De naaste liefhebbend als zichzelf

Je moet je naaste liefhebben als jezelf. — Jak. 2:8.

Jakobus voegde eraan toe:

‘Wanneer gij blijk blijft geven van begunstiging, begaat gij een zonde’ (Jak. 2:9).

Liefde zal ons motiveren om discriminatie op basis van iemands opleiding, ras of maatschappelijke status te vermijden. Het is dus niet genoeg om onpartijdig te lijken, het moet echt een deel van onze persoonlijkheid zijn.

Liefde is ook geduldig en vriendelijk en ‘wordt niet opgeblazen’ (1 Kor. 13:4). Het vergt echt geduld, vriendelijkheid, goedheid en nederigheid om mensen te benaderen alsook om de Koninkrijksboodschap te blijven prediken (Matth. 28:19). Deze eigenschappen die onze persoonlijkheid vormen maken het ook makkelijker voor ons om met iedereen in de gemeente op te schieten en om daarbuiten vijandschap te vermijden. Liefde zorgt voor hechte gemeenten die tot eer van Jehovah zijn en die geïnteresseerden aantrekken. De Bijbelse beschrijving van de nieuwe persoonlijkheid eindigt dan ook passend:

‘Bekleedt u bij al deze dingen met liefde, want ze is een volmaakte band van eenheid’ (Kol. 3:14).

+

Voorgaande

Elkaar liefhebben met daden en in oprechtheid

Afrikaanse versie / Afrikaanse weergawe: Om die naaste lief te hê soos homself

Duitse versie / Deutsche Version: Den Nachbarn wie sich selbst lieben

Franse versie / Version Française: Aimer le prochain comme lui-même

Engelse versie / English version: Love your neighbour as yourself

++

Vindt ook om te lezen

 1. Niet zien naar elkaar
 2. Een man die anderen niet kan vergeven
 3. Het eerste op de lijst van de zorgen van de heilige
 4. Christus’ ethische leerstelling
 5. De grootste van deze is Liefde
 6. De Wet van de Liefde, basis van alle instructies
 7. Liefhebben omdat God ons eerst lief had
 8. Bewaak goed in jezelf die schat, vriendelijkheid
 9. Angst uitsluitende liefde
 10. Liefde maakt een persoon tot twee en twee in een
 11. Liefde die werkelijkheid is geworden
 12. Agapè stoot trainingswerk af
 13. Liegen omtrent liefdeszaken doodzonde
 14. Opstijgend als een arend
 15. Kinderen van God – aangehaald in de Geschriften
 16. Geen echo van behandeling tegenover mij
 17. Wanneeer wij liefhebben is er geen nood aan wetten
 18. Liefde is zoals piano spelen
 19. Liefde zal meer zonden genezen dan veroordeling
 20. De ziel niet kleineren
 21. Ongewapende waarheid en de onvoorwaardelijke liefde
 22. Dit is ware liefde
 23. Wees druk bezig met het belangrijke teken van geloof
 24. Geketend zijn door de liefde voor een ander
 25. Verspreidt liefde overal waar naar je toe gaat
 26. Geest van God geeft liefde, hoop en vrijheid
 27. De Geest van God brengt liefde bij; geeft hoop, en vrijheid
 28. Liefde door geloof zonder te zien

8 thoughts on “De naaste liefhebbend als zichzelf

 1. Pingback: Om die naaste lief te hê soos homself | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Den Nachbarn wie sich selbst lieben | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Aimer le prochain comme lui-même | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Love your neighbour as yourself | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Het Wachttorengenootschap over Christadelphians #9 Wereldse gebruiken 5 Huwelijken en scheidingen – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Tijdens Coronaperiode toch Dagen om over God te praten – Some View on the World

 7. Pingback: Fundamenten van het Geloof 15 De Rechter en zijn oordeel | Stepping Toes

 8. Pingback: Genade van Nederigheid | From guestwriters

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.