De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

Het antwoord van de Spiritualist

Tegen 1853, toen het populaire lied “Spirit Rappings” werd gepubliceerd, was het spiritisme een voorwerp van intense nieuwsgierigheid.

In de laatste halve eeuw [ed.n.: van de 19e eeuw] heeft de cultus van het Spiritualisme veel bekendheid verworven. Het beweert het antwoord te geven op de vraag die nu voor ons ligt; in feite zijn zijn bekendheid en bekendheid gebaseerd op de behandeling van deze vraag, die het beschouwt als zijn eigen bijzondere verdienste.

Het bijzondere belang dat verbonden is aan het antwoord van de Spiritualist op onze belangrijke vraag, is dat hij beweert te bewijzen wat de Filosoof als redelijk beschouwt, en wat de Wetenschapper niet kan aantonen; dat wil zeggen, hij beweert te bewijzen dat het bewuste voortbestaat na de gebeurtenis van de dood. Ter ondersteuning hiervan brengt de Spiritualist vele verschijnselen naar voren, waaronder buitengewone demonstraties van kracht en vermeende boodschappen van overleden personen aan hun overlevende vrienden, waarbij deze tentoonstellingen onveranderlijk door een “medium” of “sensitieve” worden gedaan.

Er zijn veel ooggetuigenverslagen van de spiritualistische verschijnselen. Deze getuigenissen worden niet alleen afgelegd door ongeschoolden en mensen die geen wetenschappelijke opleiding hebben genoten; het zijn er veel. Vooral in de laatste vijf jaar, is het gegeven door mannen van hoog aanzien in de wetenschappelijke wereld. De verschijnselen en berichten kunnen dus als feiten worden aanvaard, niet als bedrog of illusie. Maar de cruciale vraag is daarmee niet beantwoord; en deze wetenschappelijke mannen, hoewel bijna overtuigd, geven over het algemeen toe, dat de identiteit van de geesten, die de verschijnselen voortbrengen en de boodschappen zenden, nooit is vastgesteld. Het is nooit bewezen, dat de geest, die een boodschap zendt, de overledene is, die hij beweert te zijn. Zolang dit punt open blijft, moet het antwoord van de Spiritualist op de vraag: “De doden – waar zijn zij?” als onvolledig en daarom als onaanvaardbaar worden beschouwd.

Er zijn mensen die geloven dat de Spiritualistische demonstraties worden geproduceerd door kwade engelen, die nooit mensen zijn geweest, maar die de geschiedenis van ons ras kennen, en die in staat zijn zich voor te doen als de overledenen, zelfs tot het nabootsen van kleine eigenaardigheden, die voor iedereen onbekend zijn, behalve voor intimi.

Dit zijn de engelen die zich voor de zondvloed met het menselijk ras verbonden hebben, tot hun wederzijds nadeel, en die sindsdien gebonden zijn in ketenen van duisternis, tot de grote oordeelsdag, wanneer ook zij geoordeeld zullen worden, om te bepalen of zij zich zullen onderwerpen om gebracht te worden onder het ene Hoofd, ja, onder Christus. Zij genieten thans niet al hun vroegere vrijheden; daarom geschiedt hun werk meestal onder dekking van duisternis of verminderd licht, en door middel van media” – Gen. 6 : 1-4; 2 Petrus 2 : 4 ; Judas 6.

 

+

English original / Engels origineel: The Dead — Where Are They? 3 The Spiritualist’s Answer

Voorgaand

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

++

Gerelateerd

 1. De zegetocht van de 20e-eeuwse Franse filosofie V. Henri Bergson, durée en het élan vital
 2. Communicatievermogen
 3. Medium
 4. Gesprek met de Ziel
 5. Over intuïtie en mediumschap
 6. Praten met overledenen
 7. Nee toch ..
 8. Corona
 9. Reïncarnatie: in gesprek met een paragnost.

25 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 21. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 22. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 23. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 24. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 25. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.