Templun Salomonis De Verdwenen Tempel


De Templum Salomonis

The Bijbels Museum (Biblical Museum) on the He...

The Bijbels Museum (Biblical Museum) on the Herengracht canal in Amsterdam (Photo credit: Wikipedia)

Hoe heeft de tempel van Salomo eruit gezien? Die vraag heeft de eeuwen door al heel wat mensen beziggehouden. Wereldberoemd werd het schaalmodel van de Amsterdamse rabbijn Jacob Jehuda Leon. Een reconstructie hiervan was in 2008 te zien in het Bijbels Museum in Amsterdam.

De conservator wijst naar de imposante reconstructie van het model van Jehuda Leon.

„Kijk, de tempel zoals Villalpando die tekent, is supersymmetrisch. Alles klopt, alles is perfect. Dat moest in zijn ogen ook: de tempel weerspiegelde de goddelijke orde, was gebouwd op aanwijzing van God Zelf! Jehuda Leon komt hier en daar toch tot andere conclusies: „Nee”, zegt hij, „dit moet iets meer naar rechts, en dat stond niet hier, maar daar.”

Na Jehuda Leons dood verdwijnt ook zijn model, om tot dusver niet meer teruggevonden te worden. ”De Verdwenen Tempel” hete de expositie in het Bijbels Museum dan ook. Pool:

„Maar dat slaat vanzelf ook op de eerste en de tweede tempel, die in respectievelijk 586 voor en 70 na Christus verwoest werden.”

– Herplaatsing van dit artikel uit ons Multiply 2008 archief, laatst geëditeerd op 2012/10/09

+++

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.