Wapens van onze oorlogsvoering

Uit het Multiply archief: gepubliceerd door Bijbelvorsers op 5 juli 2010

De wapens van onze oorlogvoering zijn niet vleselijk, maar machtig door God naar het omlaaghalen van bolwerken; in staat om elke stekte te breken. Wij werpen verbeeldingen of redeneringen omver, en iedere hooghartige aanval die tegen de kennis van God wordt opgeworpen, en brengen in gevangenschap iedere gedachte naar de gehoorzaamheid van Christus – 2 Korintthiërs 10: 4, 5.

Laat ons herinneren dat de eerste voorwaarde van aanvaarding door God loyale gehoorzaamheid naar Zijn Woord, het bewijs van liefde voor Hem en geloof in Hem is. Laat ons ook herinneren, dat de tweede geschiktheid die Hij in ons zal bekijken liefde voor de broer zal zijn, onze bereidheid om te zijn, te doen en te lijden, te sterven ten gunste van diegene die werkelijk oprechte toegewijde kinderen van God zijn, zoeken in Zijn weg te lopen. Z ’99, 11 (R 2413).

De wapens van onze oorlogvoering zijn de keerzijde van vleselijke wapens; zij zijn de Geest en Woorden van onze God. Deze, zijn nochtans, voldoende om de bolwerken van kwaad binnen ons omver te werpen, elke op verbeeldingen en ieder trots-producerende ding om te werpen of te ontwortelen en de gelegenheid ons te geven om onze beschikkingen, gedachten, motieven, woorden en daden naar Christus, ons Hoofd te onderwerpen, dat ons  bewijst onze wapens doeltreffend te zijn -P’34, 95.

Parallele verzen: Eph. 6: 12-18; 1 Thes. 5: 8; 1 Tim. 1: 18; 6: 12; 2 Tim. 2: 3; 4: 7; 1 Co. 2: 4; 2 Co. 6: 7; 13: 3, 4; 1 Co. 1: 19.

Engelse versie met gedicht / English version with poem: Weapons of our warfare

Hymnes: 266 20 272 198 183 130 13. Gedichten van Dageraad, 127: Het Leger van Gideon In Tegenbeeld. Toren die Leest: Z ’16, 131 (R 5889).

Vragen: Wat heb ik deze week in de christelijke oorlogvoering gedaan? Hoe? Waarom? Met welkt resultaat?

HET LEGER VAN GIDEON IN TEGENBEELD

KOM VOORT! Dan O! Leger van Gideon,
Laat hem die angstig is terugkeren;

Jehova wil enkel de ijverige,
Wiens hart met de liefde van waarheid brandt.
Tien duizend blijven over!
Nog steeds te veel;
nog eens Hij hun trouw bewijst,
te zien wie Hem meest trouw dient,
te zien wie het meeste vurig bemint.
O! jij, die Hem getrouwheid heeft gezworen,
Teken goed! Hij test u nu,
Met het water van waarheid zal Hij u bewijzen,
om te zien wie loyaal en waar is.
Kijk goed naar uw drinken, dan, broer,
Dat u geen onzuiverheden naspoort,
Neem uw lamp, uw werper en trompet
En sta iedere man in zijn plaats!
Uw zwaard is de “Zwaard van de Geest”,
Uw lamp is het licht van Zijn Woord,
Uw werper, dit arme aarden schip,
breekt U aan de stem van uw Heer.
Verbrandt uw lamp helder in uw werper?
Gaat uw trompetbuigzaamheid voorwaarts met “zeker geluid”?
Spoedig zal het Zwaard van de Heer en van Gideon de gastheer van De vijand verwarren.
Voor zeker is de beloofde overwinning
En geweldig is de vrede die Hij toekent
– Dan, “stel je” in uw plaats,
alle jij trouwen, De strijd is niet van de joue, maar van de Heer!

+

Voorgaande

Is de Beleidvolle Slaaf van de Getuigen van Jehovah Gods enige instrument

Missionaire hermeneutiek 3/5

English: Neem tree (Azadirachta indica) seeds,...

Het juiste zaad moet voor de sterke boom zorgen ook zo in het geloof moet men het juiste zaad kweken. – Neem tree seeds (Azadirachta indica) zaden van de Niembaum (Azadirachta indica), (Foto credit: Wikipedia)

++

Vindt ook te lezen:

 1. Zoek en vind de Open Weg
 2. Gehoorzaamheid beter dan offers
 3. Zoek uw Toevlucht bij God
 4. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 6. Divine service (16-10-2013): “The way to salvation/ Die weg na verlossing”

+++

Verder aanverwante lectuur:

 1. Grootste Probleem Van Ons Onderwijs: Het Schoolparadigma
 2. Ode aan de mens
 3. Lieve christenzusters
 4. Idioten die voor hun god opkomen

9 thoughts on “Wapens van onze oorlogsvoering

 1. Pingback: Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn – Jeshuaist

 2. Pingback: Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens – Jeshua-ists

 3. Pingback: Het Geschreven Woord: Chesed – Jeshuaisten / Jeshuaists

 4. Pingback: Hij zag hem liggen | Broeders in Christus

 5. Pingback: Het treffen van tijd en toeval | From guestwriters

 6. Pingback: Liefde voor God brengt voorkeur om Gods Wil te doen – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Voor een hechte band met Jehovah God | From guestwriters

 8. Pingback: Gewetensbezwaar en het weigeren in dienst te gaan – Some View on the World

 9. Pingback: In deze oorlogsdreigingstijden | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.