Vrede van God alle begrip te boven gaand

De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal je hart beschermen. — Fil. 4:7.

Bid, en je zult de vrede van God krijgen. Maar merk op dat Paulus zegt dat de vrede van God

‘alle gedachte te boven gaat’.

Wat betekent dat? Sommige vertalers geven deze uitspraak weer met ‘die al onze dromen te boven gaat’ of ‘die alle menselijke plannen overstijgt’.

Paulus zei in feite dat ‘de vrede van God’ veel bijzonderder is dan we ons kunnen voorstellen. Dus hoewel we van menselijk standpunt uit bezien misschien geen uitweg zien voor onze problemen, ziet Jehovah wel een uitweg, en hij kan het onverwachte doen (2 Petr. 2:9).

Hoe kun je zelfs als je problemen hebt ‘de vrede van God’ ervaren?

Door je band met Jehovah sterk te houden. Zo’n band is alleen mogelijk ‘door bemiddeling van Christus Jezus’, die zijn leven als loskoopoffer gaf. In de losprijs voorzien is één van de vele verbazingwekkende dingen die Jehovah gedaan heeft. Jehovah gebruikt de losprijs om onze zonden te bedekken en om ons in staat te stellen een rein geweten en een goede band met hem te hebben (Joh. 14:6; Jak. 4:8; 1 Petr. 3:21). w17.08 10 ¶7; 12 ¶15

+

Franstalige versie / Texte on Français: La Paix de Dieu, qui surpasse toute pensée

Engelstalige versie / English text: Peace of God surpasses all understanding

3 thoughts on “Vrede van God alle begrip te boven gaand

  1. Pingback: Peace of God surpasses all understanding | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: La Paix de Dieu, qui surpasse toute pensée | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Er kan iets vreemds gebeuren als u onder Christus komt | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.