Vanavond 27 maart 2021 een avond om te herinneren

Voor de tweede maal op rij worden de Bijbelstudenten en Bijbelonderzoekers geconfronteerd met een onmogelijkheid om als een groep eensgezinden samen te komen om getuigenis af te leggen van hun verbondenheid met Jezus Christus, de zoon van God, die zijn leven voor ons heeft gegeven

Pascha wordt door de meesten aanzien als een Joods feest dat herinnert aan de gelegenheid toen God de Israëlieten in 1513 v.Chr. Uit de slavernij in Egypte bevrijdde. God gebood de Israëlieten om deze belangrijke gebeurtenis elk jaar te herdenken op de 14e dag van de Joodse maand Abib, later Nisan genoemd (Exodus 12:42; Leviticus 23: 5). Als een Jood hield Jezus ook er aan om die gebeurtenis te herinneren. Maar dat derde jaar van zijn openbaar leven werd het wel een hele speciale herinneringsgebeurtenis.

Dat jaar kwam hij met zijn leerlingen samen in een bovenkamer in Jeruzalem, met zijn getrouwe leerlingen.

Jezus had al meerdere malen gesproken over de verhouding van de mens met God en hoe wij slaven van de wereld maar ook slaven van de zonde waren. De apostelen, die ook Jood waren kenden de geschiedenis van hun volk en wisten ook hoe de eerste mens Adam oorspronkelijk volmaakt was, of zonder zonde, toen hij gemaakt werd. Maar hij koos ervoor God ongehoorzaam te zijn. Zijn ongehoorzaamheid of zonde had grote gevolgen voor al zijn nakomelingen. In de Bijbel staat:

‘Door de ongehoorzaamheid van de ene mens werden velen tot zondaars gesteld’ (Romeinen 5:19).

Ook Jezus was volmaakt, maar hij heeft nooit gezondigd. Daarom kon hij ‘een verzoening voor onze zonden zijn’ (1 Johannes 2:2). Door Adams ongehoorzaamheid werden alle mensen zondaars, maar door Jezus’ dood konden alle mensen die in hem geloven, vergeving krijgen van hun zonden.

Vanavond is het die verlossing, die omruiling, die wij in herinnering nemen. In zekere zin werden we door Adam als slaven verkocht aan de zonde. Door voor ons te sterven, kocht Jezus ons terug. Het resultaat? ‘Mocht iemand een zonde begaan, dan hebben wij een helper bij de Vader, Jezus Christus, een rechtvaardige’ (1 Johannes 2:1).

Hoewel Adam gemaakt was om eeuwig te leven, werd hij vanwege zijn zonde veroordeeld tot de dood. Door Adam ‘is de zonde de wereld binnengekomen en door de zonde de dood, en aldus heeft de dood zich tot alle mensen uitgebreid omdat zij allen gezondigd hadden’ (Romeinen 5:12).

Maar door Jezus’ dood worden we van zonde bevrijd en is iedereen die in hem gelooft niet meer tot de dood veroordeeld. De Bijbel vat het als volgt samen:

‘Opdat, zoals de zonde als koning heeft geregeerd met de dood, zo ook de onverdiende goedheid als koning zou regeren door middel van rechtvaardigheid met eeuwig leven in het vooruitzicht door bemiddeling van Jezus Christus, onze Heer’ (Romeinen 5:21).

Natuurlijk hebben we nu nog geen eeuwig leven. Maar God belooft dat hij rechtvaardige mensen in de toekomst eeuwig leven zal geven en dat hij de doden tot leven zal wekken, zodat ook zij voordeel kunnen hebben van Jezus’ offer (Psalm 37:29; 1 Korinthiërs 15:22).

Over heel de wereld zijn de mensen vandaag uitgenodigd om elkaar er aan te herinneren hoe wij door liefde gekocht zijn en gevrijwaard zijn geworden van de dood.

Mogen wij u daarom uit nodigen om deze avond volgende teksten te lezen:

2 thoughts on “Vanavond 27 maart 2021 een avond om te herinneren

  1. Pingback: Een stille week | From guestwriters

  2. Pingback: Nog een jaartje 14 Nisan met beperkte toegang | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.