Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

Toen de eerste mens in de val van de verleiding was gevallen, voorzag de Goddelijke Schepper de mogelijkheid om een tweede Adam te laten bewijzen dat de mens zich wel Gods geboden kan houden en naar de Wil van God kan leven.

Door de verkeerde keuze van de eerste mensen was de relatie tussen God en de mens beschadigd en moest deze hersteld geraken. Er was een behoefte ontstaan voor een verlossingsprijs (lutron) or afkoopprijs. Er zijn mensen die geloven dat God hiervoor zou zijn over gegaan tot een incarnatie of een nederdaling tot de aarde en plaatsing van zijn Geestelijk Wezen in een menselijk lichaam.
Zij vergeten echter dat zulk een toneelspel eigenlijk weinig zin had, daar God dadelijk in de Hof van Eden een einde kon maken aan de zondige mens en opnieuw nieuwe mensen kon maken. Eveneens kan God niet sterven en zou het doen alsof Hij dood ging en dan verrees uit de doden niets opleveren voor de mens. Het zou ons helemaal geen hoop geven in de verrijzenis van gewone mensen, want dan zou er nog steeds geen enkele mens werkelijk voor goed uit de dood zijn opgestaan. Al de voorgaande mensen die op miraculeuze wijze uit de dood werden gehaald stierven later nog eens en hadden aldus ook geen eeuwig durend leven gekregen.

Voor de mensheid kwam het er op aan dat er werkelijk iemand zou zijn die God er van kon overtuigen dat de mens welwillend was om getrouw aan God te zijn. Alsook kwam het er op aan dat er iemand God zo ver zou kunnen brengen dat Hij de straf der zonde zou opheffen van een blijvende dood tot een tijdelijke aardse dood, waarna toch nog een leven zou kunnen waar gemaakt worden in het aards paradijs of in het Koninkrijk van God.

Uit liefde voor de mensheid wenste God hier in te voorzien en maakte hier al van gewag in de Tuin van Eden, waar Hij al de belofte maakte betreft een oplossing voor de gevolgen van de zondeval en verbreking van de vernietigende vloek die over de mensheid was gekomen door die zondeval.

In de vorige artikelen konden wij ook al zien waarom Jezus geen Loskoper kon zijn indien hij ook God zou zijn. Uit die teksten zou u reeds de onnutigheid van zulk een charade moeten kunnen inzien. Alleen een echte man (iemand van vlees en bloed, gelijk aan alle andere mensen) zou de losprijs of de verlossingsprijs kunnen brengen voor de zonden van de mens.

Terwijl hij die voorspelde man was, was Christus Jezus geen combinatie van twee naturen. Als hij dat was, zou hij geen “overeenkomstige prijs” zijn geweest, omdat Adam geen combinatie was van twee naturen. Toch had hij als mens een voordeel van zijn ervaring en kennis die in de hemel werd verworven, doordat hij door God in de moederschoot van een jong godvruchtig meisje was geplaatst en door zijn aardse ouders een degelijke opleiding verkreeg van Gods Woord. Ook is het de Allerhoogste God die kennis geeft aan de mens. Die kennis die Jezus ook kon verwerven inspireerde de profeet Isaiahs om te schrijven

“Uit de ellende van zijn ziel zal hij licht zien, verzadigd worden met kennis van hem; een rechtvaardige, mijn dienaar, brengt rechtvaardiging voor de velen,- wier ongerechtigheden hij torst.” (Jesaja 53:11 NB)

Als een dienaar zou de afgezant van God zich aanbieden aan de mensheid en aan zijn hemelse Vader. Die gezondene van God zou zo veel kennis over God vertonen dat zijn omstaanders en volgelingen er niet naast konden zien dat hij wel degelijk een afgezant van God moest zijn.

De kennis of de wetenschap die Jezus vertoonde moest wel een Hogere Bron dan wereldse wijsheid hebben. Door de verspreiding van zijn kennis en woord gaf Jezus een nieuwe bron aan de mensheid waarbij de openbaring van Jehovah zal uitbreiden tot de einden der aarde.

De tekst van de profeet geeft aan dat het leed van de gezondene van God kon voorzien in een licht voor de mensheid, dat van de verzoening van de zonden door de dood van de dienaar van God.

De mensheid zal moeten komen in te zien dat God iemand heeft gezonden en het recht van spreken heeft gegeven om te handelen in Zijn Naam, maar ook om bemiddelaar én hogepriester te worden voor God. Het is op grond van Jezus leven en bereidheid om niet zijn wil te doen maar de Wil van God, dat hij apart kan geplaatst worden. Zijn heiligheid en offerbereidheid van zijn leven kon hij nu aanbieden als een losprijs voor de zondaars. Ook al had Jezus slecht een zeer kort openbaar bestaan, slechts drie jaar, was het enorm rijk gevuld met predikingswerk en dienstschap voor God. Door die goddelijke houding kon Jezus als de ‘Rechtvaardige’ en onze ‘advocaat’  door gaan.

“Mijn kinderen, dit schrijf ik u opdat ge niet zondigt; en áls iemand zondigt, dan hebben we een voorspraak bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige;” (1 Johannes 2:1 NB)

Dankzij zijn levenshouding en bereidheid om zich op te offeren voor alle mensen is Jezus Christus nu verhoogd tot zijn huidige positie in de hemel, van voorspreker voor de mens.

+

Voorgaande artikelen

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 1

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 2

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 3 Leven, straf, dood en stof

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 4 Verzet tegen God en Overeenkomstige prijs

Offers van mensen onvolkomen tegenover het volmaakte slachtoffer door God te leveren 5 Toetssteen en steen van aanstoot

++

Aanvullende lectuur

 1. De Voltooiing van de schepping 2 Goden van licht en duisternis
 2. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 2 Daad van ongehoorzaamheid eerste mens
 3. Keuze van levende zielen tot de dood
 4. Bron(nen) van kwaad
 5. Indien God Zijn eigen wil niet heeft
 6. Uit u zal voorkomen degene die heerser in Israël zal worden
 7. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 8. Jezus van Nazareth #1 Jezus Geboorte
 9. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 10. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 11. Het begin van Jezus #9 Een kwestie van Toekomst
 12. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 13. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 14. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 15. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 16. Lam van God #1 Sprekers voor God
 17. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 18. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 19. Voor de Wil van Hem die groter is dan Jezus
 20. Verlossing #5 Het volmaakte offer
 21. Jezus moest sterven
 22. Het Zoenoffer
 23. Zoenoffer
 24. Mogelijkheid tot leven
 25. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 26. Christus kennen is zin geven aan het leven

+++

23 thoughts on “Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam

 1. Pingback: Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 2 Verbondswetten – Jeshuaist

 3. Pingback: Het Grote kinderweekend – Jeshua-ists

 4. Pingback: De vertrouwelijke omgang van God is met wie Hem vrezen” (Psalm 25:14) – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 5. Pingback: Antwoord op Vragen van lezers: God die zegt “Wij” | From guestwriters

 6. Pingback: Een veel voorkomende vraag: Waarom moest Jezus of God naar de hel? | From guestwriters

 7. Pingback: Aanwijzingen voor redding te vinden – Jeshuaisten / Jeshuaists

 8. Pingback: Niet onwillig naar de dood gesleept | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: Wees gewaarschuwd niet te bestaan in een staat van toom’ah – Jeshuaist

 10. Pingback: Uit het land van Nazareth | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: Zichzelf redden kon hij niet | Broeders in Christus

 12. Pingback: Kan een Jood wel voor Jezus gaan? – Jeshuaist

 13. Pingback: Jezus Christus De Zoon van Adam, de Zoon van God | Broeders in Christus

 14. Pingback: Het eeuwige verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: Fundamenten van het Geloof 12 Verzoening met God door het offer van Christus | Stepping Toes

 16. Pingback: 1 en 14 Nisan – Herinnering van oude wereld en denken aan nieuwe wereld – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

 17. Pingback: Hoop naar weer een leven in het normale | Broeders in Christus

 18. Pingback: Voorbeelden voor een te volgen weg | Broeders in Christus

 19. Pingback: Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden | From guestwriters

 20. Pingback: Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof | Stepping Toes

 21. Pingback: Voor ons gestorven om ons tot God te brengen – Belgische Broeders In Christus

 22. Pingback: Wees niet verstrikt – Belgische Broeders In Christus

 23. Pingback: Voor hen die Hemelvaart vieren – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.