Qumran rollen

Eén van de grotten van de Dode Zee-rollen.

Tussen 1947 en 1952 werden in elf grotten bij Qumran aan de Dode Zee honderden rollen gevonden.
De rollen, vervaardigd van leer en papyrus, werden bijna allemaal in fragmenten aangetroffen. De teksten op deze oude Joodse rollen zijn voor een groot deel geschreven door de Quamran-sekte, ook wel de Essenen genoemd. (Archeologische opgravingen in Qumran tonen aan (vooral door de vondst van munten) dat er een kleine groep leefde tussen ongeveer 150 – 140 v.Chr. en ongeveer de dood van Johannes Hyrkanus (104 v.Chr.).)

De handschriften zijn geschreven in de Hebreeuwse, Aramese en Griekse taal. De rollen die dateren van de derde eeuw voor, tot en met zeventig jaar na het begin van de gangbare jaartelling, zijn waarschijnlijk rond het jaar 68 verstopt in de grotten. De documenten bevatten ook ruim tweehonderd handschriften van Tenach en zijn van belang voor het onderzoek naar de tekstoverlevering van het Oude Testament. Maar de rollen geven ook een beter inzicht in de achtergrond van het Nieuwe Testament.

  • Herplaatsing op het net van een vroeger gepubliceerd artikel, dat al herplaatst werd op Multiply op 2012/10/09

One thought on “Qumran rollen

  1. Pingback: Betrouwbaarheid van eeuwenoude teksten | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.