Dit is het Land: Hebron

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Hebron

Hebron bestond al in de tijd van Abraham:

“Daarna sloeg Abram zijn tenten op en ging wonen bij de tere binten (eiken) van Mamre, bij Kirjat-Arba, nu Hebron …”(Gen. 13:18).

De Ibrahimi-moskee met de Grot van de Patriarchen, 2007

De Ibrahimi-moskee met de Grot van de Patriarchen,

Het is daaroméén van de oudstebewoondeplaatsen van het land. De oorspronkelijkenaam van Hebron was Kirjat–Arba (Vier-Stad). Daarwoondenreuzen. Hebron betekentverbond. In het Arabisch is de naamKalil er-Rahman, dat is de stad van de vriend van God. Daarmeewordt Abraham bedoeld. Abraham woonde er vanaf de tijd dat Lot van hem wegtrok, en ookzijnzoon Isaak heeft er bijnazijn hele leven gewoond. Koning David heeft van daaruit 7 jaar over Juda geregeerd. Abraham kochtvlakbij Hebron de spelonkMachpéla van de HethietEfron, om zijnvrouw Sara te kunnenbegraven. Het werd het familiegraf van de aartsvaders van het volkIsraël. Abraham, Isaak en Jakob met hun vrouwenzijn er in bijgezet. Herodes de Grote liet rond de spelonk een muurbouwen. Hiervan is tot op de huidigedag een deelbewaardgebleven. Daarom is dezeheiligeplaatsvoorJoden, Christenen en Moslims van grote waarde. De huidigemoskee is een reconstructie van de Kruisvaardersbasiliek, die over de spelonk en binnen de muur van Herodes de Grote werdgebouwd. Een deelwordtgebruikt als gebedplaatsvoorJoden en Moslims.

Het gebied staat onder Palestijns gezag, maar de heilige plaatsen zijn voor toeristen toegankelijk. Hebron ligt ca. 30 km ten zuiden van Jeruzalem. Het maakt deel uit vaneen langgerekt bergachtig plateau, waarvan het hoogste gedeelte tot 1000 m reikt. Met een ligging van 930 m boven Middellandse zee niveau is Hebron één van de hoogst gelegen steden van Israël. De omgeving van Hebron is altijd zeer vruchtbaar geweest. Er valt een neerslag hoeveelheid van 500 tot 600 mm per jaar en het heeft een verrassend groot aantal bronnen en waterputten. Wijngaarden en olijfbomen gedijen er goed. Een voorbeeld hiervan brachten de 12 verspieders mee, door in het dal van Eskol, nabij Hebron, een rank met één druiventros af te snijden, die zij met twee man moesten dragen. Dit is tegenwoordig het nationale symbool voor toerisme van Israël.

One thought on “Dit is het Land: Hebron

  1. Pingback: De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof – Jeshuaist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.