Het feest van de huidige geldgod

In de vroegere tijden toen de mensen nog dagelijks hard labeur moesten ondergaan om in hun levensonderhoud te voorzien, betoonden zij hun dankbaarheid aan diegene die zij dachten dat het voor hen mogelijk maakte dat zij die vruchten van de aarde konden gebruiken.

In de eerste eeuwen van onze tijdrekening was het in onze contreien nog heel gewoon om allerlei goden aan te spreken en ook dankbaarheid te betonen voor het brengen van regen, warmte, vruchtbare grond, opgroeiende gewassen en een goed verlopen oogst.

Overal werden oogstfeesten gegeven waar de mensen hun goden ook bedankten voor de voorzieningen voor de winter. Velen keken op naar een Vruchtbaarheidsgod maar er waren ook mensen die zich er bewust van waren dat er een Heel Speciaal Wezen moest zijn Dat alles mogelijk maakte. Naar de middeleeuwen toe bracht de Roomse Kerk over heel Europa, dikwijls doormiddel van geweld, mensen er toe om hun driehoofdige godheid te aanbidden. Maar zij zorgden er wel voor dat de heidense gebruiken in de regio’s waar zij zich wenste te vestigen, opgenomen werden in haar geloofsjaar. Zo  kregen de fertiliteitsgod en godin van het licht ook hun dag en werd in de Rooms Katholieke Kerk maar ook in de latere afscheuringen er van 25 december de belangrijkste dag van het jaar, als zogenaamde Dag van het Licht en Geboortedag van Christus (alhoewel deze in Oktober geboren is). Tot op vandaag is Kerstmis voor de meeste mensen in West Europa nog steeds de belangrijkste feestdag van het jaar.

Sinds de tweede helft van vorige eeuw is er wel een verschuiving gekomen in het opkijken naar een god of goden en het zich verheugen in bepaalde gebeurtenissen. De eeuwwisseling bracht een duidelijke overgang van de menselijke houding tegenover zijn omgeving. Meer en meer was de mens zich gaan richten op de materie rondom hem. Die materie is zo de huidige god of godin geworden. Alles draait om het verwerven van materie.

Men kan er ook niet naast zien dat de kapitalistische wereld zich koestert in een gevoel van superioriteit en zekerheid. Maar met de Coronacrisis is die mens toch van zijn pied de stal getrokken. Plots is er heel wat onzekerheid opgetreden en moet de mens toegeven dat hij toch niet zo sterk is als hij wel beweerd te zijn. De natuur is en blijft de sterkere, en de mens zal het moeten weten.

In vroegere tijden dachten de mensen nog veel aan Jehovah God, maar Die lijkt vandaag voor velen ver af. Van het tonen van dankbaarheid aan God of een oogstfeest ter ere van God is nog maar weinig sprake. Nu komende donderdag is er in bepaalde landen nog wel een Thanksgiving Day, maar zelfs daar is bij de feestvierende het accent verlegd van God naar het uitdelen van pakjes.

Dit jaar is het voor velen de dag daarop zelfs een belangrijkere dag. Heel wat mensen hier kijken er nu ook naar uit. Een dag die “Zwart” wordt genoemd is nu voor velen een dag van “licht” dat hun als een sterke magneet aantrekt. Met die “Black Friday” is het duidelijk dat heel wat mensen de God van de Bijbel allang verruild hebben voor de Mammon, de god van het geld. Zelfs nu de niet essentiële winkels gesloten zijn krijgen we weer eens te maken met de grillen van die ‘beschermgod’. In 2007/2008 war er al een onverstandig hypotheekbeleid in één land dat heel de wereld de beurzen liet onderuit gaan. Tegenover die crisis kijken wij vandaag misschien op tegen nog een groter economische crisis ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis.

Maar daar willen de mensen nu toch geen oog noch oor voor hebben. Met gretige ogen kijken ze volop uit naar de overdaad van met hoge kortingen aangeboden spullen, die ze soms niet echt nodig hebben maar toch oh zo graag begeren.

Naast de CoViD-19 pandemie blijft de klimaatverschuiving onherroepelijk door gaan en brengt in vele plaatsen nog grotere stormen en overstromingen dan vorig jaar terwijl in andere plaatsen de droogte en sprinkhanenplagen nog meerdere mensen zonder voldoende eten zet. Maar hier in het Westen trekken weinigen zich daar iets van aan. Zij maken zich meer lastig over het dragen van mondkapjes of mondmaskers en de beperkingen van het omgaan met anderen.

Velen zijn zo verwend dat ze zich niet kunnen inbeelden wat een werkelijke beperking zou inhouden. Wat er nu van beperking is is niets vergeleken met de miserie van de twee wereld oorlogen die hier ook voor enorm verdriet gezorgd hebben.

Ondertussen wordt hier het beleid liefst beheerst door populariteit en wordt er machtig gebruikt gemaakt van sociale media om nog meer onrust te zaaien dan er eigenlijk hoort te zijn. Er is echter nog maar weinig verandert tussen onze tijd en de  tijd van de Romeinen waar ‘brood en spelen’ algemeen beleid waren.

Nu wil de meerderheid zich ook liever vastklampen aan haar vertier dan aan gezond houding door nodige (en effectief wat beperkende) maatregelen. Met plezier willen ze wel op televisie komen met hun handengeklap of lichtjes, zogezegd om het zorgpersoneel te steunen. Maar ondertussen houden ze zich niet aan afstandsregels en aan het verzoek om mondmaskers of mondkapjes te dragen. Op televisie komen is wel leuk maar als zij willen gaan winkelen denken zij niet meer aan al die zieken die onder zeer moeilijke omstandigheden moeten verzorgd worden. Met drommen lopen zij dan de winkelstraten af en durven ze wel de grens over te steken om vertier te gaan zoeken in de open pretparken daar.

Deze week wordt het voor velen een hoog week. Met de onmogelijkheid om lijfelijk naar de winkel te gaan laten ze de winkel maar naar hen komen. Maar daar kijken ze dan wel uit naar diegene die het zo goedkoop mogelijk kan leveren. Want voor de meesten komt het er nu op aan om zo veel mogelijk uit hun centen te halen.

Thanksgiving Day, een dag om God te bedanken voor al datgene wat Hij voor ons mogelijk maakt valt helemaal weg door die “Black Friday” die als het ware als een Satan’s Dag de wereld verovert.
In deze dagen is er voor heel wat mensen helemaal geen tijd om aan de Voorziener God te denken en gaat het persoonlijk genot voorop staan terwijl er heel wat mensen meer afzien dan zij.

5 thoughts on “Het feest van de huidige geldgod

  1. Pingback: De wereld van Lucas #2 Geschiedschrijver en evangelist | Broeders in Christus

  2. Pingback: Wat wil “Met een kijk op de wereld” wel brengen – Some View on the World

  3. Pingback: Uit de Oude Doos in het licht van deze Coronaperiode: Macht van het verkeerdlopende | Bijbelvorser = Bible Researcher

  4. Pingback: Wat met de knal drang – Some View on the World

  5. Pingback: Gedachte voor vandaag 26 mei: Er voor zorgen dat we Gods Woord van de waarheid op de juiste manier leren, uitleggen en toepassen | Broeders in Christus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.