De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

De mens werd een levende ziel

“Dan formeert de ENE, God, de roodbloedige mens van stof uit de bloedrode grond en blaast in zijn neusgaten ademhaling van leven; zo wordt de roodbloedige mens tot lijf-en-ziel in leven.” (Ge 2:7 NB)

Gen. 2:7, na de beschrijving van de vereniging van het lichaam en de levensadem, zegt dat het resultaat van de vereniging was dat de “mens een levende ziel werd”.

Sommigen hebben gedacht dat de man een ziel tot zichzelf kreeg; maar de Schrift gebruikt een ander woord, waarvan de betekenis niet over het hoofd mag worden gezien. Iedereen is volledig bekend met het verschil tussen “ontvangen” en “geworden”.
Voordat God het ademhalingsproces begon (door in de neusgaten van de man “de adem des levens” in te ademen), was er geen wezen noch bezieling. Het ademhalingsproces begon, er ontstond bezieling, en de tot dan toe levenloze vorm “werd een levende ziel” of wezen. De vereniging van adem en lichaam bracht de ziel of het wezen voort; de ontbinding van die vereniging tussen lichaam en adem betekent de dood van die ziel of dat wezen.
Dit was de veroordeling die Adam over zichzelf bracht. Toen hij ophield met ademen hield zijn kracht om te leven op; de ziel of het wezen stierf, zoals de Schrift zegt,

“De ziel die zondigt, die zal sterven.” – Ezech. 18: 4.

+

Origineel / Original text: The Dead — Where Are They? 7 Man became a living soul

Voorgaand

Leven gedefinieerd door de dood

De doden – Waar zijn ze? 1 Universele vraag

De doden – Waar zijn ze? 2 Wetenschappelijk Antwoord

De doden – Waar zijn ze? 3 Het antwoord van de Spiritualist

De doden – Waar zijn ze? 4 Het antwoord van de Bijbel

De doden – Waar zijn ze? 5 Sheol, Hades, Hel, Gehenna

De doden – Waar zijn ze? 6 Dood voor mens en dier

Uit- en In- Ademen

Bijbelteksten bij “Uit- en In- Ademen”

Vindt er een transfer plaats na de dood?

Vervolg

De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis

++

Aanvullend

 1. De Adem Die Zich kenbaar maakte
 2. De Adem van God tot bestaan, leven en tot relatie brengend
 3. Hij die doet ontstaan Zijn Adem tot ons
 4. Het Geschreven Woord: Psuchè
 5. Betreft de Mens
 6. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 7. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 8. De hoop op leven
 9. Lichaam en ziel één
 10. Voorziening van leven
 11. Keuze van levende zielen tot de dood
 12. Al of niet onsterfelijkheid
 13. Onsterfelijkheid – Immortaliteit
 14. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 1 Levensadem en ziel
 15. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 2 Scheiding van God
 16. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 4 De ziel – een Grieks beeld
 17. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 5 Griekse bezwaren tegen de opstanding
 18. Sterfelijkheid en onsterfelijkheid 6 Soevereine God
 19. Fundamenten van het Geloof 8 De dood. Gods vonnis over de zonde
 20. Wat gebeurt er als wij sterven
 21. Immortality, eternality – onsterfelijkheid, eeuwigheid

+++

Verder verwant:

 1. Levensadem
 2. bezielingBezield wordenbezieling
 3. De kleine ziel en de zon
 4. De oneindige godsscheppers die we zijn.
 5. Een goede ziel
 6. Vrije Geest
 7. Lief mens
 8. Reflectie
 9. Pleidooi voor mystiek in de psychologie
 10. Bewustwording
 11. 1335
 12. Zijn wij ons brein? (Spoiler: nee)
 13. Transcendentie
 14. Spieren van de ziel en de spirit

21 thoughts on “De doden – Waar zijn ze? 7 De mens werd een levende ziel

 1. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 8 De mens in Gods gelijkenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 2. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 9 De verrijzenis van de doden | Bijbelvorser = Bible Researcher

 3. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 10 Vertrek en wees met Christus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 4. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 11 Afwezig van het lichaam, aanwezig bij de Heer | Bijbelvorser = Bible Researcher

 5. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 12 De dief aan het kruis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 6. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 13 De zielen onder het altaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 7. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 14 De Geesten in de Gevangenis | Bijbelvorser = Bible Researcher

 8. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 15 Mozes en Elia bij de Transfiguratie | Bijbelvorser = Bible Researcher

 9. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 16 Elia opgenomen in de hemel | Bijbelvorser = Bible Researcher

 10. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 17 Enoch Vertaald | Bijbelvorser = Bible Researcher

 11. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 18 Koning Saul en de heks van Endor | Bijbelvorser = Bible Researcher

 12. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 19 Lichaam, ziel en geest | Bijbelvorser = Bible Researcher

 13. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 20 De weggedokenen of weggestokenen en Lazarus | Bijbelvorser = Bible Researcher

 14. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 21 De verloren zoon | Bijbelvorser = Bible Researcher

 15. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 22 De onrechtvaardige rentmeester | Bijbelvorser = Bible Researcher

 16. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 23 De rijke man en de bedelaar | Bijbelvorser = Bible Researcher

 17. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 24 Verhalen, eerste dood en hemelen | Bijbelvorser = Bible Researcher

 18. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 25 De Tweede Dood | Bijbelvorser = Bible Researcher

 19. Pingback: De doden – Waar zijn ze? 26 Eeuwige Straf | Bijbelvorser = Bible Researcher

 20. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

 21. Pingback: Doden spreken niet – Some View on the World

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.