santa Marta. Leden richtten daarna hun sessies op het luisteren naar en het bespreken van de vooruitgangsverslagen van de werkgroepen gevormd in de plenaire vergadering van februari 2015.
Deze werkgroepen bestreken de belangrijkste gebieden van de opdracht die door de Heilige Vader aan de Commissie werden toevertrouwd, namelijk om aan hem, zijn medewerkers en de plaatselijke kerk op de volgende gebieden van de bescherming van minderjarigen te adviseren. De werkgroepen gingen over:

– Richtsnoeren voor het behoud en de bescherming van minderjarigen;
– Genezing en zorg voor slachtoffers, overlevenden en hun families;
– Vorming van de kandidaten tot het priesterschap en het religieuze leven en het onderwijs van de Kerk leiderschap;
– Onderwijs van gezinnen en gemeenschappen;
– Theologie en spiritualiteit;
– Canonicale en maatschappelijke normen.

Specifieke aandachtsgebieden van deze werkgroepen omvatten onderzoek naar evaluatie en de wijze van de vorming van kandidaten tot het priesterschap en het religieuze leven; het gebruik van forensische assessments met mensen beschuldigd van een misdrijf; het aanbieden van liturgische materialen voor de pastorale zorg voor de slachtoffers, overlevenden en gemeenschappen. De Commissie gaat niet over om individuele gevallen aan te pakken, alsook oefent het geen toezicht uit, en is het geen beslissingsorgaan.

Sinds haar oprichting is de Commissie voor de bescherming van minderjarigen uitgenodigd door leiders van de kerk om interdisciplinaire expertise van zijn leden in dienst van de Kerk in verschillende delen van de wereld uit te voeren.
Leden van de Commissie hebben deelgenomen aan de bescherming van minderjarigen in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nieuw-Zeeland, de Pacifische eilanden en onlangs in de Filippijnen, waar 76 bisschoppen samen kwamen in workshops, conferenties en seminars. Volgende maand, zullen de leden van de Commissie ook alle bisschoppen van Centraal-Amerika aan spreken.

Zeer positieve feedback werd door de commissie ontvangen voor deelname aan deze initiatieven. De bijdrage van de Commissie wordt gezien als een bron voor de plaatselijke Kerk wereldwijd als bisschoppenconferenties blijven doorgaan om gezond en cultureel effectieve richtlijnen te ontwikkelen welke de lokale realiteit weerspiegelen.

Voor het ogenblik kan men stellen dat in de lopende synode voorlopig al het meest opvallend is dat de algemene conclusie er is dat er een veel positievere benadering nodig is van het christelijk huwelijk. Ook viel de klacht te horen dat het werkdocument voor de gezinssynode te negatief is en de gezinnen te weinig bemoediging geeft. Ook vinden vele bisschoppen dat er onvoldoende aandacht wordt geven aan katholieke gezinnen buiten onze Westerse wereld.

In enkele groepen drukten bisschoppen hun zorgen uit over de negatieve invloed van de genderideologie en de “ideologische kolonisatie” van de ontwikkelingslanden door seculiere organisaties. Dat gold ook voor de problematiek van de migranten en vluchtelingen, met name de christelijke vluchtelingen in en uit het Midden-Oosten. Ook dient de Kerk betere steun te verlenen aan gezinnen die worstelen met de eisen van het christelijk huwelijk.

“Er moet meer aandacht worden gegeven aan de theologische reflectie op het gelovige en liefhebbende echtpaar en hun gezin dat zo vaak op heroïsche wijze een authentiek getuigenis geeft van de genade van het gezin”,

aldus een van de vier Engelse taalgroepen.

Bij de kijk op het gezin moet ook de relatie van de ouders tegenover de minderjarigen goed onder de loep genomen worden. Hoe en wie zal er voor de geestelijke vorming van de minderjarige zorgen en hoe kan er opvang gegeven worden aan jongeren die twijfelen aan hun eigen sekse? De minderjarige heeft heel wat vragen over zijn eigen ik, zijn eigen persoonlijkheid, zijn seksuele verhouding met anderen, en dit alles moet gekanaliseerd worden op een juiste wijze, niet alleen door de ouders maar ook door die volwassenen en geestelijken die de minderjarige omringen.

“De boodschap van de synode moet de Blijde Boodschap van Jezus Christus helder en aantrekkelijk verkondigen.”

maar die minderjarigen hebben er meestal weinig oren naar. Dus komt het er ook op aan dat de kerkgemeenschap mogelijkheden onderzoekt om die minderjarigen op een goede manier aan te spreken en hen warm te maken voor het evangelie.

Een eerste Franse taalgroep verwoordde de twee meest gehoorde klachten, namelijk dat

“het niet goed is dat de synode alleen op de problemen en crises focust die de gezinnen in het Westen raken”.

Naast de kritiek op de “Eurocentrische” benadering van het werkdocument, werd vaak gesproken over het eroderende effect van het Westers secularisme op de gezinnen in de ontwikkelingslanden. De tweede Franse taalgroep waarschuwde voor

“een nieuwe ideologie, vaak genderideologie genoemd”, die “het gezin, ouderschap en de menselijke liefde aantast”.

+

Voorgaande: Bisschoppensynode omtrent het gezin

+++

2 thoughts on “Bisschoppensynode omtrent minderjarigen

  1. Pingback: Growing rift between observant parents and their children | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: De degelijke Huisvrouw | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.