En de Mens schiep God – Selina O’Grady

Door de eeuwen heen hebben meerdere mensen en gemeenschappen redenen gezocht voor hun zijn alsook goden gezocht om hun leven zin te geven alsook om hulp te verkrijgen voor hun vele problemen.

Schrijvers die op zoek gaan naar de beleving van mensen en hun houding tegenover ‘goddelijke wezen’ zijn steeds interessant om ons een beter inzicht te doen krijgen in het verkeerd gaan en falen van vele religies.

Al vroeger dan 63 BCE deed het verhaal de ronde dat er een koning geboren zou worden die een nieuw en eeuwigdurend rijk zou oprichten. Dat was voor de Romeinen een doorn in het oog. Josephus is o.a. één van de geschiedschrijvers die op die kennis en de opdracht tot kindermoord in gaat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.