Om mekaar lief te hê met dade en opregtheid

Laat ons liefhê, nie met woorde of met die tong nie, maar met dade en in waarheid. — 1 Joh. 3:18.

Jehovah is die Bron van liefde (1 Joh. 4:7). Die belangrikste soort liefde is gebaseer op goeie beginsels.

In die Bybel word hierdie liefde beskryf deur die Griekse woord a·gaʹpe. Dit kan gevoelens van hartlikheid teenoor ander insluit. Maar dit is meer as net ’n gevoel. Dit is liefde wat ons motiveer om goeie dinge vir ander te doen sonder om iets terug te verwag. Hierdie soort liefde maak ons gelukkig en maak ons lewe betekenisvol.

Jehovah het gewys dat hy lief is vir die mens selfs voordat hy Adam en Eva geskep het. Hy het die aarde geskep vir mense, nie net om te kan oorleef nie, maar ook om die lewe te geniet. Jehovah het dit nie vir homself gedoen nie. Hy het dit vir ons gedoen. Jehovah het toe die mens geskep en hulle die hoop gegee om vir ewig op ’n paradysaarde te lewe. w17.10 7 ¶1-2

+

Engelse versie / English version: Loving each other with deeds and in sincerity

Franse versie / Version Française: S’aimer avec des actes et avec sincérité

Duitse versie / Deutsche Version: Mit Taten und Aufrichtigkeit einander liebe

Nederlandse versie / Dutch version: Elkaar liefhebben met daden en in oprechtheid

5 thoughts on “Om mekaar lief te hê met dade en opregtheid

  1. Pingback: S’aimer avec des actes et avec sincérité | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Elkaar liefhebben met daden en in oprechtheid | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Loving each other with deeds and in sincerity | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: Mit Taten und Aufrichtigkeit einander lieben | Bijbelvorser = Bible Researcher

  5. Pingback: Om die naaste lief te hê soos homself | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.