Toepassing van het nieuwe verbond

Met welk doel en op wie is het Nieuwe Verbond van toepassing?

Het Nieuwe Verbond werd ingesteld om het Wetsverbond te vervangen (Hebr. 8: 7, 8), met het doel te bereiken wat de Wet niet kon doen vanwege de zwakheid van het vlees. (Rom. 8: 1-4.) In gedachten houdend dat het doel van het Wetsverbond was om de koningen en priesters te ontwikkelen om de zegen aan alle naties te geven (Ex. 19: 5, 6), mag verwacht worden dat de eerste taak van het Nieuwe Verbond zou zijn om de leden te ontwikkelen om zich bij Jezus te voegen als het “Zaad”. In overeenstemming hiermee staat geschreven:

“En om deze reden is Hij de Middelaar van het Nieuwe Verbond, opdat … zij die geroepen zijn (Rom. 9:24) de belofte van eeuwige erfenis mogen ontvangen.” (Hebr.9: 15; 1 Petrus 1: 4.)

Dit is de kracht van de “allegorie” van Gal. 4: 22-31. De Galatische broeders waren in de war geraakt en dreven af ​​naar de slavernij van de wet. De brief van de apostel aan hen vormt een tegenstelling tussen de wet en de Geest (Gal. 2: 1-5), evenals in zijn brief aan de Korinthiërs (2 Kor. 3: 3, 8, 9), en nu door de afbeelding van Sarah en Hagar, zou hij hun hetzelfde leren; namelijk dat ze niet onder de bediening van de wet stonden, die bond, maar van de Geest, die bevrijdt. (Gal. 5: 1) In één woord, zij en allen die zichzelf beschouwden als het ‘zaad’ van Christus en daarom het ‘zaad’ van Abraham, waren geen kinderen van het Wetsverbond, maar van het Nieuwe Verbond; ze waren niet van Hagar, maar van Sarah.

Herinnerend dat het Abrahamitisch Verbond een “zaad” en een zegen door dat “zaad” beloofde, maar geen middelen verschafte voor de vervulling van zijn belofte; en bedenkend dat het Wetsverbond ernaar streefde het Zaad voort te brengen, maar niet meer kon doen dan kinderen baren aan ‘slavernij, ‘Zien we hoe Hagar en Sara de Wet en de Nieuwe Verbonden prachtig vertegenwoordigen.

De letterlijke Hagar kon niet de moeder zijn van hem in wie het zaad van Abraham geroepen zou worden, maar Sara wel. Dus het Wetsverbond kon niet het ware “Zaad” voortbrengen, maar het Nieuwe Verbond wel, en het is het dat doet.
De bediening van de Geest is niet toevertrouwd aan het Evangelietijdperk, want de dag komt dat de Geest zal worden uitgestort op alle vlees – in het Koninkrijkstijdperk – zoals voorspeld door Joël. (2:28, 29.).) Men ziet dus dat het Nieuwe Verbond zich uitstrekt over de twee tijdperken van Gods plan na de bekrachtiging ervan door het bloed van Jezus.

“Na die dagen” waarin het Wetsverbond onbevredigend werd bevonden (Hebr. 8: 10, 7, 8), wordt een Nieuw Verbond ingesteld, en aldus getuigt de Heilige Geest tot ons. (Hebr. 10: 14-23.) Nogmaals, wanneer de Heer zal afrekenen met Israël om hun zonden weg te nemen, na de periode van blindheid die hun gedeeltelijk overkwam totdat de volheid van de heidenen binnenkwam, zal Hij dat doen, volgens de voorwaarden van het enige Verbond dat werkelijk de zonde kan wegnemen. (Rom.11: 25-27).

+

Voorgaande

De verzoening in type en antitype 1 Offers en hogepriesters

Verscheidene Verbondakkoorden 1 Eerste beloften en overeenkomsten

Verscheidene Verbondakkoorden 2 Een Wetsverbond of wetsverdrag

Verscheidene Verbondakkoorden 3 Als persoonlijke verbintenis en tot voordeel van gehele mensheid

Verscheidene Verbondakkoorden 4 Behouden van de Wet maar Zwak door het vlees

Verscheidene Verbondakkoorden 5 Aangekondigde Zaad bezegeld door Verbond met Abraham
Verscheidene Verbondakkoorden 6 Betere beloften

Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar

Verscheidene Verbondakkoorden 8 Onze plaats bij de voorgestelde Verbonden

Verscheidene Verbondakkoorden 9 Op het hart geschreven

De wet op het hart schrijven

Engelse versie / English version: Application of the New Covenant

Vervolg: Bijbelteksten bij de op het hart geschreven teksten en toepassing van het nieuwe verbond

++

Aanvullende lectuur

 1. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 2. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 3. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 4. Fundamenten van het Geloof 11 Christus, de door God gezonden Verlosser
 5. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 6. Een huis bouwen voor God
 7. De Taal van de Bijbel: Testament
 8. De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #4 Zonen en verbondtekens
 9. Gods vergeten Woord 16 Brood en wijn 1 Schendingen van het Oude Verbond
 10. De verdwijnende heerlijkheid

6 thoughts on “Toepassing van het nieuwe verbond

 1. Pingback: Bijbelteksten bij de op het hart geschreven teksten en toepassing van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: Het nieuwe verbond met Israël | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: Het nieuwe verbond in het evangelie en de koninkrijkstijdperken | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: Inhuldiging van het nieuwe verbond | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: Christadelfiaanse geloofspunten #15 Koninkrijk van God en een Volk om trots op te zijn – Belgische Broeders In Christus

 6. Pingback: Gerechtvaardigd of geheiligd door het bloed | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.