Ismaël “lachte” niet enkel maar was “Issaking”

Wanneer Sarah haar zoon baart, noemt ze hem “Izaäk” (Isaak) (יצחק; Yitzhaq), zeggende:

“God heeft gelach (צחק; tzhoq) voor mij gemaakt; iedereen die hoort, zal met me lachen (יצחק; yitzhaq) “(Genesis 21: 6).

Op de dag dat Izaäk wordt gespeend, geeft Abraham een feestmaal waarop

“Sara zag [Ismaël], de zoon van Hagar, de Egyptenaar, die zij Abraham had gebaard, lachende.” (Genesis 21: 9).

Men kan in vertalingen vinden: uitlachen (Canis), spotlachen (HSV), lachend spelen (Lei, LSB13), schertsen, spotten,

(NBV) Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte.
(NLB) En Sara zag, dat de zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, een spotter was,
(Obbink) Toen nu Sara den zoon van Hagar, Abrahams dienstmaagd, zag schertsen,
(Onderwijzer Pentateuch) Sara nu zag den zoon van Hagar, de Egyptische, dien zij Abraham gebaard had, spotten,

Wanneer op het feest wordt gezien dat Ishmael (of Ismaël) “lacht” (מצחק), herinnert zijn actie zich aan de naam “Isaak”, wat betekent “hij lacht” (יצחק).
Deze verwante Hebreeuwse woorden wijzen op het idee dat Ismaël niet alleen maar “lachte”; eerder, dat hij was “Issaking”! Dat wil zeggen, hij gedroeg zich alsof hij Isaak was of hij was Isaak aan het nadoen, de rechtmatige erfgenaam van Gods belofte.

Het idee dat Ismaël “probeerde als Isaak te zijn”, maakt Sara’s woorden voor Abraham meer duidelijk:

“Werp deze slavin met haar zoon uit, want de zoon van deze slavin zal geen erfgenaam zijn met mijn zoon Isaak” (Genesis 21:10).

+

English version / Engelse versie: Ishmael not merely “laughing” but “Issac-ing”

One thought on “Ismaël “lachte” niet enkel maar was “Issaking”

  1. Pingback: Ishmael not merely “laughing” but “Issac-ing” | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.