De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

Het wetenschappelijke antwoord

De man van de wetenschap heeft ook een antwoord. Hij neemt de mens zoals hij hem aantreft, en na vele jaren onderzoek van levende wezens en studie van praktische anatomie in de snijzaal, geeft hij toe dat hij tot nu toe weinig of niets weet over Leven en Dood.

Het volgende uittreksel uit “The Hospital”, geciteerd in “The Age”. Melbourne, 2 jan. 1009, toont de huidige positie van de medische wetenschap met betrekking tot onze vraag:

– We weten niet wat leven is, noch wat dood is, noch hoe of waarom het een overgaat in het ander. Dit is niet bij gebrek aan giswerk, want vele eeuwen en veel hard denkwerk zijn aan deze zaak gewijd in het rijk der zuivere speculaties. Maar deze speculaties hebben ons geen stap verder gebracht, en zelfs nu, nu het onaantastbare probleem van het Leven reeds lang door biologen in beslag is genomen en aan de koude beschouwing van de wetenschap is onderworpen, moeten wij bekennen dat het geheim opmerkelijk goed verborgen blijft. Hoewel er veel bekend is over de processen die met het leven gepaard gaan, en over de voorwaarden voor het voortbestaan of het einde ervan, wat het in wezen is, hoe het begint en wat het geleidelijke falen bepaalt dat wij senescentie noemen, tasten wij over deze zaken nog tamelijk diep in het duister. Radiobcs’, de vermeende voorbeelden van een spontane generatie onder invloed van radium emanaties, hebben hun tijd gehad en hebben ons achtergelaten wat we waren, onopgehelderde voorbeelden van het eerste en grootste mysterie dat de mens is tegengekomen — het Leven.”

De missie van de wetenschap is het vergaren van exacte kennis. In zijn zoektocht naar nauwkeurige informatie wordt de Wetenschapper verondersteld niets als vanzelfsprekend aan te nemen; hoewel, zoals wij hebben gezien, de student van de evolutietheorie zich niet altijd aan deze stelregel heeft gehouden. Tot nu toe kan de Wetenschapper het niet eens zijn met het antwoord van de Filosoof op onze vraag, omdat hij niets kan vinden om aan te tonen dat de geest in staat is te handelen zonder een organisme. In ziekenhuizen worden voortdurend gevallen van schedelletsel behandeld. Als de patiënt bewusteloos wordt binnengebracht, weet hij helemaal niets totdat het bewustzijn is hersteld, en de tijd van bewusteloosheid is voor hem een volmaakte leegte. Door de druk op bepaalde delen van de hersenen te verlichten door het bot op te heffen, is de chirurg er soms in geslaagd het geheugen en zelfs de identiteit te herstellen, die lange tijd verloren waren gegaan. Door hetzelfde weldadige gebruik van het mes zijn kwaadaardige en destructieve personen als door een wonder veranderd in vriendelijke en zachtaardige wezens, die er niet aan zouden denken anderen te verwonden. Deze en aanverwante feiten weerhouden de Geneesheer ervan het antwoord van de Filosoof op onze vraag over te nemen; en aangezien de zorgvuldige studies van de Geneesheer hem niets leren over de reanimatie van hen wier organismen tot de oorspronkelijke stof zijn teruggekeerd, is hij op het ogenblik geneigd niets beters te zien dan wat de Atheïst aanwijst. Dit is niet vreemd; want de Wetenschap weet niets buiten hetgeen door zien, horen, voelen, proeven en ruiken kan worden begrepen. De Wetenschapper kan ons dus, hoewel hij ons verplicht tot veel informatie die zowel interessant als waardevol is, niet helpen tot een afdoend antwoord op onze vraag over de Doden.

– Isaac Watts

+

English original / Engels origineel

The Dead — Where Are They? 2 Scientific Answer

Voorgaand

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

26 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 24. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 25. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 26. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.