Dit is het Land: Caesarea

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

Caesarea

Kaartje

Herodes de Grote bezorgde in het 2de decennium voor de gewone tijdrekening, de havenstad ‘Strato’s Toren’. de naam Caesarea ter ere van keizer (caesar) Augustus. Omdat er toen nog veel andere plaatsen Caesarea genoemd werden, gaf men de naam Caesarea Maritima.

Door toedoen van Octavianus, de latere Caesar Augustus, kreeg Herodes de Grote in 30 v.G.T. het gebied ten zuiden van de Karmel in bezit. Hij bouwde met zijn energieke bouwdrift de havenstad Caesarea. Met kolossale dammen in de Middellandse Zee: een rechte van ca. 250 m, en een gebogen van ca. 600 m lang. De schepen voeren door de 15 m brede havenmond naar binnen en konden in de luwte aan- en afmeren.

Luchtfoto van de opgravingen in Caesarea Maritima, oude haven en administratieve stad in Palestina, aan de Middellandse Zeekust van het huidige Israël ten zuiden van Haifa.

Omdat er weinig regen viel – 500 mm per jaar in de winter periode – en de stad strategisch belangrijk was, liet hij voor de watervoorziening twee aquaducten aanleggen: een hoge van meer dan 9 km lengte, en een lage in de vorm van een soort kanaal.

Intussen verrezen er huizen en tempels, opgetrokken uit witte kalksteen. De eerste Romeinse prefect (stadhouder) koos in 6 v G.T. Caesarea als residentie in plaats van Jerusalem – dat wel het godsdienstig centrum bleef.

File:Caesarea Maritima aqueduct.jpg

Caesarea Maritima had een aquaduct dat water bracht uit bronnen die bijna 16 kilometer naar het noordoosten waren gelegen. Caesarea dat diende als basis voor de Herodiaanse marine, die de Romeinen tot aan de Zwarte Zee ondersteunde, kon zo voorzien worden van drinkbaar water.

Lukas schreef:

“Eén van de inwoners van Caesarea was een centurio van de Italiaanse cohort, die Cornelius heette. Hij was een vroom man die, net als zijn huisgenoten, God vereerde. Hij gaf rijkelijk aalmoezen aan het volk en bad veelvuldig tot God.” (Hand 10:1-2 NBV).

Petrus ging op Gods aanwijzing naar deze Cornelius toe en vertel-de hem wie Jezus Christus is. En op zijn prediking lieten Cornelius en zijn gelovige huisgenoten zich dopen.

Hier ontmoetten heidenen en christenen elkaar. Ook werd in deze stad Gods woord uitgedragen gedurende de 2 jaar durende gevangenschap van Paulus in het paleis van Herodes Agrippa, Want Paulus getuigde van zijn geloof voor de prefecten Felix en Porcius Festus evenals voor koning Agrippa. Daarna werd hij naar Rome overgebracht. Zo vond het woord van God de weg van Jeruzalem naar Rome.

Caesarea was voor Rome een belangrijke handelsstad. Na een periode van verval kwam de stad tijdens de Byzantijnse periode weer tot bloei. In de latere kruisvaarderstijd werd de stad onder zand bedolven. Tegenwoordig is zij, na opgravingswerkzaamheden, een Nationaal Park waarin o.a. resten van een synagoge en een deel van een aquaduct zijn te zien.

H.d.B.

 

+

Voorgaande

Dit is het Land: de Berg Tabor

2 thoughts on “Dit is het Land: Caesarea

  1. Pingback: Dit is het Land: Berseba of Beʾer Sheva = Beër Sjeva – Beersheba | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Ontmoeting met: Cornelius | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.