Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk

De Romeinse keizer Constantijn I had in 325 voorzien dat de kerkvaders zich naar de wensen van het Romeinse Rijk plooiden, waarbij zij dan konden rekenen op een opheffing van de vervolging. hij verzorgde ook dat de geboorteplaats en de begraafplaats van de joodse leermeester een ereplaatsje kon krijgen in de verzameling van bijzondere plaatsen in Jeruzalem.

Zo werd er in 325 G.T. aangevangen met de bouw van de Kerk van het Heilig Graf (Church of the Holy Sepulchre: Heilig Grafkerk of Verrijzeniskerk). In wezen klopt er iets niet met de traditie dat daar Jezus zo wel zou gestorven zijn als begraven, mits dat op twee verschillende plaatsen gebeurde. Door de regeling van keizer Constantijns toelating op de begraafplaats een kerk op te richten werd aanleiding gegeven tot een plaats van verering.

English: This is a photograph of the central p...

Mosaik in de Heilg Grafkerk die de dode Jezus voorstelt wanneer hij van de doodspaal wrodt genomen en gebalsemd vooraleer op het grafbed gelegd te worden. – Photograph of the central part of a mosaic in the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem, on the outer wall of the Catholicon behind the Stone of Unction. The mosaic depicts Jesus being taken down from the stake, and his body being anointed prior to placing in the tomb. (Photo credit: Wikipedia)

De plek en graftombe waar Jezus zou begraven zijn werd omgeven door een Edicule / Aedicula of oude kamer. De Edicule werd aanzien als een klein  tempeltje of godshuisje. zo kregen al de Romeinse goden hun eigen godshuisje en mocht Issou of Jesus/Jezus het rijtje vervoegen (ter ere van de oppergod Zeus, met zijn nieuwe naam Jesus of ‘Heil Zeus‘). Nu kon het een belangrijk pelgrimsoord worden voor de volgers van die leermeester en extra toeristen naar de stad Jeruzalem brengen.

Met de jaren groeiden de aanhangers en vermeerderden het aantal pelgrims dat die grafplaats van Jezus wensten te bezoeken. Hierom ging men over tot het vergroten van de kerk. Door de jaren heen werden er meerdere kerken gebouwd, die tijdens oorlogen en branden verloren gingen. Het huidige gebouw dat stamt uit 1149 en in vroeg-gotische stijl is gebouwd, werd tussen 1808 en 1810 herbouwd na de verwoesting door brand en wordt nu hersteld door wetenschappers van de Nationale Technische Universiteit van Athene.

Nochtans werd die begraafplaats wel meer dan eens in twijfel getrokken.

Meer dan eens zijn er mensen die beweerden de werkelijke begraafplaats van Jezus Christus te hebben gevonden. Veel woorden hebben er al gevloeid over de bewuste plek waar Jezus zou zijn begraven en over het graf dat zou gelegen zijn tussen twee bescheiden woonblokken in Talpiot.

In de Heilige Schrift wordt er beschreven hoe Jezus in een rotsgraf gelegd word en er een steen voor gerold wordt. Zulke rotsgraven waren niet ongewoon voor mensen van aanzien. Het graf van Talpiot is een ongeschonden rotsgraf dat in 1980 werd ontdekt bij bouwwerkzaamheden in Talpiot, een wijk van de stad Jeruzalem. In dat 1° eeuwse graf zijn 10 stenen botten dozen of stenen ossuaria gevonden.

Talpiot tomb sealed

Het zogenaamde verloren graf van christus Jezus, de verzegelde Talpiot grafsteen

James Cameron en zijn directeur, Simcha Jacobovici, maakten in 2007 de verrassende bewering dat Jezus niet zou zijn opgestaan en in feite was begraven bij zijn familie in deze tombe die zij onderzocht hadden.

Dr Aryeh Shimronhas voerde vele tests uit en zegt dat de in in 1980 in Oost-Jeruzalem gevonden  begraafplaats Talpiot een familiegraf was voor Jezus van Nazareth, zijn vrouw Maria Magdalena en zijn zoon Juda.

De documentaire genaamd “The Lost Tomb of Jesus” (Het Laatste graf van Jezus) uit 2007  geregisseerd door James Cameron, toont de kamer die negen begrafenis dozen of “ossuaria” bevatte, gegraveerd met de namen “Jezus, zoon van Jozef “,”Maria”en andere namen die verband houden met het Nieuwe Testament .

Als gevolg van het schrijven ‘Yeshua bar Yehosef‘ (‘Jezus, zoon van Jozef’) dat werd gevonden als een opschrift in het graf, beschouwen wetenschappers het als zijnde het graf van Jezus. Men moet echter weten dat Yeshua (of Jeshua) en Yehosef (Jozef)  zeer gebruikelijke namen waren en dat het daarom niet moet gaan om die Jezus en Jozef en Maria (of Miriam) van het geslacht van Koning David, waaruit de gemeenschap van gelovigen groeide die wij nu als christenen kennen.

De inscripties en bij benadering de data van de begrafenis hebben ertoe geleid dat sommigen kwamen te suggereren dat het Talpiot Graf getuigd dat Jezus getrouwd was, dat hij een kind verwekt heeft, en dat het bestaan van de lichamelijke resten betekent dat de opstanding nooit zou gebeurd zijn.

Die opstanding tot leven of verrijzenis, is echter één van de belangrijkste waarden in het christendom en christenheid. Alles draait eigenlijk daar rond. Het is die wederopstanding van Christus Jezus die voor ons ook hoop op leven geeft. Indien Jezus God zou zijn heeft het natuurlijk minder waarde en getuigt het helemaal niet dat een mens uit de dood zou kunnen op staan. Maar indien Jezus werkelijk iemand van vlees en bloed is (wat hij was) geeft zijn opstanding uit de dood een opmerkelijk belangrijke hoop. Want dan betekent het dat een mens na de dood nog de mogelijkheid zou hebben om tot een nieuw leven te komen. Dat is onze Christelijke hoop die wij mogen koesteren, doordat God Zijn belofte zal na komen. God is namelijk een God die geen leugens vertelt. Als Hij een verlosser voor de zondevloek (de dood) belooft zal Hij die belofte nakomen. Wanneer Hij zegt dat de Nazarener man Jezus, bij zijn doop door zijn kozijn Johannes de doper, Zijn zoon is, mogen wij er op aan dat Jeshua in de rivier de Jordaan, werkelijk de zoon van God is (en niet God die naar de aarde zou gekomen zijn om te doen alsof Hij verleid is en gestorven is.)

Zou men zich daar niet meer toespitsen op wat er verder op het ossuarium vermeld staat? Men kan er lezen

‘Jakobus, zoon van Jozef, de broer van Jezus’

wat er zou moeten toe leiden dat men zich misschien beter zou afvragen of het hier niet meer over het graf van Jezus zijn broer in plaats van het graf van Jezus zelf gaat.

Ook al om er een doos voor de botten van Juda (zoon van Maria Magdalena) te hebben hoeft nog geen bewijs te zijn dat Jezus getrouwd was met haar en dat zij deze zoon hadden.

Tot de New York Times sprekend, heeft Dr Simron gezegd dat geochemische testen op een 10e knekelhuis het zeer waarschijnlijk maakt dat de doos onlangs werd verwijderd uit het midden van de anderen uit het Talpiot Graf.

“Het bewijs overtreft wat ik had verwacht,”

zei Dr Shimron, die vervolgde

“Ik denk dat ik echt krachtig, vrijwel ondubbelzinnig bewijs heb dat het Jakobus ossuarium het grootste deel van zijn leven, of  doodstijd, doorbracht in het Talpiot graf .”

Hij zei ook:

“Als je een graf met de namen van de vier Beatles daarin in Liverpool zou vinden, dan zou je zeggen dat zijn de vier Beatles en geen enkele andere zanggroep uit een ander gebied,”

Maar eens te meer kijkt hij over het feit dat een dergelijke vermelding niet zou moeten betekenen dat alle vier de Beatles daar zouden moeten begraven zijn in datzelfde graf.

De Israëlische autoriteit over heel oude stukken, de Israel Antiquities Authority voerde tests uit onder leiding van Dr Simron. De verzamelaar die het Jakobus ossuarium bezit vertelde de Times dat het werk van Dr Shimron niets “afdoende” bepaalt, terwijl andere Jeruzalem archeologen zeggen dat ze haar publicatie in een peer-reviewed tijdschrift af wachten.

+

Voorgaande:

Een koning die zijn onderdanen wetten oplegt waarvan hij weet dat zij zich er nooit aan kunnen houden

Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand

Scientist Claims He’s Discovered The “Lost Tomb” Of Jesus Christ

Burial bed of Jesus Christ uncovered

++

Aansluitende lectuur

 1. Broeders en Zusters in Christus door de eeuwen heen #6 Constantijn de Grote
 2. Politiek en macht eerste prioriteit #2 Arianisme, Nestorianisme en Monofysitisme
 3. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 4. Christus is waarlijk opgestaan uit de dood
 5. De hoop op leven
 6. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?
 7. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #6 Samenhoren
 8. Doopplaats Jezus openbaar gemaakt
 9. Inhuldiging Armeense kerk van Jordaanse doopplaats van Jezus
 10. Na de sabbat na Pesach, de verrijzenis van Jezus Christus
 11. Eieren leggende klokken en eieren verstoppende paashazen niets vandoen met Jezus opstanding
 12. Jezus is verrezen
 13. Dagelijkse schoonheid
 14. Is uitleg over christadelphians op Katholieke website correct
 15. Laat mij kiezen voor eerste-belang-dingen
 16. Alles zal worden opgeslorpt door de overwinning van het goede
 17. Hoe zullen de doden weer levend gemaakt worden?
 18. A tomb looked for
 19. Talpiot Tomb a family grave of the tribe of Jesus
 20. Marble cladded tomb uncovered

+++

Verder aanvullende literatuur

 1. Jesus’ tomb story: Does the evidence add up?
 2. 1428 Clyde Billington – Egyptian Coffin and James Ossuary
 3. Findings Reignite Debate on Claim of Jesus’ Bones
 4. Jesus’ Tomb: Tests Show Site of Christ’s Burial Place, Scientist Says – NBC
 5. Exclusive: Christ’s Burial Place Exposed for First Time in Centuries

+++

Save

Save

Save

7 thoughts on “Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 2 Rotsgraf, Beenderdoos en Grafkerk

 1. Pingback: Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 3 Oog voor de Grafkerk | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Completion of historic renovation of the Edicule | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen – Jeshuaist

 4. Pingback: Uit het land van Nazareth | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #1 Over namen en groepen – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Geen plaats voor manipulatie in de Christadelphian familie – Belgische Broeders In Christus

 7. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #7 Jezus de Emmanuel of God met ons – Belgische Broeders In Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.