Dat mensen eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste God van de aarde is

Mogen de mensen weten dat u,
wiens naam Jehovah is,
u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.
— 
Ps. 83:18 (19).

Voor veel mensen in deze tijd is geld het belangrijkste in hun leven. Ze zijn voornamelijk bezig met rijk worden of met het behouden van hun rijkdom. Anderen zijn vooral bezig met hun gezin, gezondheid of persoonlijke prestaties.

Maar alle mensen zijn betrokken bij een heel belangrijke kwestie: de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit.

We moeten oppassen dat we die kwestie niet uit het oog verliezen.
Hoe zou dat kunnen gebeuren?

We zouden zo in beslag kunnen worden genomen door het dagelijks leven dat we vergeten hoe belangrijk de rechtvaardiging van Gods soevereiniteit eigenlijk is. Of we zouden kunnen toelaten dat we meer bezig zijn met onze eigen problemen dan met die grote kwestie. Maar hoe meer we gefocust zijn op de rechtvaardiging van Jehovah’s soevereiniteit, hoe beter we zullen kunnen omgaan met de uitdagingen van het leven. Ook zullen we een hechtere band met Jehovah krijgen. w17.06 22 ¶1, 2

+

Engelse versie / English version: That people finally realize that Jehovah is the Supreme God of the earth

Alsook een zelfde onderwerp behandelend in het Engels / Similar subject in an other English article: Is there a place for God when there is love for money

++

Aansluitende lectuur

 1. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 2. Rijkdom beschreven door Inktspatjes
 3. Groot verschil tussen veel geld hebben en rijk zijn
 4. Vier perspectieven om armoede en rijkdom na te gaan
 5. Wat willen wij najagen
 6. De Falende mens #1 Voor en na zondvloed
 7. Tel uw zegeningen
 8. Ware rijkdom van een mens
 9. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #4
 10. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #7
 11. Materialisme, “would be” leven en aspiraties #8
 12. Gods vergeten Woord 19 Het Lichaam van Christus 5 Leerschool en Gemeenschappelijk bezit
 13. Gods vergeten Woord 25 Varen op Bijbels Kompas 1 Intro Afstemmen op principes
 14. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 15. Hoe leest u? Om het koninkrijk van God binnen te gaan
 16. Hoe leest u? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan
 17. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 18. Laat de vrede vandaag met jou zijn
 19. Gebed na het lezen van Psalm 8
 20. De uitdagingen van het leven mogen u niet verlammen
 21. De ultieme maatregel van een man is niet waar hij staat
 22. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 23. Belangrijkheid van Gods Naam
 24. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 25. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 26. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 27. Gebruik van Jehovahs naam
 28. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 29. De NIV en de Naam van God
 30. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 31. Bijbelgezegden over God

+++

Verder gerelateerd

Als wij de bloggerswereld bekijken zijn de meeste artikelen gericht op het materiële  en uiterlijk vertoon.

 1. Miljonair worden met minimumloon
 2. Podcast EP:36 Kan liefde, rijkdom en spiritualiteit samengaan?
 3. Als je voor winst gaat, wordt echt alles mogelijk
 4. Adopteer iets … of iemand

2 thoughts on “Dat mensen eindelijk beseffen dat Jehovah de Allerhoogste God van de aarde is

 1. Pingback: That people finally realize that Jehovah is the Supreme God of the earth | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Rosj Hasjana om na te denken wat wij met de wondere schepping van God doen – Jeshuaist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.