Kijken naar verleden, heden of toekomst

Er zijn er die beweren dat wij niet naar het verleden moeten kijken maar moeten leven in het nu en niet moeten denken aan wat later zal komen.

Hoe velen zeggen niet om in het nu te leven? Maar houdt dat in dat wij het verleden zo maar moeten vergeten of achter ons laten?

Schuilt er dan geen mooiheid in dat verleden? Heb jij niet leren vallen en opstaan?

Voor jouw ouders waar er wel die mooie ervaring van je geboorte. (Hopelijk.) Ook al weet jij zelf niets over dat gebeuren kan je wel mee leven met de gevoelens en vreugden die anderen rond jouw geboorte en rond jouw opgroeiende fase hadden. Best kan je in dat verleden toch die mooie momenten bewaren in je hart en deze koesteren. dat mee gemaakte, ook al was het soms eerst pijnlijk, kon je later toch ook veel geluk brengen en dat geluk kan je best mee dragen in je verdere leven.

Wij hebben kracht nodig om het verleden te omarmen en er de nodige wijsheid uit te halen. Nog meer kracht hebben wij nodig om het heden tegemoet te zien en te weerstaan. Wij moeten durven kijken naar wat er werkelijk rondom ons gebeurd. Wij hoeven geen doemdenkers te zijn maar wel realisten zonder echter de hoop in het goede te verliezen.

Wij moeten zeer hard opletten ons niet te laten meedragen door al de slechte berichten die er dagelijks via de media op ons afkomen. Zij vinden er hun broodwinning in om al de slechtheid van de wereld open en bloot op het net te gooien. Ook is het voor hen lucratiever met slecht nieuws de aandacht te trekken. Schokkende effecten winnen meestal.

Vol realiteitsbesef moeten wij inzien dat het heden niet altijd mooi of lelijk is, maar dat het een gamma van kleuren biedt waarbij wij onze zwartkijker opzij moeten durven zetten. Dat vergt moed. Sterkte zit het hem juist daarin niet met de wolven mee te huilen en je niet te laten mee sleuren met al het negativisme dat men op de wereld wil afsturen.

Het positief denken moet van binnen uit komen vanuit je zelf. Reken gewoon niet op de ander, want het zou kunnen zijn dat je zeer lang moet wachten.

Kom tot besef dat het “heden” alles inhoudt en dat het de toegang is naar de toekomst. zonder verleden geen heden en nog minder toekomst.

Maar draai jezelf geen rad voor de ogen. Durf realistisch te zijn en zo wel de positieve als negatieve dingen te zien. Vergeet echter niet ze aan te gaan. Aan jou ligt het de keuze te maken voor jezelf die bepalend zullen zijn voor heden en toekomst.

Zorg dat je er later geen spijt zal moeten over hebben.

Laat het heden niet de vloek van het verleden worden maar de zegen van de toekomst. {Marcus Ampe}

+

Voorgaand:

Schepper en Blogger God 9 Een Blog van een Boek 3 Over Profetie

Schepper en Blogger God 4 Verklarende Stem

Doemdenkers en ons lijden

Doemdenken en onze toekomst

++

Aanvullend om te lezen

 1. Fragiliteit en actie #3 Verleden en Vervolg
 2. Fragiliteit en actie #4 Ter Beschikking
 3. Omgaan met zorgen in ons leven
 4. Hoe te reageren op aanslagen in Brussel
 5. Christelijke Overdenking: Kijk naar vandaag
 6. Voorbij het verleden
 7. Verleden achter mij
 8. Gelukkig is de persoon die weet wat te onthouden van het verleden
 9. Laat gisteren niet te veel gebruiken van vandaag
 10. Het verleden zo strak op je borst klemmen dat het je armen te vol laat te om het heden te omhelzen
 11. Gooi geen doek over morgen
 12. Wat betreft de 10 geboden voor zelfliefde
 13. Helden en heiligen
 14. Leg de afstand af
 15. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 16. Visie op Jezus’ wederkomst van invloed op vraag hoe met deze aarde omgaan
 17. Getuig van een levende God en zijn zegeningen voor jou
 18. God Kijkt toe
 19. Vertrouw de toekomst aan God toe
 20. U God houdt de toekomst in handen
 21. De Dag is nabij #2 Bruikbare informatie
 22. De Dag is nabij #8 Overzicht
 23. Obama zegt dat Jezus een goed medicijn is tegen angst
 24. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 25. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 26. Nooit te laat om te beginnen met te gaan naar het juiste einde
 27. Bijbel boek voor het heden
 28. Bible a guide – Bijbel als gids
 29. Kroniekschrijvers en profeten #4b Vroege of Grote Profeten
 30. Wonder van openbaring
 31. Deelnemers worden van Gods heiligheid

+++

Verdere lectuur

 1. Waarom we beter niet kunnen leven in het nu
 2. Bewustwording
 3. Vijf jaar en ouder.
 4. Duurzaam wonen in je eigen huis
 5. Dankbaarheid
 6. Mijn eigen “Happiness Project” I
 7. En toch zal ze er altijd zijn
 8. Drooggelegd
 9. Het onbekende kronkelpad
 10. op m’n handen staan en springen deel 2
 11. Voetbalschoenen voor Zela
 12. (Bijna) downvrije samenlevingen: Denemarken en IJsland
 13. Google-robot stap dichter bij de mens

5 thoughts on “Kijken naar verleden, heden of toekomst

 1. Pingback: Uitkijkend naar 2017 en aankomende tijden | From guestwriters

 2. Pingback: Op weg naar het eindstation – Jeshuaist

 3. Pingback: Is er wel belang voor persoverzichten – of Krijgt frustratie mij klein – Some View on the World

 4. Pingback: Al of niet gratis nieuwsvoorziening – Some View on the World

 5. Pingback: Gratis kan dat wel of is Crowdfunding een oplossing voor ernstige journalistiek of nieuwsverspreiding – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.