Torahgetrouwe Messiasbelijdende Joodse leraar onwetend over Niet-Trinitarische Christenen

Uit ons Multiply archief: Apr 30, ’11

Woensdag 6 april en Zaterdag 9 april kwam de Torahgetrouwe Messiasbelijdende Joodse leraar Uri Marcus naar de Immanuël Gemeente van het Levende Woord te Nederland.

Uri Marcus kwam 40 jaar geleden in San Francisco tot geloof en emigreerde vervolgens in 1982 naar Israël om in navolging van de oproep van God en door de mond van de Profeten, volgens hem, terug te keren naar Israël om het land en de natie te herbouwen, zowel fysiek als geestelijk. Hij is is de oprichter van een in Israël gevestigde onderwijsinstelling “Chut HaM’shulash” (Drievoudige Snoer) en is voorzitter van de Amerikaanse non-profit organisatie “The Nehemiah Restoration Fund” (NRF).

File:Southern Baptist Convention logo.png

Southern Baptist Convention (SBC), grootste protestantse kerkgenootschap in de Verenigde Staten

Als wij zijn lezing aanhoren valt ons op dat hij erg moet ‘gebeten’ zijn door de Baptisten. Vermoedelijk gaat het dan volgens ons om de Amerikaanse groepering van doopsgezinden van de Southern Union. Maar vreemd genoeg reflecteert hij alle christenen naar de Amerikaanse leest. Wat wij niet kunnen begrijpen is dat hij in de Verenigde Staten toch ook andere Christenen moet tegen gekomen zijn. Ook vinden wij het vreemd dat bij de toehoorders in de zaal in Nederland niemand de heer Uri Marcus er op wees dat er ook nog Niet-Trinitarische Christenen zijn. In Nederland moeten ze toch op zijn minst ook de Jehovah Getuigen kennen. Van de Ernstige Bijbelonderzoekers zijn deze groepering toch het meest gekend door hun huis aan huis prediking. In Nederland zowel als in de Verenigde Staten zijn die Getuigen van Jehovah toch sterk aanwezig. Men kan er haast niet naast zien. Waarom tenminste niet deze Niet-Trinitariers aanhalen? Maar gelukkig zijn de Getuigen van Jehovah niet de enige Niet-Trinitarische Christenen. En het zijn juist die andere Christenen die werkelijk in slechts Eén Ware God geloven die mee moeten helpen de wereld te laten inzien dat er meerdere denominaties in het Christendom zijn die enkel willen gaan voor die Ene Ware God.

Verscheidene ernstige Bijbelonderzoekers willen zich distantiëren van de meerderheid van het Christendom dat afgeweken is van het Ware Geloof. Vele van die Bijbelonderzoekers willen zelfs helemaal terug gaan naar het geloof van de eerste Christenen en zelfs naar de gebruiken van die eerste eeuwse Christenen. Het komt er nu echt op aan dat wij allemaal de wereld ook deze groepen laten leren kennen.Elke ware gelovige draagt daar de verantwoordelijkheid om mensen hun ogen te laten open te gaan en hen de kans te geven hun schroom te overwinnen en hen zo ver te brengen dat zij durven overstappen van hun traditionele kerk naar een gemeenschap die meer aanleunt naar de gemeenschap die Jezus voor ogen had en welke zijn volgelingen op poten trachtten te zette.

+

Vindt verder meer informatie:

  1. Messiasbelijdende Joden
  2. Messiasbelijdend Jodendom, ons geloof?
  3. M. Jood Uri Marcus in Nederland
  4. Uri Marcus: Citaat “If, The End of a Messianic Lie”
  5. Uri Marcus: Mess. Jood over God, de Vader
  6. The Case of the Disappearing Rabbis

+++

2 thoughts on “Torahgetrouwe Messiasbelijdende Joodse leraar onwetend over Niet-Trinitarische Christenen

  1. Pingback: De Messiaanse beweging onder de loep | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Messiaans, Joods of Christen – Jeshua-ists

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.