Dit is het Land: De Dode Zee

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Barh Loet, het asfaltmeer of Zee van Lot, de Zoutzee

De naam Dode Zee komt in de Bijbel niet voor.
De NBV heeft echter de naam wel opgenomen “… de Zoutzee, ofwel de Dode Zee ..” (Deut. 3:17).

De Grieken spraken over het asfaltmeer, en de Arabieren van Barh Loet, Zee van Lot (Gen. 19). De Zee van de vlakte, zoals dit binnenmeer in Genesis 14:3 wordt genoemd, is een reusachtig zoutvat en had in 1976 nog een oppervlakte van 920 km², bij een lengte van 76 km en een grootste breedte van 15,7 km. De zee ligt 394 onder de zeespiegel en is daarmee de laagste plek op aarde. Het heeft een grootste diepte van 400 m; dat is ca. 800 m beneden zee niveau,

File:Dead sea newspaper.jpg

Een man die een krant leest in de Dode Zee.

De Zoutzee krijgt haar water uit de Jordaan en onderaardse bronnen; de regenval is zeer gering. Door de intense verdamping – het is er door een temperatuur die kan oplopen tot boven de 40° C zeer benauwd – is de zout-concentratie buitengewoon hoog. Het water bevat tienmaal zoveel mineralen als dat van de oceanen en daarin is geen leven mogelijk. Het wordt wel gebruikt voor zoutwinning. De lengte van de Zoutzee is in 30 Jaar gekrompen naar 53 km. Geologisch gezien is dat een zeer snelle ontwikkeling. Het aftappen in Israël en Jordanië van 50% van het toevloeiende water voor irrigatie van landbouwgewassen, de bouw van dammen, en de lozing van ongezuiverd afvalwater hebben van de Jordaan een veralgde, stinkende, traag vloeiende stroom gemaakt. Eens stroomde er jaarlijks 1,3 miljard m³ water doorheen. Nu is dat nog amper 60 miljoen m³. Deze ontwikkelingen hebben mede geleid tot vermindering van instroom van water in de Zoutzee, waardoor het niveau meters is gedaald en de hotels gericht op medisch toerisme al 200 m van het meer af liggen.
Toch wordt er nog wel steeds op medisch voorschrift gebaad. Er zijn plannen om een 190 km lang kanaal te graven door Jordanië, van Akaba aan de Rode Zee naar het zuidelijkste puntje van de Dode Zee, om water de Dode Zee in te laten.

De wederkomst van Christus zal het water van de Dode Zee weer gezond maken:

“Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee; … En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, … dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven.” (Ezech. 47:8-9)

H.d.B

One thought on “Dit is het Land: De Dode Zee

  1. Pingback: Dit is het Land: Jericho | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.