De wet op het hart schrijven

Hoe wordt de wet van God “geschreven” in het hart en de geest van de mensen van het Nieuwe Verbond?

Door de bediening van de Geest en de heiligende kracht van de waarheid. (2 Kor. 3: 3, 8, 9, 18; Johannes 17:17) Als de toegewijde gelovige in het ‘ene offer’ zich aan deze invloeden onderwerpt, realiseert hij zich dat hij

“wandelt in nieuwheid van leven.”

Terwijl hij

‘met open gezicht als in een glas de heerlijkheid des Heren aanschouwt’,

realiseert hij zich dat hij is

“veranderd in hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals door de Geest van de Heer.”

Zo heeft God voorzien in alle benodigdheden voor elk geval dat onderuit
het Nieuwe Verbond in Jezus ‘bloed komt, alles behalve absolute eigenzinnigheid na volledige verlichting vergeven te worden. Maar degene die absoluut opzettelijk is, krijgt geen offer voor zijn opzettelijke zonde, of het nu gaat om het opnieuw kruisigen van de Zoon van God, zoals ‘voorgesteld in de Mis, of rekenen op het bloed van het verbond, het ‘ene offer’, iets gewoons, dat door een aantal samen met Jezus moet worden gedeeld, of dat het een pijnlijke verkeerde voorstelling van zaken is van de Heilige Geest, door goede werken toe te schrijven aan een boze macht, zoals de schriftgeleerden en farizeeën deden. (Matt. 12: 23-37; Hebr.6: 4-8; 10: 26-31.)

Alleen de Heer is bevoegd om te beoordelen hoeveel opzettelijkheid met de overtreding gepaard gaat; en alleen Hij kan zeggen of weinig slagen, veel slagen of vernietiging in de tweede dood de gepaste straf zou zijn. Ongetwijfeld zou Hij in Zijn liefde en barmhartigheid in het begin “enkele slagen” toedienen; als deze niet voldoende waren om de overtreder te waarschuwen, zouden “vele slagen” volgen; indien nog steeds koppig in eigenzinnigheid en verdraaiing van de waarheid, zelfs na alle liefdevolle discipline van de Heer,

“dat wat doornen en distels draagt, wordt verworpen, en is bijna vervloekt; wiens einde zal worden verbrand.”

“Het is vreselijk om in de handen van de levende God te vallen.” – Hebr. 6: 8; 10:31.

+

Engelse versie / English version: Writing the Law on the Heart

Vervolg:

Toepassing van het nieuwe verbond

Bijbelteksten bij de op het hart geschreven teksten en toepassing van het nieuwe verbond

4 thoughts on “De wet op het hart schrijven

  1. Pingback: Toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

  2. Pingback: Bijbelteksten bij de op het hart geschreven teksten en toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

  3. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.