Dit is het Land: Samaria

Bijbelse landstreken, steden en dorpen, toen en nu

De regio Samaria

Samaria, een streek in deels Israël en deels in het noorden van de Westelijke Jordaanoever in Palestina. In het noorden wordt Samaria begrensd door de Jizreëlvallei, in het oosten door het dal van de Jordaan en in het westen door het Karmelgebergte en de Sjaron.

File:Samaria, George Adam Smith.jpg

Bord uit de historische geografie van het Heilige Land (1894)

 

In de omgeving van het arabische dorp Sebastieje, nabij Nabloes in het noordelijk deel van de huidige Westoever, troffen archeologen, in de beginjaren van de vorige eeuw, het oude Samaria (Hebreeuws Sjomron) aan, ooit de hoofdstad van het tienstammenrijk Israël.

De berg Gerizim anno 1900, gezien vanaf Nablus

De stad werd, met hulp van de Feniciërs, omstreeks 875 vC. gesticht door koning Omri, en vernoemd naar Semer, de eigenaar van de berg die Omri kocht (1 Kon. 16:24). Deze lag niet ver van de bergen Gerizim en Ebal, waar het volk Israël, na het binnentrekken van het beloofde land, de zegen en de vloek moest uitroepen (Deut. 27).

De“trotse kroon van Efraïm” (Jes. 28:1) heeft het nog geen160 jaar uitgehouden. Want na een 3-jarig beleg door de Assyriërs, werd de stad in 721 v C. veroverd en de bevolking in ballingschap weggevoerd naar Assur. Maar de stadsheuvel Samaria is nooit onbewoond gebleven.

De Assyriërs hadden de gewoonte volkeren van het ene gebied naar het andere over te brengen. Zo voerden zij ook nieuwe bewoners naar Samaria. Zij werden, naar de gewoonte van de Assyriërs hen naar de hoofdstad te noemen, Samaritanen genoemd, en zo is het eeuwenlang gebleven.

Marmeren portret van een jonge Gaius Julius Caesar Octavianus (27-20 v.Chr., Louvre).

Een nieuwe bloeitijd maakte de door Pompeius (106-48 v C.) herbouwde stad door, ten tijde van de Romeinse keizer Octavianus (27 v C.-14n C.). Herodes de Grote verfraaide de in Sebaste herdoopte stad – de Griekse naam voor Augustus.

Dorp in Samaria met uitzicht op historisch zwembad

De resten zijn nu nog te zien, met name de tempel van Augustus, op de plaats waar de koningen van Israël hun paleis bouwden op de top van de heuvel. Al is alleen de basis hiervan nog zichtbaar. Het moet een imposant gebouw geweest zijn, dat van ver zichtbaar was.

Ook in het Nieuwe Testament worden de Samaritanen genoemd: In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luc. 10), en in Joh. 8:48 wordt Jezus zelfs een Samaritaan genoemd (“De Joden riepen: ‘Zeggen we soms ten onrechte dat u een Samaritaan bent’” NBV).

Heuvellandschap in Samaria, 2011 – Foto: שליו – שליו

 

Slechts een klein deel van de puinheuvel (tel) is uitgegraven. Des te verrassender is de aanwezigheid van het verleden, temidden van de olijfbomen, die de rest van de heuvel overdekken.

HdB

+

Voorgaande

Dit is het Land: Berseba of Beʾer Sheva = Beër Sjeva – Beersheba

One thought on “Dit is het Land: Samaria

  1. Pingback: Dit is het Land: De Karmel | Bijbelvorser = Bible Researcher

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.