Beoordeel elke prediker naar zijn prediking van het evangelie van uw redding


“”Ik smeek u zorgvuldig om elke prediker te oordelen,
niet door zijn gaven, niet door zijn elocutionaire bevoegdheden, niet door zijn status in de maatschappij,
niet door de respectabiliteit van zijn gemeente, niet door de bevalligheid van zijn kerk,
maar deze – dat hij het Woord der waarheid
predikt ,
het evangelie van uw redding? ”
– Charles Haddon Spurgeon

 

Engelse versie / English version: Judge every preacher by his preaching the gospel of your salvation

Português: fotografia de Charles Haddon Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon (Photo credit: Wikipedia)

3 thoughts on “Beoordeel elke prediker naar zijn prediking van het evangelie van uw redding

  1. Pingback: Gaat daarom en maakt discipelen van mensen uit alle natiën | From guestwriters

  2. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #3 Verkondigen van het Goede Nieuws – Belgische Broeders In Christus

  3. Pingback: Kracht en koninkrijk van onze God en de autoriteit van Zijn Christus – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.