Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking

Broze vrede

Na de aanslagen in Parijs kwam er nog meer verscheurdheid in de kapitalistische landen van West Europa waar velen er op wezen dat zij hiervoor al gewaarschuwd hadden. Europa kreeg nu lik op stuk omdat het al de waarschuwingen in de wind had geslagen.

Diegenen tegen Moslims wijzen op het Moslim gevaar waar zij zo zeer voor waarschuwden. Voor hen is de maat vol en moet er nu maar komaf mee gemaakt worden met al die Moslims die onze maatschappij verzieken. Maar zijn het wel Moslims die dat doen. Is het niet veeleer anarchisten aan beide kampen van een front die hun gelijk willen halen. Extreem rechts vindt in deze terreur aanslagen een unieke kans om meer aanhangers te verkrijgen. Zij helpen met die IS-strijders zelf aan het verzet tegen de Islam.

De laffe aanslagen in Parijs zijn nu een handige speelbal geworden in de handen van politici en anarchisten. De dag dat een 8 tal islamterroristen er in sloegen 130 onschuldige burgers om het leven te brengen en dubbel zoveel gewonden te maken, wordt door velen aanzien als een keerpunt in de vluchtelingencrisis en de omgang met Islamieten.

Voor de vrijheid die wij nu een 70 jaar al mogen genieten is een zeer dure prijs betaald. Miljoenen hebben in de eerste en tweede werledoorlog hun leven gelaten, maar daarna dacht men tot een oplossing voor langdurige vrede gekomen te zijn; En deze lijkt nu zeer broos te zijn.

Oorlogsverklaring

De laatste decennia heeft men allerlei kronkelingen gemaakt om zogezegd niemand te kwetsen of om geen tegenwind te krijgen. Bepaalde politici stonden er op dat men bepaalde woorden voor bepaalde groepen of omstandigheden niet meer zou gebruiken. Dit maakt het op de duur zeer lastig en zorgt er voor dat wij soms zelf niet weer weten welk woord wij mogen gebruiken. Dit speelt ons parten maar is ook gebeurd in andere talen, zoals in het Engels.

Op geloofsvlak heeft men ook iedereen gelukkig willen houden maar heeft men daarbij niet voldoende ingezien dat het er wel op aan moet komen dat iedereen zijn vrijheid wordt gerespecteerd. Zo moeten niet gelovigen in een of andere god, niet ‘s morgens voor dag en dauw wakker geroepen worden door iemand op een toren of door luidspreker gejengel, of later in de ochtend door klokkengelui. Door daar aan toe te geven creëert men in kleine gemeenschappen maar ook in steden gewrevel onder buren. Aan de andere kant houdt men dan wel de kleinere geloofsgroeperingen tegen om zich verder te ontwikkelen. Zo worden bijvoorbeeld Baptistische gemeenschappen en Pinksterbewegingen gehinderd omdat hun bijeenkomsten te luidruchtig zouden zijn of te veel taterende mensen rond woonhuizen zouden brengen.

Voor bepaalde groepen die zich durven moslim te noemen zijn dat allemaal een stel ongelovigen waartegen een heilige oorlog moet gevoerd worden. Reeds lang waarschuwden zij het Westen dat maar niet wenste te luisteren. Slim waren zij echter om van binnen uit hun gif tentakels te laten wortelen. Zonder dat de Belgische gemeenschap het in het oog had groeide die tentakels uit tot stevige bomen die hun kanonnenvoer makkelijk konden voorbereiden.

Met de terreur aanvallen te Parijs werd dan ook een oorlogsdaad gesteld die de Franse en Belgische regering niet zomaar over het hoofd konden zien. Al spoedig werden Parijs en Brussel belegerde steden en wordt door de politici hun geheimzinnigheid, zogezegd om het onderzoeksproces niet in het gedrang te brengen, nog meer paniek gezaaid onder de bevolking.

Fundamentalisme niet te verwarren met het ware geloof

In elke religieuze groep kan men hevige lui vinden die uit context genomen woorden, vanuit de heilige boeken, lustig verdraaien naar eigen goed dunken. Het mag gezegd worden dat Al Qaeda en ISIS, Da’isj of Daesh er in geslaagd zijn de mensen te doen geloven dat zij de ware Islam prediken. Niets is minder waar.

De goed geoliede organen Al Qaida of Al Qaeda en IS staan er om bekend zich overal te kunnen vertonen waar men hen niet verwacht. Ook kan men er zeker van zijn dat zij van meerdere staten politieke en financiële steun verkrijgen zodat zij naast een goede aanschaf van een wapenarsenaal ook goed gefinancierde propaganda op websites en sociale media kunnen leveren. Hun video’s van onthoofdingen van soldaten, burgers, journalisten en hulpverleners, alsook de opzettelijke vernietiging van cultureel erfgoed zijn werkelijk zeer professioneel opgesteld. Hun propaganda materiaal heeft menig Westers hart ook weten te veroveren en heeft zelfs zeer jonge Engelsen, Belgen, Fransen en Nederlanders naar Syrië weten te lokken.

Nog sterker, zij hebben zich genoeg geïnfiltreerd in verscheidene stadsbuurten van waaruit meerdere cellen hun werkzaamheden over het Europese grondgebied kunnen uitbreiden.

De bevolking mag echter niet over het hoofd zien dat deze jongeren niet representatief mogen zijn voor moslim jongeren en zeker niet de ware Islam vertegenwoordigen. Hu geloof is een anarchistisch denken dat de woorden van de Koran verdraait en dat er slechts op uit is de macht van enkelen te vergroten zodat een zogenaamd Islam Kalifaat zou kunnen geschapen worden, waar iedereen onder drukt kan worden en schatplichtig zal kunnen zijn aan die Moslimleiders die daar de klak willen zwaaien.

Doel

Engelse versie van het Verdrag van Versailles, tussen Duitsland en de Entente en het belangrijkste van de vijf in voorsteden van Parijs in 1919/20 gesloten verdragen, waarmee de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd.

Wij weten ondertussen al dat de Verdragen van Versailes met haar grenswijzigingen voor veel problemen heeft gezorgd in onze wereld. Ook IS is het oneens met de daar in 1919 getrokken grenzen voor het Midden-Oosten en wenst dat er een herzienign zal plaatsvinden. Zij wensen dat hun beoogde Islamitisch kalifaat het gehele Midden-Oosten, Noord-Afrika, het Iberisch Schiereiland: al-Andalus, Turkije en de Balkan zal omvatten. Hiertoe tracht IS ook buiten Irak en Syrië een aanwezigheid op te bouwen en provincies, vilayets, te stichten.

Verder willen zij een heilige oorlog voeren om ‘ongelovigen’ tot het ‘ware’ geloof te brengen, dat volgens hen alleen hun Islamitische salafistische soennitische strekking is. Het mag wel zijn dat het soennisme,(سونى) de stroming binnen de islam mag zijn met de meeste aanhangers en het grootste verspreidingsgebied, maar ook daar in zijn er nog eens verschillende groeperingen en verschillende madhahib (rechtsscholen), die zonder noemenswaardige onderlinge conflicten naast elkaar bestaan.

In het verleden kreeg het soennisme al veel kritiek van aanhangers van andere islamitische stromingen en van buitenaf, omdat het qua praktisering, hadith-keuze (in grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed) en leer te veel beïnvloed zou zijn door de Omajjaden.

Zoals in het Christendom er zeer veel denominaties zijn willen de beleidsvoerders van de Islamitische Staat de vele verschillende stromingen in de Islam ongedaan maken. Hiertoe zien zij het gerechtvaardigd om die moskeeën van andersdenkenden dan ook te vernietigen en zij die tot een andere strekking behoren als afvalligen te beschouwen. Ook al wordt het soefisme vaak beschreven als het hart, de kern of de essentie van de islam, en niet als een aparte stroming, die zelfs kan getraceerd worden in alle spirituele stambomen (silsilah’s) van de soefi-orden tot Ali ibn Abu Talib, neef en schoonzoon van de profeet Mohammed, worden de   soefi’s evenals de niet-salafistische soennieten, en sjiieten gezien als ‘afgedwaald van de ware leer’ en krijgen eveneens de keuze tussen de dood of bekering tot de salafistische vorm van de islam die IS propageert. Het salafisme is een erg archaïsche variant van de islam, welke de Koran ongeveer letterlijk interpreteert.

Natuurlijk kan men indenken dat zulks een eenzijdig denken en eenvormige Islam onmogelijk is zo lang er een verscheidenheid van volkeren bestaat. Toch kunnen zich velen in deze utopische droom vinden.

Landen met een moslimbevolking van minimaal 10%: Groen: soennitisch; Rood: sjiitisch; Blauw: ibadisch

Al moet het met geweld

Voor de leiders van IS is het duidelijk dat een eenvormig denken niet tot stand kan gebracht worden zonder de nodige druk op de wereld. Hierbij lijkt voor hen terreur het beste drukkingsmiddel omdat daarbij heelder maatschappijen kunnen ontwricht worden en men makkelijker van niets terug iets kan opbouwen.

Moderne middelen zijn ook al veelvuldig door hen ingezet geworden. Het moet zelfs gezegd worden dat deze hun doel niet gemist hebben en meerdere westerse jongeren ook hebben kunnen doen geloven dat zij de ware godsdienst brengen en dat de wereld moet behoed worden van verval en gezuiverd moet worden voor de ogen van Allah.

In Allahs naam wordt er dan ook sinds enkele jaren een hevige strijd gevoerd, die eerst ver van ons bed werd gevoerd maar nu voor velen toch zeer nabij is gekomen. Vooral de aanslagen in Parijs hebben meerdere mensen tot denken gezet. Maar het heeft hopelijk ook het ware gezicht getoond van de leden van de Islamitische Staat. Nu deze terreurgroep weer eens ook vele van hun zogenaamde broeders heeft gedood, ook al aanschouwen zij hen als toevallige martelaren als ‘gesneuvelden voor de goede zaak’, hoort men toch meer Islamieten openlijk hun afschuw van die terreur kenbaar maken en anderen er op te wijzen dat IS strijders geen echte Islamieten zijn.

Kloof

Duidelijk zien wij bij alle partijen een kloof in opvoeding en in integratie in de maatschappij.  De herrieschoppers langs beide zijden zijn mensen die zich eigenlijk niet goed voelen in de maatschappij en zichzelf sterker naar voor doen willen komen door zich op een bijzondere en zichtbare manier kenbaar te maken.

De maatschappij zou er beter aan doen om er voor te zorgen dat zij goed worden opgevangen, begeleid en opgevolgd, zodat zij niet verglijden en voor onze maatschappij onaanvaardbare groepen opzoeken.

+

Voorgaande

Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen

Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België

Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme

Vervolg: Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran

++

Aanvullende lectuur:

 1. Islamofobie
 2. Virussen van onze maatschappij
 3. Toffe persoon van het jaar 2011
 4. Moslims, Christenen en Gratis Heilige Boeken
 5. Eerste moslim-mensenrechtencommissie start deze maand
 6. Wie of welke generatie verantwoordelijk
 7. Wanneer de jongere oor kreeg voor Arabische klanken
 8. Wat betreft Wees de beste…
 9. Volgens vele Belgen over tien jaar in de problemen door te soepele asiel opnamen vandaag
 10. Antwerpse tien dagen moslima voor sociaal experiment
 11. Is Islamfobie uitgevonden door fundamentalistische regimes
 12. Marx, het Volk, Religie, Christendom en verwrongen ideeën
 13. Nieuwkomers, nieuwelingen, immigranten, allochtonen en import
 14. Sharia een kwaad voor Islam
 15. 15 jaar cel geëist voor leider Sharia4Belgium
 16. Wat heeft zovelen ertoe gebracht naar Duitsland te willen emigreren
 17. Koran tegenover veel oudere Heilige Geschriften
 18. Ongelezen bestseller
 19. Wat betreft On religion and science
 20. Onze God ook deze van de moslims
 21. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 22. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 4-7 Barmhartige Heer van de Schepping om ons de juiste weg te tonen
 23. Bloggers Voor Vrede
 24. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst

+++

Vindt verder ook nog om te lezen:

 1. Waarom IS net wil dat Europa de grenzen sluit
 2. Wie zijn de terroristen die de aanslagen in Parijs pleegden?
 3. Duits parket opent onderzoek naar vluchteling die waarschuwde voor aanslagen in Parijs
 4. Polen gebruikt aanslagen om nieuwe kritiek te spuien op EU-vluchtelingenbeleid
 5. Blauw – Wit – Rood
 6. Aanslag was geen verrassing
 7. Niet relevant
 8. La Douleur
 9. want ik moet rouwen
 10. Als het golft dan golft het goed
 11. Waarom doen we niets aan de oorzaak?
 12. Onder­scheid maken – een repliek op Ayaan Hirsi Ali
 13. Eigen Volk Eerst
 14. Wat Rutte doet, Kan niet
 15. Waarom jihadi’s niet onze eigen schuld zijn
 16. ‘Vluchtelingen niet demoniseren na aanslagen’
 17. Halen we met asielzoekers een paard van Troje binnen?
 18. Islamofobie is contraproduktief
 19. Je komt al gauw bij onderwijs uit
 20. Een pleidooi voor het keerpunt
 21. Hebben we beeld?
 22. Frankrijk is oorlog verklaard
 23. Je Suis ISIS
 24. Het gevaar van Loverboys
 25. Vol is vol
 26. Integratie of mensenrechten?
 27. Gedachtenpolitie.
 28. Een Korte Geschiedenis van Soefisme
 29. Parcours express dans Budapest
 30. About Pure Islam
 31. Critique of Pure Islam
 32. The Mysterious Moderate Muslim
 33. Destroying churches part of ‘Islamic doctrine’
 34. Islam Condemns Terrorism
 35. Von Kleinkriminellen zu Mördern. Abriss über die politische Evolution der Stalinisten am Beispiel der Organisation Borot’ba
 36. Potsdam: Konflikt in der Ukraine – Arbeiterklasse zwischen falschen Alternativen

+++

12 thoughts on “Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking

 1. Pingback: Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Fundamentalisme en religie #6 Versplintering | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Waarom doen we niets aan de oorzaak? | From guestwriters

 4. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 7. Pingback: Vluchten naar een hoopvolle toekomst | From guestwriters

 8. Pingback: Migratie en veiligheid even geherformuleerd | From guestwriters

 9. Pingback: Het failliet van de war on terror | From guestwriters

 10. Pingback: Kwaad wint als goed niets doet | From guestwriters

 11. Pingback: Opgepast voor oproepers tot wraak | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 12. Pingback: Politici handig gebruik makend van immigranten en jihad angst | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.