Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie

13 Zoals een moeder haar zoon troost,

zo zal ik jullie steeds troosten.+

Jullie zullen getroost worden vanwege Jeruzalem.+

— Jes. 66:13.

We kunnen de Allerhoogste Schepper, Maker van alle dingen, vertrouwen. Hij is de Elohim Hashem, Jehovah, die alles kan zien wat er op aarde gebeurt en steeds naar Zijn Eigen Mensen kijkt.

Zonder enige twijfel is de medelevende hemelse Vader, Jehovah, de voornaamste bron van vertroosting die alle eer en lof verdient en bron is van alle liefdevolle hulp.  (2 Cor.1: 3, 4)
Een persoon kan alleen zijn, in de steek gelaten door anderen. Je bent misschien door mensen verlaten, maar als je een liefhebber van God bent, zul je de appel van zijn ogen blijven.

Een andere bron van troost voor treurenden is de christelijke gemeente, waar iedereen elkaar kan bemoedigen en hiermee elkaars geloof kan opbouwen (1 Thess. 5:11) Degenen die de zoon van God, Jeshua (Jesjoea of Jezus Christus) volgen, kunnen christenen worden genoemd, maar dan moeten ze volgens de leringen en wetten van Christus leven. Degenen die zo’n gemeenschap van volgelingen van Christus vormen, zouden allen verenigde leden van een ecclesia moeten zijn, die deel uitmaken van het Lichaam van Christus.

We zijn in een tijdperk gekomen waarin veel van het verleden moet worden “genaaid” of hersteld. We moeten ervoor zorgen dat veel vreselijke dingen die in het verleden zijn gebeurd niet meer zullen gebeuren. We moeten weten dat er een tijd is om te verscheuren en een tijd om te repareren, en het is aan diegenen die Christus volgen om te laten zien dat zij mensen van liefde zijn, oprechte liefde verspreiden voor iedereen. Om de vrede te bewaren, vereist dit van ons een juiste houding en ook de moed om te spreken, maar soms ook niet om te reageren op wat ons wordt gezegd.

Hierbij moeten wij er op toe zien dat wij juist handelen voor diegenen die ‘terneergeslagen’ zijn, en moeten wij nagaan wie wij moeten versterken en troosten. (Spr. 17:22)

Onthoud dus dat er ‘een tijd [is] om zich stil te houden en een tijd om te spreken’ (Pred. 3:7).

+

 Engelse versie / English version: Being comforted by the Most High and His family

Voorgaand

Verzoening en Broederschap 7 Eén zijn

Jehovah een God barmhartig en meelevend

++

Aanvullende lectuur

 1. Uitdagende vordering 1 Wiens Woord
 2. De Bijbel haar relevatie over God
 3. Al-Fatiha [De Opening] Surah 1: 1-7 Hulp van God onze Schepper
 4. Gods vergeten Woord 17 Geleid door de Geest 2 De gift en de gaven
 5. De ziel heeft geen regenboog als de ogen niet tranen
 6. Geef je tranen aan God
 7. Wees liever dan noodzakelijk
 8. Christen genoemd
 9. Bestaat er een God die zich om ons bekommert?
 10. Bekommerende God
 11. God Helper en Bevrijder
 12. God komt ons ten goede
 13. Dit is God se wil . . . dat alle soorte mense gered moet word
 14. Welk deel van het lichaam ben jij
 15. Wacht niet op anderen voor een gezonde houding
 16. Leer mij anderen Helpen
 17. Laat ons samen komen
 18. Tijd voor de bruggenbouwer
 19. Onze houding voor moeilijke taak
 20. God zal niet vragen …

 

 

3 thoughts on “Getroost worden door de Allerhoogste en zijn familie

 1. Pingback: Being comforted by the Most High and His family | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Elkaar Liefhebben van God geleerd | Broeders in Christus

 3. Pingback: Alleenvoelend bang om met anderen te verbinden om te groeien in geloof | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.