Een overwinning voor de Getuigen in Frankrijk

Mits de Bijbelvorsers Vereniging de geest kan geven herplaatsen wij hier enkele van onze artikelen van Bijbelvorsers Webs.

Op 5 juli 2011 schreven wij aldaar om 4:58 pm:

De ‘Franse Vereniging van Jehova’s getuigen’, die sinds 1947 in Frankrijk geregistreerd is had een rechtsgeding aangespannen bij het Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg. Jehova’s getuigen, die ca. 250.00 leden tellen, zijn in Frankrijk niet erkend als geloofsgemeenschap.

De uitspraak van het hof mag een veelbetekenende overwinning zijn voor al de niet-trinitarische Bijbelonderzoekers die dikwijls als sekten worden aanschouwd.

Frankrijk werd namelijk veroordeeld wegens zijn aanpak van religieuze sekten.

 

Het hof in Straatsburg veroordeelt in het vonnis de fiscale politiek van Frankrijk voor verenigingen en dit omwille van de juridische vaagheid. Bovendien zijn die fiscale bepalingen strijdig met de Europese Conventie van de Rechten van de Mens.

Jehova’s getuigen waren de rechtszaak gestart omdat Frankrijk met terugwerkende kracht voor 57,5 miljoen euro belastingen had geïnd op giften (o.m. uit collectes) tussen 1993 en 1996, hoewel de getuigen daarvoor op basis van een wet voor culturele verenigingen en erkende congregaties waren vrijgesteld. Het Hof van de Rechten van de Mens oordeelt dat er te veel willekeur bestaat in de Franse wetgeving en dat religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen te ongelijk worden behandeld.

 

Frankrijk publiceerde op 22 december 1995 als eerste Europese land een lijst van sekten. Het land beschikt sindsdien ook over een observatorium voor sekten en religieuze bewegingen, dat jaarlijks een verslag publiceert.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.