Dit is het Land: Jericho

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Jericho – Er-Riha of Arīḩā

De snelweg vanuit Jeruzalem komt na 30 km in het Jordaandal uit op een groot kruispunt. De weg rechtdoor gaat naar de Dode Zee (zie het vorige hoofdstuk), de oostelijke voert naar Amman, de hoofdstad van Jordanië, en de noordelijke leidt naar de op 8 km afstand gelegen grote en meest waterrijke oase van het hele Midden-Oosten, met daar-in ‘de palmstad’ Jericho.

Jericho, West Bank

Jericho, algemeen bekend als ‘de oudste stad ter wereld’, is een belangrijk historisch, cultureel en politiek centrum ten noordwesten van de Dode Zee. De stad is misschien het best bekend van het Bijbelse verhaal van een grote overwinning op haar Kanaänitische burgers door de Israëlische leider Joshua.

Deze 250 meter beneden de zeespiegel liggende oase wordt van water voorzien door de nooit opdrogende Elisa bron (zie 2 Kon.2:19), die wordt gevoed door regenwater uit het hoogland van de Judese woestijn. In de woestijnheuvels ten westen van Jericho, op de rand van de Jordaan vlakte, ligt een steil uit de vallei oprijzend bergmassief van 348 m hoog. Ook wel de berg van de verzoeking genoemd. Nu staat er een Grieks-Orthodoxe kerk op.

The Israelites Capture Jericho

De Israëlieten veroveren Jericho door Providence Lithograph Company

Jericho is, voor zover nu bekend, de oudste stad van de aarde, en de eerste stad die de Israëlieten op wonderbare wijze veroverden, toen zij onder aanvoering van Jozua (ed.n.: Joshua) de Jordaan waren overgestoken om het beloofde land binnen te trekken.
De stad wordt op vele plaatsen in de Bijbel genoemd. Eigenlijk zijn er in de loop van de eeuwen drie steden van die naam geweest, elk ongeveer 2 km van elkaar verwijderd. Oorspronkelijk was er de stad uit de tijd van de intocht, waarvan ondanks opgravingen en speurwerk – in en bij Tel Jericho – tot nu toe niets is gevonden. Vervolgens de Grieks-Romenise stad bij de Toeloel Aboe el-Alajik. Herodes de Grote en later ook zijn zoon Archelaüs hadden hier hun winterresidentie. Er stonden schitterende paleizen, een amfitheater, villa’s, badhuizen en zelfs een hippodroom.

Wadi Qelt of Wadi El-Kelt, vallei in de woestijn van Judea op de Westelijke Jordaanoever welke loopt van Jeruzalem tot Jericho. Het gebied wordt door drie bronnen van water voorzien.

En ten slotte ten zuidwesten daarvan, bij de Wadi el-Kelt, de stad van de kruisvaarders, het huidige Jericho (in het Arabisch: Eriha). Ten zuiden daarvan ligt de uitgestrekte wijk Akabat Jahr, waarin vóór 1967 al 35.000 Palestijnse vluchtelingen in lemen hutten en tenten woonden.

Op weg naar Jeruzalem kwam Jezus door Jericho. Hij genas daar Barthiméüs van zijn blindheid en riep Zachéüs (zijn naam betekent zuiver), de hoofdtollenaar van de stad, bij zich. Die was in een vijgeboom geklommen om Jezus te zien, en werd door hem gered door vergeving van zijn zonden.

H.d.B.

Tel Jericho (Tel es-Sultan)

+

Voorgaande

Dit is het Land: De Dode Zee

One thought on “Dit is het Land: Jericho

  1. Pingback: Dit is het Land: de Berg Tabor | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.