Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

Dit jaar is het 2020 jaar geleden dat de Nazarener Joodse leraar Jeshua geboren is te Bethlehem. Zijn geboortedag is onopvallend voorbij gegaan. Niet velen stonden er op 17 oktober bij stil dat toen die bijzondere persoon ter wereld kwam welke een enorme verandering in de mensheid teweeg bracht. Eigenlijk is het niet verwonderlijk dat die geboortedag of Dies natalis voor velen onopgemerkt voorbij ging. Zelfs voor de volgelingen van de rabbi of rabbijn was die dag niet bijzonder. Wel gaven zij aandacht aan zijn laatste dagen en aan wat er gebeurde toen hij stierf. Zijn dood was opmerkelijk, daar er bepaalde natuurverschijnselen voor deden en nadat hij stierf het gordijn in de tempel scheurde. Alsook gebeurde er drie dagen nadat hij dood was zulk een opmerkelijk iets dat de wereld met ongeloof trof. Zijn lijk verdween en zijn volgelingen kregen hem te zien in levende lijve, waarbij die uit de dood opgestane liet zien dat hij geen spook of geest was en zijn wonden toonde om dat te bewijzen. Zijn hemelse Vader mag dan wel een Geest zijn, maar de rabbi was dat duidelijk niet. Als mens werd hij meermaals beproefd, terwijl zijn hemelse Vader niet beproefd kan worden. Alsook was hij geboren (te Bethlehem, waar ook koning David van afkomstig zou zijn) en werkelijk gestorven (te Jeruzalem) terwijl zijn hemelse vader een eeuwige Geest is, dus geen geboorte heeft en niet kan sterven.

De levensloop van de joodse leermeester uit de stam van David, Jeshua (Jezus) in een notendop door Matthias Grünewald

Een follis met de beeldenaar van Galerius.

Een follis met de beeldenaar van Gaius Galerius Valerius Maximianus (ca. 250 – mei 311), bekend als Galerius, Romeins keizer van 1 mei 305 tot mei 311.

Rabbi Jeshua werd later beter bekend als de Rabboeni of rabbouni Jezus Christus, een ‘verbasterde naam’ die hij kreeg van diegenen die met Keizer Constantinus akkoord gingen om de Grieks-Romeinse drie-godheid in het geloof op te nemen en Zeus of Jupiter te implementeren op hun leider Jeshua, die van toen de naam Issou (Heil Zeus) of Jezus mee kreeg. Enkele jaren daarvoor hadden de christenen al een toelating gekregen om weer gebouwen op te trekken voor bijeenkomsten, doordat zij met keizer Galerius zijn in 311 aangeslagen tolerantie-edict akkoord gingen om zich niet meer te verzetten tegen de verkoop van godenbeeldjes en uitoefening van de Romeinse godendienst en omdat de keizer hun acties toch aanzag als een “grote overwaaiende domheid”.

Het edict werd in het openbaar aangeslagen in Galerius’ residentie in Nicomedia. Binnen de maand volgde er een publicatie in Caesarea. De originele tekst zelf is niet bewaard gebleven, maar Lucius Caecilius Firmianus Lactantius haalt in zijn boek De mortibus persecutorum (hoofdstuk 38 en 45) grote delen van deze originele tekst aan. Op plastische wijze wordt in dit boekje verhaald, hoe Galerius te lijden had van zijn ziekte: in een gesloten reiskoets zonder veren leed hij vreselijke pijnen. Zijn lichaam vertoonde wanstalige vergroeiingen en produceerde een vreselijke stank. {Free Encyclopedia Wikipedia}

De tekst van Lactantius, nauwelijks afwijkend van die van Eusebios luidt als volgt:

Onder de maatregelen die Wij altijd nemen voor het welzijn en het heil van de staat hebben Wij tot dusver alle dingen volgens de oude wetten en de openbare orde der Romeinen willen rechtzetten en er daarom ook voor willen zorgen dat de christenen, die het geloof van hun voorouders hadden opgegeven, weer tot normale opvattingen zouden terugkeren. Want om de een of andere reden had zo’n grote eigenzinnigheid en had zo’n domheid zich van de christenen meester gemaakt, dat zij de gebruiken der Ouden niet meer volgden – gebruiken die misschien hun eigen voorouders ingevoerd hadden – maar naar believen en zoals het een ieder van hen uitkwam hun eigen wetten maakten en die naleefden en verschillende bevolkingsgroepen en verschillende streken bijeenbrachten. {Nederlandse vertaling Tolerantie-edict van Galerius, Nicomedia (311) & ‘Edict van Milaan’ (313), vertaling gepubliceerd in: Hermeneus, 79,2007,111-112 (themanummer Constantijn)}

De Romeinen wisten dat voor de volgelingen van de leermeester waaruit de Joodse sekte De Weg was ontstaan, dat de dood van hun leider door hen als zeer belangrijk werd aanschouwd. In opvolging om de Romeinse godenverering meer aanvaardbaar te laten zijn, werd er door de Keizer Constantijn op aan gedrongen om meer tegemoet te komen tot de Grieks Romeinse, of antieke filosofie van doden en goden verering en levenscycli. Niet enkel werd de driehoofdige godheid mee ingeplant in hun geloofswereld, maar werd er voor geopteerd om die gebeurtenis rond zijn dood mee in te planten in de feestgebeurtenissen van de Romeinen. Hiertoe werd dan de datum vast gelegd voor wat men het Paasfeest zou gaan noemen en dan zou samenvallen niet met de Joodse maar wel met de Romeinse kalender volgens zon en maan, de eerste zondag ná de volle maan ná de lente-equinox, tegelijk met de viering van de Lentegodin.

Christenen die vasthielden aan de joodse berekeningswijze, gelijk dus aan het begin van Pesach, werden quartodecimanen genoemd. Voor de ware volgelingen van Jeshua was het wel belangrijk om die 14de Nisan te blijven herinneren, omdat het voor hen een bepalende dag was waarop hun bevrijding van zonde en dood werd bezegeld door het door Jezus ingestelde Nieuwe Verbond. De bevrijding in Christus is iets dat iedereen op die herinneringsdag als voorname Bevrijdingsdag zou moeten vieren.

Catholic procession on Christmas Eve in Bethle...

Katholieke processie op Kerstavond in het ‘Geboortestraatje’ te Bethlehem (2006) / Katolička procesija na Badnjak u Betlehemu (2006) (Photo credit: Wikipedia)

Maar die groep die niet was gestopt met het ombrengen van de leermeester moest aan banden gelegd worden of bestuurbaar kunnen worden. Daarom moest de autoriteit van Rome, Alexandrië en Antiochië door een concilie erkend worden. Dit gebeurde op het Eerste Concilie van Nicea waarbij christelijke bisschoppen die bijeengeroepen waren in Nicea in Bithynië (hedendaags İznik in Turkije) door de Romeinse keizer Constantijn I in 325.  Hierbij werd op dit eerste oecumenisch concilie een eerste poging gevoerd om consensus te bereiken in de Kerk door middel van een vergadering die het hele christendom vertegenwoordigde. Het was daar dat voor het eerst de ware Christenen het onderspit moesten delven voor diegenen die akkoord gingen met de Romeinse structuur welke het Christendom grotendeels zou gaan bepalen, de trinitarische of drie-eenheidsleer. De Romeinse machthebbers sloegen daar er in om de Kerk naar hun hand te zetten, waardoor de christenheid als een geslagen hond in het verdomhoekje kwam te zitten.

De gebouwen waar de gebeurtenissen van geboorte en dood van de leermeester hadden plaats gevonden kregen ook een ereplaatsje in het rijtje van plaatsen van verering.

++

Aanvullende lectuur

 1. Voor hen die beweren dat Jezus God is
 2. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 3. Wie is Jezus volgens Prof. Buzzard
 4. Toewijding van Jezus
 5. De Leidsman van geloof
 6. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 7. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 8. Waarom vast houden aan het kruisbeeld
 9. Zweeds theoloog vindt in historische geschriften dat Jezus niet aan een kruis stierf
 10. Een Messias om te Sterven
 11. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 12. Jezus drie dagen in de hel
 13. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 14. Christus kennen is zin geven aan het leven
 15. Volgelingen met de vrucht van verdieping
 16. Door Geest geroepenen, kinderen van God
 17. Zeker zijnde van Bevrijding
 18. Belangrijkste weekend van het jaar 2016
 19. 1 -15 Nisan
 20. 14 Nisan, de avond om Christus Zijn predikingswerk te herinneren
 21. De zoon van David en de eerste dag van het Feest van de ongezuurde broden
 22. Vrijdag 3 april 2015 een dag voor verenigde samenkomst ter herinnering
 23. Donderdag 9 April = 14 Nisan en Paasviering 11 April
 24. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 25. Jezus laatste avondmaal
 26. Dienaar van zijn Vader
 27. Rond het Paasmaal
 28. Een Feestmaal en doodsherinnering
 29. Een Groots Geschenk om te herinneren
 30. Zeven sabbatten
 31. De zeven Feesten van God
 32. De Tora is niet medegekruisigd, maar mijn strafblad
 33. Woord zonder boeien vol van kracht
 34. Gods vergeten Woord 5 Verloren Wetboek 4 De ‘katholieke’ kerk
 35. De verkeerde held
 36. Minimaliseren van Gods Kracht de Heilige Geest
 37. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 38. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #7 Afstandelijken, donatisten en arianisten
 39. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #8 Concilie van Constantinopel
 40. Saturnus, Janus, Zeus, Sol, donkerte, licht, eindejaarsfeesten en geschenken
 41. Hellenistische invloeden
 42. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 43. Doctrine van de Drievuldigheid
 44. Heilige Drievuldigheid of de Heilige Drie-Eenheid
 45. Is God drie-eenheid
 46. Geloof in God
 47. Geloof in slechts één God
 48. Complexiteit, organisatie en precisie bewijzen intelligente Ontwerper
 49. God Helper en Bevrijder
 50. Eigenheden aan God toegeschreven
 51. De Schepper God wil gevonden worden
 52. Relatie met God
 53. Jehovah wiens naam heilig is
 54. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 55. God versus goden
 56. Reden en dat Jezus niet God is
 57. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 58. Geloof in Jezus Christus
 59. Jezus is de Weg naar God
 60. Afgoderij
 61. Kerst en wenslampions
 62. Een Konijn dat Paaseiren legt
 63. Christenen die het juiste hart hebben om anderen te roepen om naar God te komen
 64. De Bijbel 8: Gods Woord niet van mensen
 65. De Bijbel 9: Geheel nuttig
 66. Heeft Bijbel voor de mens van vandaag nog betekenis

+++

Verder aanvullende leesstof

 1. De Feestperiode
 2. Kinderverhaal: Kerstontbijt
 3. Het feest van ons onvermogen
 4. Kerstmis in Burkina
 5. Ergens zijn wij het kwijt geraakt
 6. Muzieklijst der muzieklijsten,December style
 7. De gehele wapenrusting van God (2015/12/15) African American Christmas?
 8. It’s beginning to look alot like christmas
 9. We wish you a Merry Christmas!
 10. Something old and something new….
 11. Kids love the Holidays!
 12. Dag 104 – Kerstmuis
 13. Kerst Spirit
 14. John Lewis Christmas Advert
 15. Levi had eind maart een mooie paasgedachte
 16. Column: ‘The Passion’ nummer zeven
 17. Goal
 18. Paasweekend
 19. Pasen 2016
 20. Pasen in Pyongyang
 21. Hema: nieuwe Pasen-strategie nu al aan de schoen gelapt?
 22. Evaluatiedingen: Pasen in aantocht, tijd om meer naar buiten te gaan!
 23. Vrolijk Pasen!
 24. Wortels en modder
 25. De Ierse klaagzang van de drie Maria’s
 26. De Passie van de Jezus – Een muzikale fruitmand
 27. Soul searching en lente
 28. The blessings of Easter
 29. My Christmas Wishlist 2015

+++

Save

12 thoughts on “Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

 1. Pingback: Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 3 Oog voor de Grafkerk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten – Questiontime – Vragenuurtje

 4. Pingback: De Messiaanse beweging onder de loep | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Plaatsing van Jezus door zogenaamd Bijbelstudie webruimte | Stepping Toes

 6. Pingback: Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen – Jeshuaist

 7. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren – Jeshuaist

 8. Pingback: Tijden van gevangenschap, verbanning en verlossing | From guestwriters

 9. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 10. Pingback: Geen plaats voor manipulatie in de Christadelphian familie – Belgische Broeders In Christus

 11. Pingback: De wereld van Lucas #2 Geschiedschrijver en evangelist | Broeders in Christus

 12. Pingback: Vierders van de geboorte van een god – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.