Coronasluitingen tegen gaan voor zogezegde godsdienstvrijheid

Onze noorderburen lijken met momenten zich weinig aan te trekken van de huidige corona pandemie. Op vele plaatsen zien wij dat er weinig afstand gehouden wordt en dat weinigen er voor voelen een mondmasker of mondkapje te dragen in het openbaar. Ook zijn er dominees die er volop voor gaan om toch nog veel mensen bijeen te brengen om publieke erediensten te houden. (Lees hierover: Nederlandse kerken willen te veel risico nemen + Kerkdienst in openlucht tijdens vakantie)

Dat onverantwoorde gedrag kon men ook al eerder in Frankrijk en in de Verenigde Staten aantreffen waarbij de megakerken nog lekker vol liepen. Van de evangelischen die in Frankrijk een studieweek bijwoonden zijn er heel wat ziek geworden en meerdere ook gestorven. In de V.S.A. zijn er ook al heel wat gelovigen die dachten onaantastbaar te zijn door hun geloof in God geïnfecteerd geraakt en ook gestorven. Ook van diegenen die uitdagend zeiden dat God hen beschermde en zou zorgen dat zij de ziekte niet zouden krijgen. Zij zijn denkelijk vergeten dat men God niet mag uitdagen.

Tien Republikeinse senatoren hebben de Amerikaanse president Trump gevraagd om minder hulpgeld te geven aan staten die kerken gesloten houden wegens corona, omdat volgens hen hiermee de fundamentele vrijheid van godsdienstbeleving wordt ontnomen.

Een vergaderverbod voor kerken is volgens de tien een ernstige vorm van discriminatie.

„Ook een pandemie is geen reden om de grondwettelijke vrijheid van godsdienst terzijde te schuiven. Ons land heeft de kerkelijke samenkomsten nu meer dan ooit nodig.”

Die senatoren mogen dan wel mee geloven, zoals wij dat doen, dat men regelmatig moet vergaderen, maar dat houdt niet in dat men de gezondheid van de mensen zo maar op het spel kan zetten. Onder de huidige omstandigheden is het veel te gevaarlijk om meerdere mensen  onder één dak samen te brengen.

Een korting op de financiële steun zou volgens de briefschrijvers

„een krachtig, ondubbelzinnig signaal zijn dat godsdienstvrijheid van groot belang is en geen enkele staat die zomaar terzijde kan schuiven”,

zo schrijven de senatoren verder. Het Witte Huis heeft tot op heden nog niet gereageerd op de oproep.

Voor enkele kerken in Californië, een van de zwaarst getroffen gebieden in Amerika, en in Nevada is het verbod op kerkdiensten aanleiding geweest om naar de rechter te stappen. In Californië is er nog geen uitspraak. De juridische procedures rond het verbod in de staat Nevada zijn afgerond. Vrijdag bepaalde het federale hooggerechtshof met vijf tegen vier stemmen het verbod op samenkomsten met meer dan vijftig personen te handhaven. Opperrechter Neil Gorsuch, die het minderheidsstandpunt verdedigde, zei:

„Het lijkt erop dat je in Nevada beter kunt deelnemen aan de vermaaksindustrie dan aan kerkelijke activiteiten. Maar nergens ter wereld is er een grondwet die het paleis van Caesar bevoordeelt boven het kruis van Golgotha. Zo’n verschil past niet bij een democratie.”

Ook al zijn momenteel alle staten in de VS (met aanzienlijke verschillen) begonnen aan de heropening of beëindigen van de strenge coronamaatregelen zoals de aanrading om grote bijeenkomsten te vermijden, om van thuis te werken en voldoende afstand van elkaar te bewaren. Maar wijze dominees die beseffen dat men met de gezondheid van de mens niet mag spelen en dat deze boven alle commerciële belangen gaat, verkiezen toch nog hun kerkgebouwen gesloten te houden.

Erg genoeg heeft inmiddels toch al 71 procent van de kerken hun gebedshuis geopend om weer diensten te houden. In april van dit jaar was dat toch ook al 10 procent, waarbij op viel dat het de veel geld innende kerken waren die het happigst waren om hun deuren open te houden. Eerlijkheidshalve moeten wij wel toegeven dat bepaalde kerken die hun deuren al geopend hebben wel extra veiligheidsmaatregelen nemen, al blijkt het in de praktijk soms moeilijk die te handhaven.

„Vooral in kerken met veel kinderen lukt dat niet altijd,”

zegt onderzoeksleider van het bureau LifeWay Research, Scott McConnell.

Vooral kerken in het middenwesten en het zuiden van de VS houden weer diensten. In stedelijke gebieden langs de beide Atlantische kusten is dat minder. Daarbij is het percentage evangelische gemeenten dat samenkomt aanzienlijk hoger dan dat van de mainline kerken.

Niettegenstaande dat Christelijke media in de VS met regelmaat nieuwe besmettingen als gevolg van kerkelijke activiteiten melden, nemen kerkverantwoordelijken toch niet meer veiligheidsmaatregelen of bieden zij niet meer videostreaming vergaderingen. Nochtans zijn er tegenwoordig voldoende gereedschappen om een bijeenkomst via het internet waar te maken en zeer geslaagd te laten zijn.

Dinsdag werd bekend dat in de Warrior Creek Baptist Church in Strawberry (Alabama) veertig mensen besmet waren geraakt tijdens een opwekkingsbijeenkomst anderhalve week geleden.

Volgens het magazine Christianity Today heeft 5 procent van de evangelische gemeenten besloten dit jaar niet meer in kerkdiensten samen te komen. Daaronder is de Summit Church, een megakerk met 12.000 leden in Durham (North Carolina). Voorganger is J. D. Greear, die tevens voorzitter is van de landelijke Conventie van Zuidelijke Baptisten.

„In plaats van een samenkomst met 12.000 mensen in de Summit Church komen nu 15.000 mensen bijeen op 2400 verschillende plaatsen.”

Ook ons valt het op dat we nu met onze bijeenkomsten via het internet, soms meer mensen aanwezig hebben tijdens het dienstuur dan ande”rs, omdat de mensen met kinderen of diegenen die slecht te been zijn of ziek, toch nog de dienst kunnen volgen zonder het huis te moeten verlaten of kinderen of zieken alleen te laten. Het is namelijk ook zo dat onze kerken niet dik bezaaid zijn en de afstanden soms wel erg groot zijn, wat met het internet helemaal geen probleem is en ons zo allemaal dichter bij elkaar brengt.

4 thoughts on “Coronasluitingen tegen gaan voor zogezegde godsdienstvrijheid

  1. Pingback: Constant schuldig verzuim in 2020 als het om ongelijkheid draait | From guestwriters

  2. Pingback: Gedachte bij de versoepelingen van Coronamaatregelen – Jeshuaist

  3. Pingback: Kloof tussen geloof en dagelijks leven – Belgian Ecclesia Brussel – Leuven

  4. Pingback: Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode: Macht van het verkeerdlopende | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.