Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran

Paard van Troje

Detail van Het binnenhalen van het Trojaanse paard in Troje (1773) door Giovanni Domenico Tiepolo (1727 – 1804)

Sommigen vragen zich af of ze met de vluchtelingenstroom geen Paard van Troje hebben binnen gehaald. Deze gedachte won nog meer aan sympathie toen men op de nieuwsuitzendingen verkondigde dat een van de terroristen in Parijs met een Syrisch paspoort via Griekenland Europa zou binnen gekomen zijn.

De aanslagen in Parijs waren nog niet voorbij of PVV-leider Geert Wilders twitterde:

‘Sluit de Nederlandse grenzen. Nu! Bescherm de Nederlandse bevolking!”

Na de aanslagen vond men in meerdere landen men hevige reacties tegen Islamitische instellingen. Zo werd er in de nacht na de aanslagen ook geprobeerd brand te stichten bij de moskee in Roosendaal en werden ruiten ingegooid bij een moskee in Bergen op Zoom en een vluchtelingengezin in Steenbergen.

Volgens het Algemeen Dagblad bleek uit een vorige zondag uitgevoerde enquête van Maurice de Hond dat 56 procent van de Nederlanders de kans (vrij) groot acht dat aanslagen ook in Nederland zullen plaatsvinden. 70 procent wil dat er weer grenscontroles komen. {Halen we met asielzoekers een paard van Troje binnen?}

Ook vele Duitsers denken dat het Paard van Troje nu goed op weg is in Europa om haar slag te slaan. Zulk een gedachte en angst komt door de listige opzet van IS die al maanden aankondigt om Europa te ondermijnen via haar eigen zwakke punten en dat verder nog strijders op die manier naar Europa zal sturen.

Of de terreurbeweging dat ook doet, is de vraag, maar de uitspraak past bij het doel: angst zaaien. {Halen we met asielzoekers een paard van Troje binnen?}

Wilders twitterde:

,,Een zogenaamde asielzoeker dus. In werkelijkheid een moslimterrorist. Grenzen dicht!!” {Halen we met asielzoekers een paard van Troje binnen?}

De Verholen agenda

Vele rechtse groeperingen die de Heilige Geschriften helemaal niet kennen willen maar al te graag geloven wat de IS-strijders de hele wereld willen doen geloven. Zij vallen in de val van de jihadisten en maken het voor de eigen inwoners en voor de vluchtelingen alsmaar moeilijk, waardoor heel Europa gedestabiliseerd raakt. De nationaal socialisten en andere extreem rechtse groeperingen in Europa spelen handig in de kaart van de Jihadstrijders. Met onverdiende smaad bejegenen zij de Koran en de volgelingen van Mohammed, maar scheren ook alle vluchtelingen over dezelfde kam en dezelfde godsdienst, alhoewel dat een groot deel helemaal geen praktiserende Moslims zijn.

De verachting die bepaalde Westerlingen tonen omtrent wat door de Moslims als een heilig boek en een heilig profeet worden aanschouwd maakt moslims in Europa ook geënerveerd doordat hun godsdienst alsmaar meer in een slecht daglicht wordt gesteld. Vreemd genoeg zien zij zelf onvoldoende in dat zij hiertoe ook zelf hebben bijgedragen door niet snel genoeg te reageren tegen diegenen die Allahs naam misbruikten. Pas afgelopen zondag (gisteren 22 November) kwamen op televisie video beelden van Moslims die dat afschuwelijk geweld misprezen en duidelijk wensten te maken dat die IS-strijders de gehele Islam besmeurden.

Het kwaad van de jihadis en van de extreem rechtsen is reeds geschied en het zal niet zo makkelijk zijn om de wonden nu te helen, vooralsnog omdat in België not heel wat aan de gang is met onzekerheden van een Brussels Terreur Alarmfase 4.

Uit de schelp komen

Het is hoog tijd dat de Islamieten nu hun stem verheffen tegen al dat geweld en aantonen dat hun heilig boek helemaal niet zulk een geweld predikt en dat Allah een God van vrede is. Als schepselen van God, allen in Zijn beeltenis geschapen, horen wij respect te hebben voor elk schepsel in die Creatie van Allah. Volgens de Heilige Geschriften zijn wij allen een reflectie of weerspiegeling van Allah, de God der goden.

Handschrift. Boek in Arabisch schrift over Islam en Koran, met illustraties - (Tropen museum verzameling)

Handschrift. Boek in Arabisch schrift over Islam en Koran, met illustraties – (Tropen museum verzameling)

Zij die maar al te goed weten wat er juist in de Koran staat, zouden dit aan anderen kenbaar moeten maken en er op wijzen waar de terroristen in de fout gaan. De valse leerstellingen zouden zij publiekelijk moeten onthullen en ontmantelen.

Islam, een naam die door Allah of God voor deze religie is gegeven (Koran 5: 4) omsluit in vertaling naar onze taal niets negatiefs van een onderwerping uit angst maar betreft volgens de echte betekenis van het Arabische woord ‘islam’

“een wil vrijelijk aan God overgebracht, in de uitoefening van de goddelijke vrede”.

Terroristen en extremistische organisaties als Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS, etc vertegenwoordigen de islam niet, maar deze organisaties krijgen onbeperkt media blootstelling en weten aldus de inspanningen van vreedzame moslims te ondermijnen. Dat is de reden waarom mensen ook niet meer weten waarvoor de echte islam staat.

Wat de Koran en gezondenen zeggen

Ahmad ibn Zayn ad-Dín ibn Ibráhím al-Ahsá’í stichter van een 19de-eeuwse Sji’i-school in het Perzische en Ottomaanse Rijken, waarvan de volgelingen bekendstaan als Shaykhís.

Meer dan een eeuw geleden, bracht de gezondene van Allah, Ahmad (1835-1908) uit Qadian, India, die nadrukkelijk verklaarde dat de leer van de gewelddadige jihad tegen in de leer van de Heilige Koran en de praktijk van Mohammed gaat. De Heilige Koran zegt:

“Wie doodde een persoon – tenzij het voor het doden van een persoon of voor het creëren van wanorde in het land – het zal zijn alsof hij de hele mensheid had gedood.” (Soera 5:33)

Het islamitische begrip van khilafat of kalifaat en hoe het haar legitimiteit trekt is hoofdzakelijk gebaseerd op de Koran, hadith en de door de eerste vier khalifa gestelde voorbeelden. Profeet Mohammed had opgemerkt dat zijn dood zou worden gevolgd door een periode van khilafat, gevolgd door de monarchie, autocratie, en, na een onderbreking, Khilafat op basis van de voorschriften van het profeetschap.

De Khalifa van de Islam, in bijvoorbeeld de uitvoering van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, verwerpt categorisch strijdbaarheid in elke vorm en verloond een intellectuele jihad van de pen.  Zoals in het Jodendom en Christendom is de Heilige Schrift duidelijk dat de gelovigen in de Ene Ware God zich een geestelijk zwaard moeten aanschfafen dat sterker en snediger is dan enig menselijk zwaard.

De vlag van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Wanneer zij worden geconfronteerd met bittere vervolging, wat het deel zal zijn van elke gelovige, moet hij geduld en doorzettingsvermogen beoefenen en mag hij zich niet laten verleiden tot het doen van daden die indruisen tegen Allahs Wetten. Wanneer onderworpen aan intolerantie, predikt de Koran vrede en tolerantie. Het verhoogd de oorzaak van de onteigende en werkt in de richting van verheffing van de onderdrukten door de internationale humanitaire inspanningen.

De vredesboodschappen en de uitspraken hoe een mens met zijn medemens moet omgaan zouden veel beter duidelijk gemaakt worden door diegenen die zich ware volgeling van de profeet Mohammed noemen.

Dienst voor God in vrede

De islam verzoekt de mens zich volledig te onderwerpen aan God op een vredige wijze waarbij God geen verharding wenst (Soera 2:185) maar spirituele tevredenheid met een vredelievend hart (Soera 13:28). Islam is slechts een voortzetting van het Jodendom en Christendom, gestoeld op hun geschriften waarin duidelijk wordt gemaakt dat God een vredelievende God is. Ook in Tirmidihi staat duidelijk vermeld dat de al-Vergevende Allah genade vertoond aan diegenen die ook barmhartigheid tonen aan anderen. (Tirmidhi) Allah draagt de mens op om genadevol tegenover anderen te staan, enkel dan zal trouwens genade vertoond worden door de Almachtige Ene boven in de hemelen. (Tirmidhi)

Iedereen zou moeten weten dat in de geloofsboeken van de Moslims staat dat God heeft gezegd

De meest geliefde mensen van God zijn deze die het zich het meest gunstig hebben opgesteld tegenover anderen (Tabaraani)

Allah  maakt het duidelijk dat Islam een religie is waar geen verwarring of dubbelzinnigheid mag bestaan. De religie die Allah heeft gekozen voor Zijn volk is er een voor allen als een boodschap van Goede Tijdingen, maar ook wel als waarschuwing (Soera 16:43; 34:28; 5:3)

+

Voorgaande

Fundamentalisme en religie #1 Noorwegen

Fundamentalisme en religie #2 Frankrijk en België

Fundamentalisme en religie #3 Vluchtelingen en racisme

Fundamentalisme en religie #4 Verdrukking

vervolg: Fundamentalisme en religie #6 Versplintering

++

Lees ook

 1. Reflectie van God
 2. Bijbelgezegden over God
 3. Geloof in slechts één Ware God
 4. Rond God de Allerhoogste
 5. De Allerhoogste is het Opperwezen
 6. Hoe ziet God er uit
 7. Eén God drie religies
 8. Ethiek of religie
 9. Fictieverhalen religies
 10. Belangrijkheid religie voor Belgen beperkt
 11. Engelse tieners vinden religie schadelijk
 12. Religieuze mensen zijn betere burgers
 13. Niet elk religieus geweld is religieus
 14. Tegenstroom voor Terreur of omringende angst
 15. Bloggers Voor Vrede
 16. Elk schepsel is een goddelijk woord omdat het God verkondigd
 17. Woorden in de Wereld
 18. Mens en leed
 19. Geloof heeft te maken met hoe je voelt
 20. Charles Spurgeon: Pas op voor religieuze kicks
 21. Staat gebaat bij religie
 22. Gemeenschappelijk handvest voor religie
 23. Geen vrede zonder vrede onder religies

+++

Verder aanvullende lectuur

 1. Halen we met asielzoekers een paard van Troje binnen?
 2. ‘Radicale moslims benaderen actief vluchtelingen’
 3. Vrede en de Dialoog
 4. Hoe de media in alle waarschijnlijkheid cijfers over aantal vluchtelingen manipuleert.
 5. Je kunt geen muur om Europa bouwen.
 6. Dit kan gewoon echt niet meer
 7. Het kost me heel veel moeite (Dutch)
 8. Een pleidooi voor het keerpunt
 9. Wat is er mis met Christelijk fundamentalisme?
 10. Fakta: fundamentalisme
 11. Posesif Tanda Cinta? Dari Mana Bang?
 12. Siapa Bikin Agama?
 13. Perihal Gerakan Sempalan Islam
 14. Islam Benar vs. Islam Salah: Muslim dan non-Muslim harus bersatu untuk mengalahkan ideologi Wahhabi
 15. Islam Condemns Terrorism
 16. The Mysterious Moderate Muslim
 17. Hilangnya Relevansi Kebertuhanan Fundamentalis

+++

14 thoughts on “Fundamentalisme en religie #5 Verguisde Koran

 1. Pingback: Fundamentalisme en religie #6 Versplintering | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Waarom doen we niets aan de oorzaak? | From guestwriters

 3. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 4. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 1 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 5. Pingback: 2015 het jaar dat ISIS duidelijk maakte dat het ook in Europa is – Vervolg 2 | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 6. Pingback: Vluchten naar een hoopvolle toekomst | From guestwriters

 7. Pingback: Migratie en veiligheid even geherformuleerd | From guestwriters

 8. Pingback: Het failliet van de war on terror | From guestwriters

 9. Pingback: Angst voor ouderwetse regels en verlies van christenen | Stepping Toes

 10. Pingback: Opgepast voor oproepers tot wraak | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 11. Pingback: Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen – Questiontime – Vragenuurtje

 12. Pingback: De haat van IS voor Christenen | From guestwriters

 13. Pingback: Evangelisatie en open karakter – Jeshua-ists

 14. Pingback: Jezus Jood Christen of Moslim – Questiontime – Vragenuurtje

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.